ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Eduka subkomisiono - komitato UEA akceptis rekomendojn

La subkomitato pri edukado en la 95a Universala Kongreso kunvenigis 21 personojn el 16 landoj, inter kiuj 10 estis komitatanoj. Tiel ghi estis la plej populara el chiuj el la subkomitatoj. La kunsidon prezidis Stefan MacGill. La sekvaj rekomendoj estis akceptitaj senmodife de la tuta Komitato de UEA en ghia vendreda kunsido:

1) Rekomendas al la Komitato akcpeti la reviziitan interkonsenton inter UEA kaj ILEI, kiu estas jam akceptita de ambau estraroj (//pro tempomanko, tio tamen ne okazis).

2) UEA kaj ILEI dedichu rimedojn al postsekvado de la sukcesa komuna trejnseminario en Matanzas, tiel, ke floru kursoj kaj aduka fortigho tra la Latina Ameriko.

3) Ghi alvokas al pli forta diskonigo de la europkonformaj (KER) ekzamenoj kaj starigo de ebloj alirigi ilin al kandidatoj en plej diversaj mondopartoj. (//La kongresa sesio altiris 37 kandidatojn).

4) La komitato taksas esenca, ke ILEI aktive partoprenu en la finpretigo de la Strategia Plano (2011-2020), specife pri ghiaj edukaj aspektoj kaj alvokas al ILEI liveri ghis Kopenhago 3-5-jaran subplanon kun edukaj projektoj kaj la bezonataj homfortoj.

5) La subkomitato vokas al kursgvidantoj enplekti en siajn instruplanojn aktivecojn pri la laboro de Unuighintaj Nacioj, Unesko, Unicef ktp., ekzemple eldonante sciencajn materialojn kunlabore kun ISAE.

6) Ghi rekomendas daurigon de la afrika agado lau la skemo sukcese uzata tra la lastaj jaroj sub la devizo de la elformata Strategia Plano de UEA: "Konsciigo pri Lingvoj kaj Kulturoj".

7) Ghi instigas la Kongresan Fakon de UEA oferti al ILEI subtenon kaj konsilojn por eventuala okazigo de ILEI-Konferenco en atingeblo de la UK en Hanojo (2012) kaj rekomendas, ke en la jaroj 2010-2011 okazu preparoj por trejnseminario en Azio, organizota de UEA/KAEM kaj ILEI kune - lau la formulo sukcese uzita chi-jare. (//KAEM estas la Azia Komisiono de UEA).

=========== fino =============

Tekstoj post (// estas klarigoj kaj ne apartenas al la akceptitaj tekstoj.

Tiu akceptita dokumento ligas la Komitaton de UEA pli proksime kun la pluirantaj projektoj de ILEI kaj la kunlaborado de UEA kaj ILEI.


Stefan MacGill
Prezidanto, ILEI