Komitato
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro
Sekciestroj
Reprezentantoj
Laborkomisionoj
Kunlaborantaj...
Membrigxo
Retadresoj de ILEI
Komitato

KOMITATO DE ILEI

Benino: Francois HOUNSOUNOU
Britio: Angela TELLIER
Cxehxio: Miroslav MALOVEC
Danio: Arne CASPER - Tara GREGERS
Finnlando: Carola ANTSKOG - Sylvia HAMALAINEN
Francio: Monique ARNAUD - Michel DECHY - Maryvonne HOUVIEZ
Germanio: Christof KRICK - Rudolf FISHER - Harald SCHMITZ
Hungario: Jozsef BAKSA - Attilane KOVACS - Jozsef NEMETH
Italio: Ana Maria COLACICCHI - Alessandra Di DONATO - Ermanno TARRACCHINI
Japanio: ISIKAWA Tieko - SUZUKI Masumi
Katalunio: Pedro MARTIN
Kroatio-KEL: Marija JERKOVIC'
Kroatio-KEU: Marija BELOSEVIC'
Nederlando: Rob MOERBEEK - Simon SMITS
Pollando: Maria MAJERCZAK - Magdalena TATARA
Rumanio: Aurora BUTE - Mihai TRIFOI
Svedio: Roland LINDBLOM - Gunnar OLSSON - Willen POSTHUMA
Svisio: Jean-Thierry von BUREN, Mireille GROSJEAN
Ukrainio: Nina DANILJUK
Usono: Ronald GLOSSOP - Lucy HARMON - Sally LAWTON

Estraro: Sjoerd BOSGA - Aida CIZIKAITE - Yas KAWAMURA - Zsofia KORODY - Atilio ORELLANA ROJAS - Radojica PETROVIC - Mihai TRIFOI