IPR 2002/4
Hejmen ] Supren ] 36a Konferenco ] IIK 2003 ] Juna Amiko ] Okuloj ] Redaktora noto ] El la landoj ] Lernmaterialoj ] Cseh-metodo ] Kvinpetalo ] Recenzo ]

 

IPR 2002/1
IPR 2002/2
IPR 2002/3
IPR 2002/4

Ivan BUJDOSO: Lernmaterialoj enplektitaj en rakontojn en instruado de
Esperanto (kun foto pri la auxtoro)
....              1

Kiel mi instruas Esperanton per Cseh-metodo (LIU XIAOJUN, kun foto pri
Andreo Cseh)
..... 7

Intervjuo kun Suzanne Bourot kaj Georges Lagrange pri Kvinpetalo (Katalin
KOVÁTS, kun foto pri la intervjuitoj kaj desegnajxo pri Kvinpetalo).....
12

Pri E-lerniloj..... 14
        Gvidataj 8-uloj (smg)....... 14
        T-T-T-Trovu pasportajn ekzercojn (Stefan MACGILL)..... 16
        Juna Amiko - Eterna juna (smg)..... 16
        Kolker: Vojagxo en Esperanto-lando (recenzo de Blazio VAHA).... 17

El la landoj kaj sekcioj....  26
        Auxstralio: Cxu belega varma sunbrilo ne allogas vin cxiam? (Jennifer
Bishop)
        Auxstrio: Longa Nokto en Vieno (Herbert Mayer)
        Finnlando: Cxu idealaj lecionoj? (raporto pri seminario en Valamo,
kun foto, Raita Pyhala)
        Nederlando: Jarraporto 2001 (lau Atilio Orellana Rojas)
        Nederlando: Studotago 2002 (Atilio Orellana Rojas)
        Pollando: Interlingvistiko popularigxas (Ilona Koutny, kun foto)

Pri arangxoj .......32
        36-a ILEI-Konferenco en Örestrand, Svedio (informoj, mendilo, Boo
            Mee Kim-Lindblom, Bertil     Andreasson)....... 32
        35-a Internacia Infana Kongreseto en Lerum, Svedio (Stefan MACGILL)
            ... 35
        Metodika seminario en Cxacxak, Jugoslavio (informoj, Radojica
            Petrovicx)..... 36

Redaktora noto (Jozefo Nemeth)..... 36