Sud-afrikanoj
Hejmen ] Supren ]

 

Kio estas ILEI?
La cxefa mesagxo
Re-saluto
Tago de Lernejo
E@I
Intervjuo kun Fettes
IIK 2003
Kial oni devus?
Nova Estraro
Sud-afrikanoj
Interkulturo+konferencoj
El la landoj...
Reago

Magali von Blottnitz:

Sudafrikanoj prezentis E-on dum mondkonferenco de lingvoinstruistoj

 

La unua semajno de julio estis grava semajno por lingvorilataj profesiuloj en Sudafriko. La monda kongreso de FIPLV (Fédération Internationale des Professuers de Langues Vivantes, aux Internacia Federacio de Instruistoj de Vivantaj Lingvoj) okazis en Johanesburgo, kaj samtempe jarkongresis la sudafrika asocio de lingvistoj, SAALT.

Sudafrikaj esperantistoj povis partopreni tiujn eventojn. Danke al la frua atentigo de Jennifer Bishop ni povis uzi la okazon por multflanka varbagado, en kunlaboro kun aliaj organizajxoj de la E-movado, cxefe ILEI kaj Indigxenaj Dialogoj. La agadon kunfinancis EASA (Esperanto Asocio de Suda Afriko), ILEI/Interkulturo kaj kelkaj subtenantoj el Auxstralio.

 

1. Tre bonaj rilatoj kun FIPLV

Axel von Blottnitz, komitatano de EASA kaj eksa prezidanto de la (nun mortinta) sudafrika sekcio de ILEI, partoprenis en la monda asembleo de FIPLV, la 1-an de julio. Li estis tre impresita pri la bona statuso de ILEI cxe FIPLV kaj la favora sinteno cxefe de ties prezidanto Denis Cunningham (kiu jam partoprenis iun UK en Auxstralio).

 

2. Prelegoj

Du prelegoj estis prezentitaj kun rilato al Esperanto, ambaux dum la unua mateno de la konferenco. Magali von Blottnitz prelegis pri Esperanto kiel vojo al multlingveco, kaj Jan vd Strydom legis artikolon de Radojica Petrovicx: "On a web based project of language learning and intercultural education" (Pri retprojekto de lingvolernado kaj interkultura edukado). Temas pri la projekto de ILEI: Interkulturo, kiu uzas ankaux servojn de la projektoj de ESF: "lernu!" kaj "Edukado.net". Bedauxrinde pro granda kvanto da samtempaj prelegoj cxeestis nur 22 homoj, kiuj cxe la fino ricevis kopiojn de la teksto. Ni disdonis kelkdek kopiojn de la prelegoj ankaux al kongresanoj, kiuj ne auxdis la prelegon.

Cetere, kvankam entute la prelegoj rekte tusxis malmultajn homojn, la resumoj estis disdonitaj al cxiuj konferencanoj kaj la organizantoj planas produkti konferencan KD-on kun cxiuj prelegoj, tiel ke ecx la detalaj tekstoj disdonigxos al cxiuj.

 

 

3. Ekspozicio

Ni prezentis afisxan ekspozicion pri la projekto "Indigxenaj Dialogoj"[1] kaj ni table ekspoziciis kelkajn montrajxojn pri esperanto, cxefe librojn kaj vortarojn, revuojn, komiksojn, KDjn. Kvin esperantistoj (el diversaj agx-, seks- kaj rasoj) dejxoris lauxtempe cxe la ekspozicio – aldonendas okmonata bebo Maïwenn von Blottnitz kiu ricevis multajn komplimentojn de la kongresanoj J… Bedauxrinde, venis malmultaj reagoj/komentoj pri la ekspozicio.

La cxefa rezulto de la ekspozicio certe estis montrado, ke Esperanto ekzistas, kaj disdono de informiloj. Iu viro (sudafrika artisto/ poeto) mendis Angla-Esperantan vortaron. Surprizige, iu persono (mi ne havis tempon noti la nomon) venis saluti min nome de Humphrey Tonkin (!). Kelkaj pliaj homoj lasis siajn adresojn en nia kontaktolibro.

 

4. Interago kun aliaj cxeestantoj / profesiuloj pri lingvoj

La tri tagoj donis al ni iom da tempo por intermiksigxi kun aliaj profesiuloj pri lingvoj, kaj fari interesajn renkontojn. (Bedauxrinde pro kostoj, distancoj kaj familiaj devoj, ni ne povis partopreni la vesperajn arangxojn). Cxefe interesaj estis la jenaj kontaktoj:

 

Politikaj deciduloj: Plej sukcesaj estis kontaktoj kun "Okcidentkaba lingva komitato" (Western Cape Language Committee), parto de la provinca registaro de la okcidenta Kabo. La Lingvokomitato agas por multlingveco en la Provinco (cxefe rilatite al la 3 oficialaj lingvoj de la provinco, nome angla, afrikansa kaj ksosa). Ili volas krei agadgrupon por multlingveco kaj ni provos aligxi al tiu agadgrupo.

 

Lingvistoj kaj akademiuloj: Kelkaj akademiuloj montris sin suficxe malfermataj al Esperanto – unuavice la organizantoj cxe la Rand Afrikansa Universitato, kaj la estro de la sesio dum kiu prelegis Magali, S-ro Viljoen cxe Pretoria teknika universitato. Ambaux institutoj akceptis disdoni stoketon da niaj novaj faldfolioj al studentoj post fino de la ferioj. Ni faris kontaktojn ankaux cxe aliaj universitatoj. Tiuj kontaktoj espereble estos utilaj se ni iam volos kaj povos starigi kursojn aux varb-agadojn cxe studentoj.

5. Reklamo en konferenclibro

Ni aperigis tutpagxan reklamon pri Esperanto en la konferenclibro, kiun ricevis cxiuj delegitoj. Ni por la okazo urgxe produktis kvinlingvan reklamon (angla-afrikansa-franca-zulua-rusa). Bedauxrinde la kirilaj literoj de la rusa teksto ne printigxis, sed anstatauxe aperis nigra linio en la libro. Tamen, bonsxance la reklamo aperis sur la lasta pagxo de la libro, do supozeble estis videbla de preskaux cxiuj.

Konklude, tiu kongreso donis al ni bonan okazon por montri la ekziston de Esperanto. Ecx se malmultaj konferencanoj vere profitis de la detala kaj multa laboro farita, almenaux ni faris suficxe profesiecan impreson kaj oni povas esperi ke neniu foriris de la konferenco sen esti leginta almenaux 3-4 foje la vorton «Esperanto». Nun restas la tasko prizorgi la faritajn kontaktojn! Ni ankorauxfoje dankas al cxiuj kiuj ebligis tiun agadon.

 

Magali von Blottnitz, Sekretario de Esperanto Asocio de Suda Afriko,

6, Dulwich Green Boundary Road Newlands 7700 South Africa, <hvb@mweb.co.za>


horizontal rule

[1] Temas pri projekto kiu kunigas homojn el endanĝeritaj minoritatoj de diversaj kontinentoj kaj uzas esperanton kaj interreton por krei dialogon inter la popoloj.