Indekso 1996-2000
Hejmen ] Supren ]

 

Jarcentkomence
ID-projekto
Indekso 1996-2000
DESKF
Juna Amiko
Eldonajxoj
ILEI - UNESKO
El la landoj 01/1

Indeksoj por la jarkolektoj de IPR 1996-2000

(Saltu al lauxtema indekso!)

1.        30-a ILEI-Konferenco [Jubilea] Tábor, Cxehxio 96/1. p. 17-20.

2.        31-a ILEI-Konferenco (invitilo) 96/4. p. 17-20.

3.        31-a ILEI-Konferenco (raporto) 97/3. p. 4-6.

4.        32-a ILEI-Konferenco (invitilo) 97/4. p. 33-35. 98/1. p. 35-36. 98/2. p. 35-36.

5.        33-a ILEI-Konferenco (invitilo) 98/4. p. 33-36., 99/1. p. 33-36.

6.        34-a ILEI-Konferenco (invitilo) 99/4. p. 35-36, 00/1. p. 34-36.

7.        35-a ILEI-Konferenco (invitilo) 00/4. p. 33-35.

8.        Alves Filho, Aristóphio Andrade: Esperanto en cxiuj lernejoj… 96/3. p. 34-35.

9.        Andreasson, Bertil: Financa raporto 1998; Financa plano 2000 99/2. p. 8-10.

10.     Andreasson, Bertil: Financa raporto de ILEI por la jaro 1996. 97/4. p. 35-36.

11.     Armadans i Marfá, Lluís: Reago 96/4. p. 30.

12.     Banaitis, Valdas: Nian karan – al infanoj! 99/3. p. 12-13.

13.     Banaitis, Valdas: Sub ombrelo de la angla 98/1. p. 21-22.

14.     Banaitis, Valdo: Renato Corsetti: „Propede…kio?” (reago) 98/4. p. 23.

15.     Banet-Fornalowa, Zofia: Gudrun Pausewang: La infanoj en la arboj (rec.) 97/2. p. 32-33.

16.     Barandovska-Frank, Vera, Dr.: Europa Kalendaro 1997-1998… 96/3. p. 11-16.

17.     Barcsay, Zsuzsa: Invito al la kvara ILEI-Gimnazio 96/1. p. 19.

18.     Bekavac-Basi¤, Ivan – Belosxevicx, Marija: Ekzamenoj 1995 96/1. p. 32.

19.    Belosxevicx, Marija: ILEI Raporto ’96 97/2. p. 23-29.

20.     Belosxevicx, Marija: ILEI-estrarkunsido en Parizo 97/2. p. 29-31.

21.     Belosxevicx, Marija: ILEI-estrarkunsido en Prago 98/2. p. 15-17.

22.     Belosxevicx, Marija: Instruinda cxehxa somero 96/3. p. 1-3.

23.     Belosxevicx, Marija: Sekretario de ILEI en Belgio kaj Nederlando 96/2. p. 33-34.

24.     Belosxevicx, Marija: ILEI dum UK [1997] 97/3. p. 3-4.

25.     Berbaum, Jean: Lerni kaj instrui 00/4. p. 18-21.

26.     Berga, Carles – Belmonte, Pako: E-semajnfinoj de Kataluna E-Junularo 99/1. p. 22-23.

27.     Berndt, Dieter: La sorto mokas [ekzerco por „kun” kaj „per”] 99/3. p. 34-35.

28.     Beyga, Antoni: Polaj E-instruistoj renkontigxis en Krakovo 99/3. p. 30-31.

29.     Bishop, Alan J.: La eduksistemo en Auxstralio 97/3. p. 1-3.

30.     Bishop, Jenifer: Mazi en Gondolando – Esperanto, Ekzercu kaj Ludu… (rec.) 97/2. p. 31-32.

31.     Bishop, Jennifer: 34-a ILEI-Konferenco… 00/3. p. 21-24.

32.     Bishop, Jennifer: La Tago de la Lernejo dum la 83-a UK en Francio 98/3. p. 11-12.

33.     Biskup, Elżbieta: Esperanto por la angla 00/4. p. 29-30.

34.     Blanke, Detlev: Esperanto en germanaj universitatoj 00/3. p. 13-18.

35.     Blanke, Detlev: Necesas iom pli por digne rememori Szerdahelyi (reago) 98/1. p. 3-4.

36.     Blanke, Wera: Pokrovskij, Sergio: Komputika leksikono (rec.) 97/1. p. 35.

37.     Blázquez, Félix Garcia: Didaktikaj problemoj en la instruado de korelativoj 96/2. p. 8-9.

38.     Bodnarová, Katarína: Survoje al Cseh-instruisteco 96/4. p. 12-14.

39.     Buller, Osmo: UEA en NRO-konsilio, ILEI en operaciaj rilatoj 98/1. p. 2-3.

40.     Cash, Jeanne-Marie: Naux bosniaj infanoj en suda Francio 99/1. p. 30-31.

41.     Charters, Duncan: Cathy Schulze (nekrologo) 99/2. p. 20-22.

42.     Charters, Duncan: Mesaßo […] okaze de la morto de Edward Symoens 96/1. p. 2.

43.     Charters, Duncan: Multkultureco kaj lingvolernado 97/2. p. 1-4.

44.     Charters, Duncan: Novjara salutmesagxo 98/1. p. 1-2.

45.     Charters, Duncan: Novjara Salutmesagxo de la Prezidanto… 97/1. p. 1.

46.     Chaves, Sylla: Baza didaktika minimumo 96/2. p. 3-7.

47.     Chrdle, Petro: Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (KAEST ’98) 98/3. p. 17.

48.     Chrdle, Petro: Kompletigaj informoj por la ILEI-Konferenco 99/2. p. 11-12.

49.     Chrdle, Petro: Pri la Konferenca urbo Karlovy Vary 98/4. p. 33-34.

50.     Cibulevskij, Dmitrij: La konferenco per okuloj de observanto 99/3. p. 4.

51.     Corsetti, Renato: Propede…kio? 97/4. p. 5-8.

52.     Corsetti, Renato: Psikolingvistika esploro pri lernado de E-o 97/3. p. 26.

53.     Csiszár, Nóra – Tóth, Erika – Trenner, Sabine: Spertoj de internacia infana intersxangxo 97/1. p. 24-27. 97/2. p. 22-25.

54.     Dahlenburg, Till, d-ro: Blanke, Detlev: Esperanto kaj lingvistiko…, Blanke, Wera: Fakvortoj en esperanto… (rec.) 96/3. p. 27-28.

55.     Dahlenburg, Till: Rimedoj por bona lernado kaj memlernado… 96/2. p. 1-2.

56.     De Lorenzi, Carla: Cxu vojo irenda? 00/1. p. 33.

57.     De Lorenzi, Carla: Kelkaj gvidlinioj rilate „Mazi-n”

58.     De Lorenzi, Carla: Konsideroj pri Mazi – instrucele 96/2. p. 9-10.

59.     Declerck, Christian: Georgo Macioszek: Por la suferanta komencanto (reago) 96/3. p. 29-30.

60.     Declerck, Christian: Reage al 1/95 kaj 2/95 – Golden 96/1. p. 31-32.

61.     Declerck, Christian: Reagoj 96/4. p. 29-30.

62.     Demandoj – re(t)spondoj [Kompilis: Németh, József] 97/2. p. 10-14.

63.     Diestel, Wolfram: Estus tempo… 98/2. p. 27-31.

64.     Dockhorn, Birke: Pedagogia seminario en Berlino 99/1. p. 21.

65.     Eroj el la Jarraporto de ILEI 1999 00/2. p. 8-21.

66.     Esperanto, pasporto al la tuta mondo 96/4. p. 23-24.

67.     Estraro de ILEI [biografioj + fotoj] 98/4. p. 1-5.

68.     Fechler, Hans: Reagoj 96/2. p. 29-30.

69.     Fenyvesi, Ervin: János Petik: Serve de altaj pretendoj (reago) 96/3. p. 31-32.

70.     Fighiera, Giancarlo: Kvin magistraj disertacioj… 98/3. p. 22-23.

71.     Financa raporto de ILEI por la jaro 1995 96/4. p. 34-36.

72.     Fischer, Rudolf: Responde al „Propede…kio?” de Renato Corsetti 99/3. p. 10-11.

73.     Gados, László: Reagoj 96/2. p. 26-27., 30.

74.     Gbeglo, Koffi: La 33-a ILEI-Konferenco 99/3. p. 1-3.

75.     Glossop, Ronald: Preter naciismo al paca tergloba komunumo 98/4. p. 10-14.

76.     Golden, Bernard: Instruado de bona stilo kun konsekvenca vortordo 97/3. p. 12-15.

77.     Golden, Bernard: La didaktika valoro de teatraj verkoj 97/1. p. 2-6.

78.     Green, Will: Georgo Macioszek: Por la suferanta komencanto (reago) 96/3. p. 30-31.

79.     Grimley Evans, Edmund: Komputila instruado kaj lernado de lingvoj 98/3. p. 26-28.

80.     Grosjean, Mireille: Johann Heinrich Pestalozzi 96/4. p. 10-12.

81.     Grosjean, Mireille: Pri „Lernejo Ilo Pacen” 96/1. p. 30-31.

82.     Hagiev, Dimitar: Eseo pri Esperanto lautlegita antau klaso 99/3. p. 12.

83.     Han, Zuwu: E-kurso en Tianjin 99/3. p. 22-23.

84.     Holland, Doroteo: Charlotte Kohrs [Honora Membro de ILEI] 97/4. p. 1-2.

85.     Holland, Doroteo: Instruado de Esperanto en Usono 1999-2000 00/3. p. 32-33.

86.     Holland, Doroteo: Memorlibro omagxe al Andreo Cseh (rec.) 96/4. p. 2526.

87.     Horváth, Gabriella: Analizado de la periodajxo IPR… 96/4. p. 1-4., 97/1. p. 6-10., 97/2. p. 8-10.

88.     ILEI-raporto 1997 98/2. p. 1-15.

89.     Jones, Kent: Enkonduko de Esperanto en usonajn lernejojn 96/4. p. 21-23.

90.     Jones, Malcolm: Jarkunveno de ETA 99/2. p. 24-25.

91.     Kheir-Khah, Mojtaba: E-instruado en irana universitato 97/4. p. 13-14.

92.     Kim-Lindblom, Boo Mee: Taglibro de kasisto – ne nur pri financo 00/3. p. 24-25.

93.     Konferenca regularo de ILEI 96/4. p. 14-16.

94.     Koutny, Ilona: Profesoro Szerdahelyi forpasis antau 10 jaroj 97/3. p. 25.

95.     Kovács, Márta: Interretaj helpoj en la instruado de Esperanto 99/4. p. 15-17.

96.     Kovács, Márta: Memore al Barcsay Zsuzsa; Faka biografio de Barcsay Zs. 00/4. p. 15-17.

97.     Kurucz, Géza: Havinda manlibro [rec. pri Leksikaj ekskursoj de De Vleminck kaj Van Damme] 98/2. p. 32-33.

98.     Kurucz, Géza: Internacia poentkolekta E-konkurso 98/3. p. 28-31.

99.     Kurucz, Géza: Juna Amiko – bona amiko 00/3. p. 34-35.

100.  Kurucz, Géza: Konkurso kiu invadas Esperantujon 97/4. p. 26-27.

101.  La konsisto de la Internacia Ekzamena Komisiono 97/3. p. 9-11.

102.  La Torre, Mauro: Cxu la instrufaka terminaro estas suficxe matura? 98/4. p. 5-9.

103.  La Torre, Mauro: E-INS = E-Instruado; ILEI-paßaro en la reto 99/4. p. 32.

104.  La Torre, Mauro: Gvidlinioj por lerneja edukprojekto Interkulturo 98/3. p. 3-11.

105.  La Torre, Mauro: Interreta pagxaro de ILEI 98/4. p. 31-32.

106.  La Torre, Mauro: Kelkaj notoj pri ILEI en UK de Esperanto 00/3. p. 18-19.

107.  La Torre, Mauro: Kion fari por (kaj per) ILEI? 99/1. p. 1-4.

108.  La Torre, Mauro: Kion ni bezonas por kio? 00/3. p. 10-12.

109.  La Torre, Mauro: Memrigarde 00/1. p. 1-6.

110.  La Torre, Mauro: Multaj klasoj – unu kvazaulernejo 99/3. p. 7-10.

111.  La Torre, Mauro: Proverbante, … oni lernas 00/4. p. 1-14.

112.  La Torre, Mauro: Tri celoj por ILEI 98/3. p. 1-2.

113.  Landoj kaj sekcioj 96/1. p. 24-31.

114.  Landoj kaj sekcioj 96/2. p. 15-26.

115.  Landoj kaj sekcioj 96/3. p. 16-26.

116.  Landoj kaj sekcioj 96/4. p. 4-10.

117.  Landoj kaj sekcioj 97/1. p. 15-22.

118.  Landoj kaj sekcioj 97/2. p. 14-22.

119.  Landoj kaj sekcioj 97/3. p. 28-35.

120.  Landoj kaj sekcioj 97/4. p. 8-20.

121.  Landoj kaj sekcioj 98/1. p. 10-28.

122.  Landoj kaj sekcioj 98/2. p. 17-25.

123.  Landoj kaj sekcioj 98/3. p. 15-26.

124.  Landoj kaj sekcioj 98/4. p. 24-31.

125.  Landoj kaj sekcioj 99/1. p. 18-25.

126.  Landoj kaj sekcioj 99/2. p. 22-32.

127.  Landoj kaj sekcioj 99/3. p. 21-32.

128.  Landoj kaj sekcioj 99/4. p. 24-25.

129.  Landoj kaj sekcioj 00/1. p. 19-22.

130.  Landoj kaj sekcioj 00/2. p. 30-34.

131.  Landoj kaj sekcioj 00/3. p. 29-34.

132.  Landoj kaj sekcioj 00/4. p. 26-31.

133.  Leereveld, Marcel: M. La Torre: Cxu la instrufaka terminaro estas suficxe matura? (reago) 99/2. p. 33-34.

134.  Li, Weilun: Kiel klarigi vortojn 97/1. p. 11-12.

135.  Li, Weilun: Rolo de ludoj en lingva instruado 99/3. p. 30-34.

136.  Li, Yusheng: Kiel apliki regulecon de scimemoro en instruado? 96/3. p. 6-8.

137.  MacGill, Stefan – MacGill, Karina: Du rakontoj por infanoj (rec.) 99/2. p. 35-36.

138.  MacGill, Stefan – Sadler, Mike: Comprehensive English-Esperanto Dictionary (rec.) 96/2. p. 34-35. 96/3. p. 26.

139.  MacGill, Stefan: Debato inter la legantoj 96/3. p. 32.

140.  MacGill, Stefan: Edward Symoens 1915-1995 (nekrologo) 96/1. p. 1-2.

141.  MacGill, Stefan: ILEI proksimigxas al la Infanaj kongresetoj 99/4. p. 30.

142.  MacGill, Stefan: Infana Kongreseto subtenita de ILEI 00/3. p. 20-21.

143.  MacGill, Stefan: La Esplor-kreiva vojo…(rec.) 96/4. p. 26-27.

144.  MacGill, Stefan: Mitrovic, Tomislav: Pri la novaj metodoj… (reago) 98/4. p. 20-23.

145.  MacGill, Stefan: Resumo de la Estrarkunsido en Hago 99/2. p. 5-7.

146.  MacGill, Stefan: Travel Talk (rec.) 96/4. p. 24-25.

147.  MacGill, Stefan: Urso-Kurso – ampleksa lern-kolekto (rec.) 99/3. p. 20.

148.  MacGill, Stefan: Urso-kurso: La unua kajero (rec.) 99/4. p. 28-29.

149.  MacGill, Stefan: Vigla infana kongreseto atendata 00/2. p. 28-29.

150.  Macioszek, Georgo: Por la suferanta komencanto 96/2. p. 11-13.

151.  Majerczak, Maria: Esperanto en Jagiellona Universitato 97/3. p. 31-32.

152.  Majerczak, Maria: I-a Renkontigxo de INTERKULTURO-klasoj en Krakovo 00/1. p. 20-21.

153.  Malezieux-Hunninck, Marie: Pri Kvinpetalo 99/3. p. 16-18.

154.  Martin, Pedro M.: Kiel kapti la atenton de la infanoj? 98/3. p. 18-19.

155.  Martin, Pedro M.: Kooperativa lernado: cxu nova panaceo? 99/1. p. 32-33.

156.  Martin, Pedro M.: Parabolo 99/2. p. 32.

157.  Matthias, Ulrich: Esperanto-kvarteto (rec.) 99/3. p. 20-21.

158.  Matthias, Ulrich: Instruistaj seminarioj cxe popolaj altlernejoj 99/3. p. 13-15.

159.  Mattos, Geraldo: Instruo de lingvo kaj instruo de gramatiko 00/1. p. 22-29., 00/2. p. 1-7.

160.  Mitrovi¤, Tomislav: Pri la novaj metodoj en Esperanto 98/4. p. 18-20.

161.  Németh, József: Indekso por la jarkolektoj de IPR 1991-1995 96/1. p. 10-16.

162.  Németh, József: Internacia deklamkonkurso honore al J. Baghy 96/1. p. 27.

163.  Nilsson, Bertil: Organizita sxangxo de Esperanto ne havas sxancojn 96/3. p. 32-34.

164.  Noireau, Françoise: Internacia korespondado en Briançon 99/1. p. 19-21.

165.  Noireau, Francoise: Pero Cximbur: Mi resanigis PPPetron (rec.) 96/2. p. 36.

166.  Nordin, Ingemar: Georgo Macioszek: Por la suferanta komencanto (reago) 96/3. p. 31.

167.  Opulskienė, Gražina: Prilaboro de antaujugxoj 00/1. p. 7-9.

168.  Orellana Rojas, Atilio: [La 32-a] ILEI-Konferenco 98/3. p. 12-15.

169.  Orellana Rojas, Atilio: Barato [ID-kurso] 00/2. p. 30-31.

170.  Orellana Rojas, Atilio: Vizito al Brazilo 96/2. p. 16-17.

171.  Orellana Rojas, Atilio: Vojagxo tra Ameriko 96/3. p. 17-19.

172.  Ősz, Gabriella: Celestin Freinet 1896-1966 96/3. p. 4-5.

173.  Pampaloni, Leonardo: Mallonga filmo en Interkulturo 00/3. p. 26-27.

174.  Perevertajlo, Eugeno S.: Spertoj de uzbeka kolego pri instruado de E-o… 97/1. p. 21-22.

175.  Petik, János: Ideoj kaj proponoj pri la evoluigo de Esperanto 00/2. p. 34-35.

176.  Petrovicx, Radojica: E-lernejo en Tesli¤ 97/4. p. 15-16.

177.  Petrovic

178.  Petrovicx, Radojica: Esperanta Akademio lancxita en Jugoslavio 96/1. p. 28-29.

179.  Petrovicx, Radojica: Interkultura julio en Jugoslavio 00/4. p. 22-25.

180.  Petrovicx, Radojica: Interkulturo – post unu jaro 00/3. p. 27-29.

181.  Pinter, Ana-Maria: „Fabela” rakonto pri IIK 00/2. p. 24-28.

182.  Pitt, Arnold: Demandaro pri lingvolernado 00/1. p. 30-32.

183.  Pradhan, S. S.: Esperiga kurso en Oriento 96/1. p. 26-27.

184.  Priester [Tibor Papp]: Esperanto-testlibro (ne nur) por hungaroj (rec.) 97/1. p. 34.

185.  Protokolo de Vanelkibico 97/1. p. 27-29.

186.  Pyhälä, Raita: Resumo de la agadraporto de ELFI, 1997 97/2. p. 16-17.

187.  Raiter, Laura: Idyss Einihovici [Honora Membro de ILEI] 97/4. p. 1.

188.  Raporto de la Estraro pri la jaro 1998 99/2. p. 1-5.

189.  Rauhamaa, Marko: Interesa SEK-statistiko 99/3. p. 19.

190.  Rezolucio de la 30-a ILEI-Konferenco 96/3. p. 3.

191.  Rezolucio de la 31-a ILEI-Konferenco 97/3. p. 6-7.

192.  Rezolucio de la 33-a ILEI-Konferenco 99/3. p. 5.

193.  Rezultoj de la estrarkunsido de UEA por ILEI 00/2. p. 36.

194.  Rössler, Franz-Georg: El svedaj plumoj (recenzoj) 97/2. p. 33-34.

195.  Rössler, Franz-Georg: Reagoj 96/2. p. 27-29.

196.  Rössler, Franz-Georg: Rikardo Sxulco farigxis 90-jara 96/3. p. 5-6.

197.  Sadler, Mike: Reagoj 96/2. p. 26-28.

198.  Saliko: Praktika stagxo de parolata Esperanto 00/1. p. 19.

199.  Sandelin, Bo: Lingvoj en nelingva doktorigxa edukado (sveda ekzemplo) 99/1. p. 8-14.

200.  Sandelin, Bo: Märtha Andreasson forpasis 00/3. p. 31-32.

201.  Scheidel, Odette: Kukola ovo (El niaj metiejoj) 96/2. p. 14-15.

202.  Schmitz, Harald: Esperanto en la lernejo… 96/3. p. 8-11.

203.  Selimi, Bardhyl: Zef Luigj Mjeda (1921-2000) 00/4. p. 26.

204.  Smg: La Komitato de ILEI en Karlovy Vary 99/3. p. 6.

205.  Smg: Sercxata: Varba direktanto por „Juna amiko” 00/4. p. 31.

206.  Smidéliusz, Katalin, dr.: Esperanto en la Pedagogia Altlernejo de Szombathely 98/1. p. 16-17.

207.  Smidéliusz, Katalin, dr.: Interlingvistikaj studoj en Szombathely 98/4. p. 25-27.

208.  Smidéliusz, Katalin, dr.: Ni testu niajn testojn 97/1. p. 13-15.

209.  Smidéliusz, Katalin, dr.: Projektoj, eksperimentoj, propedeutika valoro 97/2. p. 4-8.

210.  Smidéliusz, Katalin, dr.: PROJEKTO-KLERA – profesia formado de E-kursistoj 97/1. p. 22-24.

211.  Smidéliusz, Katalin: Aktuala raporto pri la ID-projekto 00/1. p. 18.

212.  Smidéliusz, Katalin: BEKunu, BEKdu… (intervjuo kun D. Keefe) 96/1. p. 16., 21-24.

213.  Smidéliusz, Katalin: Carl Støp-Bowitz: La Esperanto-movado 96/3. p. 28-29.

214.  Smidéliusz, Katalin: Esperanto - denove akceptita dum lingvistika konferenco 99/2. p. 27-28.

215.  Smidéliusz, Katalin: Granda sxanco por Esperanto dum prestigxa lingvistika konferenco 97/4. p. 31-32.

216.  Smidéliusz, Katalin: Indigxenaj dialogoj 99/4. p. 1-8.

217.  Smidéliusz, Katalin: Lingvoplanado kiel pedagogia rimedo en la edukado de filologoj 99/2. p. 12-19.

218.  Smidéliusz, Katalin: Plupo kaj la gruoj… (rec.) 99/4. p. 26.

219.  Stoppoloni, Umberto: Memorigo pri Katina Dacini (nekrologo) 97/2. p. 34-36.

220.  Strategia trijara laborplano (1998-2000) 97/3. p. 7-9.

221.  Symoens, Edward: La propedeutika valoro de Esperanto 96/1. p. 3-5.

222.  Szabó, Imre: Ni kondolencas (poemo okaze de la morto de Mirko Emerico Marcetta) 96/4. p. 32-33.

223.  Sxtimec, Spomenka: Someraj Esperanto-Kursoj en Kroatio 97/4. p. 16-17.

224.  Tellier, Angela: Kiu helpas? [pri Urso-Kurso] 00/3. p. 30-31.

225.  Ten Hagen, Hans: Internaciaj ekzamenoj 00/2. p. 21-23.

226.  Ten Hagen, Hans: Nora Moerbeek, Petro Rulofido (nekrologoj) 98/2. p. 31-32.

227.  Ten Hagen, Hans: Oene Hoekstra (nekrologo) 99/2. p. 19.

228.  Tilleux-Craenhals, Ghislaine: Socia kaj psikologia evoluo de la rilatoj inter gelernantoj kaj geinstruistoj… 99/1. p. 4-8.

229.  Tóth, Erika: Tendaraj Tagoj 2. (rec.) 98/1. p. 32-33.

230.  Toubale, Franciska: Kial somera lernejo estas nur sezona afero!!! 99/2. p. 22-23.

231.  Trenner, Sabine: Estontaj Cseh-instruistoj… 96/3. p. 22-23.

232.  Trenner, Sabine: Media – kio? Mediaciado! 00/1. p. 11-17.

233.  Trenner, Sabine: Traktado de malsxatata gxenajxo: Vivu la konflikto! 99/4. p. 8-14.

234.  Trenner, Sabine: Vojoj al pli paca lernejo 00/3. p. 1-7.

235.  Trifoi, Mihai: Pasxoj al progreso 97/4. p. 17-18.

236.  Triolle, Renée: Kolokvo pri la propedeutika valoro de E-o dum UK en Australio 97/4. p. 3-5.

237.  Vaha, Blazio: Aldonajxoj pri la verkaro de Szerdahelyi 98/1. p. 4-8.

238.  Vaha, Blazio: Fabel-komencoj 99/4. p. 18-24.

239.  Vaha, Blazio: Intervjuo de Perla Martinelli kun István Szerdahelyi (1982) 98/2. p. 25-27.

240.  Vaha, Blazio: Konferenco pri lingvo kaj praktiko [Szombathely] 98/4. p. 14-18.

241.  Vaha, Blazio: Simplaj komplikajxoj 97/3. p. 15-16., 21-24.

242.  Vaha, Blazio: Sinsekvo (Ideoj helpe al planado de la instru-materialo) 99/1. p. 14-17.

243.  Verwoerd, Ton: Lerni ludante 00/1. p. 9-10., 00/3. p. 8-10.

244.  Victor, Arnold: Reagoj 97/1. p. 30-31.

245.  Wandel, Amri: IKU, AIS kaj AISIKU (scienca edukado en Esperanto) 98/1. p. 8-10.

246.  Wen, Jingen: Ludante… (pri Urso-Kurso) 00/2. p. 31-32.

247.  Wylleman, Raymond: Al la Sekciestroj kaj Reprezentantoj de ILEI… 97/1. p. 32-33.

248.  Wylleman, Raymond: Protokolo de la Komitatkunsidoj en Övik 96/1. p. 5-10.

249.  Xiaojun, Li: Esperanto-instruado en Shandong-Universitato 00/4. p. 27.

250.  Yamaguti, Sin’iti: Mia provo instrui Esperanton al mia filo 97/4. p. 20-23.

251.  Yamasaki, Seikô: Pri ekzamenoj de UEA/ILEI 97/4. p. 23-25.

252.  Zhang Qian – Han Zuwu: Esplorado de eduk-eksperimento en lernejoj de Tianjin 96/3. p. 19-21.

 

(Noto: la numeroj interkrampe montras pagxonumeron!)

Arangxoj, kunvenoj (krom ILEI-Konferencoj) 17, 56, 119(31), 179, 185, 240,

– UK 22, 24, 32, 106, 141-142, 149, 181

Biografio, primemoro 35, 67, 84, 94, 96, 101, 187, 196, 204, 237, 239

Cseh-metodo 38, 86, 117(18), 119

Didaktiko, pedagogio 25, 37, 46, 53, 77, 80, 111, 172, 228, 232-234

Diskoj, vid-bendoj 30, 57-58, 120(19), 146

E-instruado en diversaj lokoj

         Albanio 114-116, 118, 120-121, 127

         Ameriko 171

         Argentino 113(24), 121

         Auxstralio 114, 119, 120(9), 124, 126, 128, 209, 230

         Auxstrio 121(11)

         Barato 169, 183

         Belgio 120(10)

         Bosnio kaj Hercegovino 40, 123(16), 127(22)

         Brazilo 38, 113(24), 115(19), 116, 120(10), 121(11), 123(16), 126(24), 170,

         Britio 113(25), 118(15), 121(11), 126(24), 131(30), 132, 147-148, 246

         Bulgario 82, 113(25), 122(18), 125

         Cxehxio 62, 113(25), 114(17), 122(18)

         Cxilio 122(18), 124-125,

         Cxinio 114(18), 117(16), 123(18), 124, 127(22), 132, 252

         Danio 115(21), 118(16)

         Estonio 114(18), 126(25)

         Finnlando 114(19), 118(16), 119, 120(12), 122(18), 123(18), 125(19), 126(25), 127(23)

         Francio 40, 114(19), 115(22), 119(30), 121(12), 122(19), 126(26), 127(24), 128(24), 164, 198

         Germanio 34, 53, 64, 114(21), 126(26), 127(25), 132(28), 158, 202, 209, 231

         Hispanio 26, 115(23), 121(15), 122(19), 123(19), 124(25), 126(26), 127(26), 155

         Hungario 53, 114(21), 116(7), 117(16), 118(17), 121(15), 122(21), 123(21), 125(23), 126(28), 127(27), 130(32), 132(28), 206-207, 209, 214, 239

         Irano 91, 114(22), 119(30), 121(17), 123(22), 125(23), 127(27)

         Islando 113(28)

         Italio 118(19), 120(14), 121(18), 123(22), 124(27), 127(28), 130(33), 173, 209

         Japanio 62, 114(22), 119(31), 123(23), 124(27), 131(31)

         Jugoslavio 62, 121(19), 122(22), 127(28), 176-179

         Kanado 62

         Koreio 123(25)

         Kroatio 116(7), 117(17), 121(20), 123(25), 127(29), 223

         Kubo 115(24), 116(8), 126(28)

         Latvio 126(29)

         Litovio 13, 114(23), 117(18), 118(20),

         Meksiko 62

         Nederlando 114(23), 116(8)

         Nepalo 121(22)

         Norvegio 62, 114(24), 115(25), 127(30), 129(20)

         Pollando 28, 118(21), 121(23), 124(28), 125(24), 126(30), 127(24), 151, 132 (29), 152, 231

         Rumanio 117(18), 235

         Rusio 114(25), 119(33), 120(18), 121(25), 124(29)

         Slovenio 113(29), 114(25), 209

         Svedio 117(19), 118(21), 122(23), 124(29), 127(31), 129(2)

         Svislando 56, 81, 115(26), 119(33), 129(21), 131(32)

         Turkio 124(30)

         Ukrainio 119(34), 127(31)

         Usono 89, 117(20), 119(34), 120(19), 121(27), 124(30), 125(24), 126(31), 131(32)

         Uzbekistano 117(21), 124(31), 127(31)

         Zairio 120(20)

         Zimbabvo 127(32)

Ekspozicio 116(6), 117(18), 118(19)

ID-Projekto 169, 211, 216

ILEI 39, 43-45, 87, 103, 105, 107-110, 112, 220, 247

         ekzameno 18-19, 22, 65, 88(10), 101, 123(24), 225, 251

         estrarkunsido 20-21, 145

         financa raporto/plano 9-10, 65, 71, 88(13), 248

         jarraporto, sekcia raporto 19, 65, 88, 116(9), 118(16), 120, 122(18), 126(24), 131(29,32),132(28), 188

         konferenco 93

o        invitilo 1-2, 4-7, 48-49, 153

o        protokolo 248

o        rezolucio 168, 190-192

o        enhavo 3, 22, 31, 43, 50, 65, 74-75, 92, 95, 117, 167-168, 204, 228, 248

Interlingvistiko 34, 59, 60, 68-69, 73, 78, 94, 159, 163, 197, 214, 217, 240-241, 244

Intervjuoj 212, 239

IPR 87, 88(5), 161

Juna Amiko 65, 71, 88(5), 99, 113(27), 188, 205

Konkurso 98, 100, 115(24), 121(19), 132(27), 162

Kursoj (Esperanto) ßenerale 12, 16, 68, 95, 180, 202, 210, 212

Lernejpolitiko 25, 29, 199

Lingvistiko 46, 51-52, 61, 68-69, 94, 150, 175, 195, 214-215, 221, 236-237, 240-242, 244

Lingvolernado, lingvoinstruado 13, 43, 51-52, 79, 111, 130(34), 134-136, 182, 210, 236

Lingvopolitiko 8, 13, 43, 75, 123(18), 129(21), 163, 199, 217

Literaturo 77, 185, 222, 238

Metodiko (Esperanto) 16, 27, 37, 46, 53, 55, 57-59, 63, 68, 76-78, 82, 95, 102, 111, 117(21), 134-136, 144, 150, 155, 159-160, 173, 185, 201-202, 208, 210, 212, 217, 242-243, 250

Nekrologoj 41-42, 96, 127(23), 130(33), 131(31), 140, 203, 219, 222, 226-227

Propedeuxtiko 14, 16, 51, 72, 209, 221, 236

Psikolingvistiko 51-52, 135, 240

Psikologio 25, 228, 232-234

Recenzoj 15, 30, 36, 54, 86, 97, 123, 137-138, 146-148, 157, 165, 184, 194, 213, 218, 229, 237

Scienco 47, 245

Terminologio 102, 127, 133

 

Kompilis: Jozefo Németh