IPR 1995/1
Hejmen ] Supren ] Interlingvistiko ] Intervjuo kun Rössler ] Pedagogiaj Tagoj ] El la landoj 95/1 ] Vidbendo de IEI ] Deviga instruado ] Notlibro 95/1 ] Postparolo 95/1 ]

 

IPR 1995/1
IPR 1995/2
IPR 1995/3
IPR 1995/4

Golden, Bernard: Komplika transitiveco en Esperanto..................  1

Barandovská, Vera: Lernolibro pri interlingvistiko.....................12     

Kurucz, Géza: Konkursoj kiujn aprobis la praktiko.......................16

Smidéliusz, Katalin: Nova vidbend-serio de IEI............................19

Malacion, Aleksandr: Devigan instruadon aux realan vojon..........20

El la sekcioj kaj landoj...................................................................22

Németh, József: La 10aj Esperantaj Pedagogiaj Tagoj.................27

Internaciaj kontaktoj 

        - Intervjuo de Jozsef Nemeth kun Franz-Georg Rössler (DE);

        - pri la programoj de Grésillon; 

        - Infanaj Rajtoj..........................30

Por via notlibro (E-familioj, eldonajxoj, komputila E-programo)...................34

Postparolo de la nova redaktoro.....................................................36

ILEI bedauxris ricevi demisipeton de nia redaktoro de IPR. La vicredaktoro ne povis transpreni tiun taskon, kaj kiel komisiito de ILEI pri eldonado, sercxis kaj trovis novan redaktoron. La estraro de ILEI en aprilo ‘95 akceptis tiun proponon, sekve vi havas numeron 95/1 en viaj manoj, redaktita de sinjoro Németh József el Pápa (Hungario). Lian foton vi trovos sur pagxo 36, kaj biografion en numero 94/4, kiu nur poste aperos. Gxin pretigas la siatempa vicredaktoro kun cxeftemo instruiloj kaj gxi enhavas adiauxan mesagxon de la antauxa redakcio.                                                                                  smg

Estraro  de  la  Ligo komence de 1995

Prezidanto:  d-ro Duncan Charters, 25 Elsah Hills Drive, Elsah, IL 62028-9750 Usono;   tel. 1-618-374-2453, fakso: 1-618-374-5122. Internet: charters@csc1.prin.edu.  (Kunordigo, planado,  rilatoj kun UEA kaj la movado, instruista trejnado)

Vic-prezidanto: Prof. Ronald J. Glossop, 8894 Berkay Ave., Jennings, MO 63136, Usono. Tel. (314) 869-2303. Eksteraj rilatoj, statistikado, instruado de infanoj.

Sekretario: Marija Belosevic, Sveti Duh 130, HR-41000 Zagreb-Crnomerec, Kroatio. Tel.  (38 41)  57 60 92.   Landaj sekcioj, membro-varbado, konferenca administrado kaj ne-faka programo.

Kasisto: Bertil Andreasson, Södra Rörum pl. 455, SE-242 94 Hörby.  Tel. (46 415) 501 52.  Financo, konferencaj financoj. Membraro.

Vic-sekretario: Prof. Zhang Danchen, General Foreign Languages  Dept., Huazhong Normnal Univ., CN-430070  Wuhan, Ãinio.  Azia agado, ekzamenoj en Cxinio kaj Azio.

Membro: D-ro So Jinsu, Dept. de Ekonomiko, Univ Kangnam, Kugali Kihung-up. Yongin-gun, Kyonggi-do 499-900, Koreio. Tel. (0331)281-5500. Faks. (0331)281-3604. Universitata agado. Konferenco 1994.

Membro: D-ro Till Dahlenburg, Feldstr. 13, DE-19412 Brüel, Germanio.Tel. (49 38483) 528. Ekzamenoj, faka konferenca programo. Metodikaj seminarioj.

Estrara komisiito: Zsuzsa Barcsay, Bem Rakpart 25/B, HU-1011 Budapest, Hungario. Tel. (36 1) 201-2342.  Gimnazio de ILEI. Servoj al instrustoj, trejnado de instruistoj.

Estrara komisiito: Stefan MacGill, Fácán köz. 9/2, HU-2030 Érd, Hungario. Eldonado