IPR 1999
Hejmen ] Supren ] IPR 1999/1 ] IPR 1999/2 ] IPR 1999/3 ] IPR 1999/4 ]

 

IPR 1995
IPR 1996
IPR 1997
IPR 1998
IPR 1999
IPR 2000
IPR 2001
IPR 2002
IPR 2003
IPR 2004
IPR 2005
IPR 2006
IPR 2007
IPR2008
IPR 2009
IPR 2010
IPR 2011
IPR 2012
IPR 2013
IPR 2014
IPR 2015
IPR 2016
IPR 2017
IPR 2018
IPR 2019
IPR 2020
IPR 2021
IPR 2022
IPR 2023
IPR 2024
IPR 2025

Estraro de la Ligo en 1999

Prezidanto: Mauro La Torre, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Terza Universitá di Roma, Via del Castro Pretorio, 20, IT-00185 Roma, Italio. Tel. +39-06-4957805, fakso: +39-06-4452642. <m.latorre@uniroma3.it >
Interlernejaj projektoj, komunikiloj, terminaro, reprezentado.

Vicprezidanto: Stefan MacGill, Bethlen Gábor u. 2, HU-2030 Érd, Hungario. Tel. +36 23 364 198. Lerniloj, komunikiloj.

Sekretario: Atilio Orellana Rojas, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag. Tel. +31 70 355 6677, fakso: +31 70 358 4422.  Membraro, ekzamenoj.

Vicsekretario: Jennifer Bishop. 39 Hill Street, Hawthorn, AU-Victoria 3122, Australio. Tel. +61 3 9818 7358, fakso: +61 3 9905 3668.  <esperanto@education.monash.edu.au> Lernejoj, konferencoj, gimnazio.

Kasisto: Bertil Andreasson, Södra Rörum pl. 455, SE-242 94 Hörby, Svedio.  Tel. kaj fakso (ne-automata): +46 415 501 52.  Financo, konferencaj financoj. Membraro.

Membro: Carla De Lorenzi, via Boston 65, IT-10137 Torino, Italio.
Tel. +39 011 390 787. Trejnado, lerniloj.

Membro: Antonio Leoni de Leon, 1 rue Chandieu, CH-1202 Gèneve, Svisio. Tel. +41 22 734 2996. <katina.de-leon@ties.itu.int> au <leoni8@etu.unige.ch>Trejnado.