ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Programo de la ILEI-konferenco en Kopenhago, 17-23 julio 2011

Horoj

Programero

Salono

Dimanĉo, 2011/07/17

 

12:00-19:00

Alvenoj. Konferencejo malfermita

Akceptejo

18:00-19:00

Estrarkunsido

D

19:00-22:00

Interkona manĝvespero

Restoracio

Lundo, 2011/07/18

 

09:00-10:00

Alvenoj. Konferencejo malfermita

A

10:00-11:00

Solena malfermo kaj organizaj demandoj

A

11:00-11:45

D. Charters: Konferenca temo – prelego, diskuto

A

11:45-12:00

Komuna fotado

 

12:00-12:15

Kafpaŭzo

 

12:15-13:00

”Flugiloj de interkultura vento” – enkonduko

B

12:15-13:00

Z. Kóródy: Lingvoekzamenoj – ĝenerale

C

12:15-13:00

J. S. Larsen: Dana eksprese

Ĉ

13:00-14:30

Lunĉpaŭzo

Restoracio

14:30-16:00

R.Petrović: „Flugiloj de interkultura vento“
– didaktikaj aspektoj de E-gramatiko

B

14:30-15:15

LEE Jungkee: E-kurso en Koreio

C

14:30-15:15

Z. Kóródy: Subvencioj kaj projektoj
en la praktiko, la 1-a parto

Ĉ

15:30-17:30

Komitatkunsido 1

D

16:00-16:15

Kafpaŭzo

 

16:15-17:30

J. Hernández: „Flugiloj de interkultura vento“
– Metodiko de E-instruado

B

16:15-17:30

Preparoj por la Lingva festivalo kaj Internacia vespero

C

17:30-19:30

Paŭzo

 

19:30-22:00

Dana vespero. Geamike en la konferencejo

 

Mardo, 2011/07/19

 

09:00-

Konferencejo malfermita

 

09:00-09:30

Estrarkunsido

D

09:30-10:00

Maloscedigo: Enkonduka plenkunsido

A

10:00-11:30

S.MacGill: La projekto ‘esperanto125’

A

10:00-11:30

D. Charters: „Flugiloj“ – lingvo kaj kulturo en pedagogiaj teorio kaj praktiko

B

11:30-11:45

Kafpaŭzo

 

11:45-13:00

J. Hernández: Lerneja komisiono

A

11:45-12:15

R.Glossop: Kial Chinio estas fekunda  
       kampo por Esperanto

B

12:15-13:00

R.Moerbek: Erarologio

B

11:45-13:00

Z. Kóródy: Lingvoekzamenoj – KER praktike

C

12:15-13:00

J. S. Larsen: Dana eksprese

Ĉ

13:00-14:30

Lunĉpaŭzo

Restoracio

14:30-16:00

R.Petrović: „Flugiloj“
       – interkulturaj lingvaj ludoj

B

14:30-15:15

A. Emanuelsson: Pri Valdemar Langlet

C

14:30-15:15

Z. Kóródy: Subvencioj kaj projektoj
en la praktiko, la 2-a parto

Ĉ

15:30-17:30

Komitatkunsido 2

D

16:00-16:15

Kafpaŭzo

 

16:15-17:30

D. Charters: „Flugiloj“ – Modernaj
teknologioj por E-lernado

B

16:15-17:30

Preparoj por la Lingva festivalo kaj Internacia vespero

C

17:30-19:30

Paŭzo

 

19:30-22:00

Internacia vespero

 

Merkredo, 2011/07/19

La merkreda programo eble estos modifita dumkonference por minimumigi koliziojn kun la ekskursa programo, kiu estas draste reduktita kaj rearanĝita pro malmultaj ekskursmendoj

09:00-

Konferencejo malfermita

 

09:00-09:30

Estrarkunsido

D

09:30-10:00

Maloscedigo: Enkonduka plenkunsido

A

10:00-10:45

S.MacGill: La projekto ‘esperanto125’

A

10:00-11:30

J. Hernández: „Flugiloj“ – Instruplanado

B

10:00-11:30

D. Charters: Debato pri la konferenca temo

C

10:45-13:00

S.MacGill: Statuta komisiono / debato
       kun kafpaŭzo

A

11:30-11:45

Kafpaŭzo

 

11:45-13:00

J. Hernández: Landa agado – interkonsiliĝo
            de landaj sekcioj de ILEI

B

11:45-13:00

Komitataj laborgrupoj / komisionoj

A, Ĉ, D

12:15-13:00

J. S. Larsen: Dana eksprese

Ĉ

13:00-14:30

Lunĉpaŭzo

Restoracio

14:30-16:00

Z. Kóródy: „Flugiloj“ – Instruado simple 
        kaj efike en naturaj cirkonstancoj

B

14:30-15:15

R. Glossop, L. Gbadamassi:
Afrikaj perspektivoj – debato

C

15:15-16:00

Preparoj por la Lingva festivalo

C

16:00-16:15

Kafpaŭzo

 

16:15-17:30

R.Petrović: Atingoj kaj estonteco de
ILEI-konferencoj – debato

B

17:30-19:30

Paŭzo

 

19:30-22:00

Kviza vespero. Geamike en la konferencejo

 

Ĵaŭdo, 2011/07/21

 

09:00-

Konferencejo malfermita

 

09:00-09:30

Estrarkunsido

D

09:30-10:00

Maloscedigo: Enkonduka plenkunsido

A

10:00-13:00

Komitatkunsido 3

D

10:00-10:45

M. Mallely: Kiel enkonduki Esperanton en universitatojn: spertoj el Meksiko

B

10:45-11:30

Yu Jianchao: Esperanto-eduko en Ĉina Komunikada Universitato

B

10:00-11:30

P.Baláž, M. Blahuš: E@I – atingoj kaj planoj

C

11:30-11:45

Kafpaŭzo

 

11:45-13:00

D.Charters: Universitata kaj scienca agado: atingoj kaj perspektivoj - debato

B

11:45-12:15

M.Schäffer: La projekto "Esperanto Internacia”

C

12:15-13:00

M.Schäffer: Informado pri Esperanto: kiel artikoli gazete kaj respondi al ĵurnalistoj

C

13:00-14:30

Lunĉpaŭzo

Restoracio

14:30-17:30

Lingva festivalo

A-D

17:30-19:00

Paŭzo

 

19:00-23:00

Bankedo

Ravelin

19:00 –

Geamike ekster la konferencejo

LKK gvidos

Vendredo, 2011/07/22

 

08:00-09:30

Registrado de simpozianoj

A

09:00-09:30

Estrarkunsido

D

09:30-13:00

Simpozio – laŭ aparta programo

A

10:00-10:45

M. Grosjean: Aziaj Etosoj

B

10:45-11:30

H.Goes: La indonezia e-movado:
historio kaj estonto

B

11:30-11:45

Kafpaŭzo

 

11:45-13:00

ILEI ekstereŭrope - debato

B

13:00-14:00

Lunĉpaŭzo

Restoracio

14:00-18:15

Simpozio – laŭ aparta programo

A

14:00 –

Promenekskursoj precizigotaj

 

17:30-19:00

Paŭzo

 

19:00 –

Adiaŭa vespero

Restoracio

Sabato, 2011/07/23

 

08:00-

Konferencejo melfermita

 

09:00-12:00

Simpozio – laŭ aparta programo

A

12:00-12:30

Fermo de la simpozio kaj konferenco

AKonferencejo kaj simpoziejo:

Departamento pri Komunikiloj, Kognado kaj Komunikado (http://mcc.ku.dk/)
Fakultato de Humanistiko (http://www.humanities.ku.dk/)
Universitato de Kopenhago
Njalsgade 118
DK-2300 Kopenhago S
Danio

anglalingve:

Department of Media, Cognition and Communication
Faculty of Humanities
University of Copenhagen
Njalsgade 118
DK-2300 Copenhagen S
Denmark

Konferenca temo

Duncan Charters
Lingva politiko kaj lingvaj rajtoj en edukado kaj scienca komunikado

Resumo

Malmultaj individuoj, instancoj, kaj registaroj principe neas la rajton de ĉiuj civitanoj, kaj specife lernejanoj kaj scienculoj, sendiskriminacie aliri kaj prijuĝi informojn necesajn por la homa vivtenado kaj progreso. Ankaŭ principe neakceptebla estas diskriminacio kiu donus al specifaj nacioj, grupoj kaj individuoj la eblecon facile raporti pri siaj ideoj, esploroj, kaj eltrovoj, dum aliaj pene komunikus similkvalitajn rezultojn ne havante la okazon libere interŝanĝi spertojn kaj konkludojn kun samfakaj kolegoj.
En nia hodiaŭa mondo, tamen, tro malmultaj personoj konscias ke neniel koincidas principo kun praktiko kaj realo. Ni do rajtas atentigi pri la signifo de lingvopolitikaj decidoj de ŝtataj kaj klerigaj instancoj, ĉu konsciaj kaj intencaj aŭ ĉu ŝajne sensciaj kaj senpensaj. Kiom da scienculoj kaj lernejanoj diversnivelaj en la mondaj eduksistemoj estas devigataj lerni kaj esprimi sin per nedenaska lingvo? Kiom avantaĝa estas la situacio de persono kiu ĉiam povas esprimi sin por ĉiuj komunikaj funkcioj en la propra gepatra lingvo? Kian rolon povos havi Esperanto por subteni la egaligon de komunikado en la mondaj lernejoj kaj esplorejoj?
Dum la ĉi-jara Konferenco kaj Simpozio de ILEI ni pritraktos tiun larĝan temon kaj ankaŭ subtemojn kiel “Lingvo de scienca komunikado", “Edukado kaj ekzamenado en gepatra kaj fremda lingvoj”, “Edukado kaj scienca komunikado per Esperanto", “Esperanto en modernaj amaskomunikiloj”. Lernu, pensu kaj partoprenu aktive por pliampleksigi viajn sciojn kaj pliefikigi vian laboron por sendiskriminacia politiko rilate lingvoinstruadon kaj lingvouzadon en la mondoj de edukado kaj scienco.

Simpozio

Lingvoj de scienca komunikado kaj edukado

Kopenhago, 22-23 julio  2011

Subtenata de:

Universitato de Kopenhago, Fakultato de Humanistiko – Departamento de Komunikiloj, Kogno kaj Komunikado

Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED)de UUEA, Roterdamo

 

Organiza komitato

Humphrey Tonkin, prezidanto
Universitato de Hartford,
Direktoro de CED

Robert Phillipson,
Copenhagen Business School

Carsten Fledelius,
Universitato de Kopenhago, Departamento de Komunikiloj, Kogno kaj Komunikado

Ileana Schrøder,
Prezidanto de Dana Esperanto-Asocio

Duncan Charters
Principia College, Usono  
Vicprezidanto, ILEI

Radojica Petrović, sekretario
Universitato de Kragujevac,
Estrarano de ILEI


D-ro Charters, fakultatestro pri lingvoj kaj katedra profesoro pri humanismaj studoj en Principia College, Usono, profesie prezentas pri lingvoteknologio kaj instruado de kulturo, kaj taksas por NCATE universitatajn programojn por trejnado de lingvoinstruistoj. Li estas nuna vicprezidanto kaj antaŭa prezidanto de ILEI, kaj estis prezidanto de la Internacia Ekzamena Komisiono de ILEI/UEA.Programo de la simpozio

Vendredo, 2077/07/22

08:00-09:30

Registrado de partoprenantoj

09:30-09:45

Malfermo

09:45-10:45

Frans Gregersen: Defioj kaj perspektivoj por lingva politiko en Eŭropo. Danlando kiel ekzemplo
Diskutanto: Karsten Fledelius

10:45-11:00

Kafpaŭzo

11:00-12:00

HumphreyTonkin: Lingva malegaleco en la scienco
Diskutanto: Probal Dasgupta

12:00-13:00

Robert Phillipson: Subtenado de diverseco en lingvoj de klerigado
Diskutanto: Sabine Fiedler

13:00-14:00

Lunĉpaŭzo

14:00-14:30

Detlev Blanke, Wera Blanke: The use of Esperanto for communication in specialised fields

14:30-15:00

Sabine Fiedler: Scientific communication in a lingua franca

15:00-15:30

László Marácz: Instrumentaro por transnacia komunikado en Europo: komparo inter manieroj de komunikado en multlingva Eŭropo

15:30-16:00

Diskuto

16:00-16:15

Kafpaŭzo

16:15-16:45

Mark Fettes: Lingvo, Scienco, Edukado en Ekologia Perspektivo

16:45-17:15

Nicolau Dols Salas: Alprenplanado de malpli uzata lingvo en multlingva socio

17:15-17:45

Davide Astori: Kia lingvo por scienco? Pripensante idpunkton de Prof. Giorgio Canuto

17:45-18:15

Diskuto

Sabato, 2077/07/23

09:00-09:30

Amri Wandel: Lingva egaleco en la scienco sub la ombro de la angla

09:30-10:00

Marek Blahuš: Kontribuo de komputila lingvistiko al solvado de lingvaj problemoj en scienca komunikado kaj edukado

10:00-10:30

Diskuto

10:30-11:00

Kafpaŭzo

11:00-12:00

Ĝenerala diskuto konkludoj

12:00-12:30

Fermo de la simpozio kaj konferenco