ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Kiel membriĝi

Kiel membriĝi al ILEI

Ekzistas du manieroj membriĝi al ILEI, vi povas:

 • Turni vin al via landa sekcio de ILEI kiu klarigos al vi kiel pagi la kotizon vialande. (Landaj sekcioj mem fiksas la kotizon en la enlanda valuto).
 • Pagi rekte al la internacinivela ILEI.
 • La kotizo kun papera revuo IPR (aŭ papera + reta) estas 25 EUR por A-landanoj, 12,50 EUR por B-landanoj kaj 2 EUR por C-landanoj; tamen tiuj membroj devas kompreni, ke ricevo de 4 numeroj jare post pago de 2 EUR eblas nur, se malavaraj donacantoj plenigas la Koleg-helpan Kason de ILEI; do tia membrigho ne estas automata. Por reta IPR 12,50 EUR por A-landanoj, 6,25 EUR por B-landanoj kaj 1 EUR por C-landanoj. Simpla abono de papera IPR sen membreco kostas 30 EUR.
 • Superaj membroj ricevas la organon de ILEI IPR kaj la alian revuon de ILEI por progresemuloj Juna Amiko papere; la kotizo estas por A-landanoj 40 EUR kaj por B-landanoj 22,50 EUR.
 • Nura abono de papera Juna Amiko kostas por A-landanoj 18 EUR kaj por B-landanoj 13 EUR.
 • Nura abono de reta Juna Amiko kostas por A-landanoj 11 EUR kaj por B-landanoj 7 EUR.
 • Landokategorioj
 • Aliĝilo
 • Formularo por aliĝi al ILEI aŭ/kaj aboni la revuon Juna Amiko

 

Pagmanieroj

 • Pagi al la sekciestro de via lando

 • Pagi tra UEA (ili akceptas kreditkarton) al la konto de ILEI ĉe UEA ilek-a; gravas ke vi klare indiku la celon de via pago.

 

Reen

© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj