ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

ILEI/UEA EKZAMENOJ DUM LA 40-a ILEI-KONFERENCO

Oni atentigas pri la rekomendo de la Estraro de UEA, ke la delegitoj "atingu almenaux la nivelon de meza ekzameno". Simile, laux la regularo pri nova ILEI/UEA-ekzameno pri instrukapablo, "kandidatoj devas posedi Esperanton minimume gxis la nivelo de la meza ekzameno de ILEI/UEA".
Estraro de ILEI aparte atentigas cxiujn instruistojn, instruantojn kaj instruontojn, ankaux la membrojn de ILEI, ke ili atingu almenaux gxis la nivelo de la meza ekzameno de ILEI/UEA.

Se Vi faras ekzamenon de elementa nivelo dum UK, tuj post gxi venu al ILEI-konferenco por fari la meznivelan ekzamenon.
Se Vi ne kuragxas fari elementan ekzamenon dum UK - venu por fari gxin dum la ILEI-konferenco. Kial? Cxar apude, dum la tuta semajno, Vi havos diverslandajn instuistojn kaj instruantojn al kiuj cxiam eblas driekti Viajn demandojn, cxiam kun ili Vi povos konsultigxi pri diversaj gramatikeroj kaj la lingvouzo. Ecx lerni tion, kion Vi ne sukcesis imagi kaj multe plibonigi sian lingvonivelon por nepre sukcesi dum la ekzameno.

Pliaj informoj pri la ekzamenoj:
Dum la konferenco en Ranzan okazos la Internaciaj Ekzamenoj pri Esperanto je la elementa kaj meza niveloj. La ekzamenoj konsistas el tri partoj: gramatika testo, skriba parto kaj parola parto. Nur sukcesintoj en la gramatika testo rajtas partopreni la skriban parton de la ekzameno kaj, atinginte en tiu skriba parto la sukceslimon de 60 poentoj, la parolan parton. Pro praktikaj kialoj anticipa sinanonco estas konsilinda. Anoncu Vin prefere antaux la 15a de julio 2007 cxe la prezidanto de ekzamena komisiono estinta dum la konferenco en Parma Radojica Petrovicx, cxefa loka organizanto Tieko Isikawa, aux estrarno pri konferencoj Aida Cizikaite kaj samtempe pagu la ekzamenkotizon (60 % de la MA-kotizo en la logxlando de la kandidato) al UEA konto ilek-a. Kaze de neprezentigxo aux nesukceso en la antauxtesto, oni rericevos 50 % de la pagita kotizo. Eblos sin anonci ankaux dum registrado veninte al la konferenco, se ankoraux estos liberaj lokoj. Tiam la ekzamenkotizo estos 70 % de la MA-kotizo en la logxlando de la kandidato.
Detalaj informoj pri la ekzamenoj, inkluzive de specimenaj testoj, trovigxas ankaux cxe www.edukado.net/ekzilei.jsp

NE PERDU LA EBLECON KONVINKIGXI KIOM BONE VI UZAS LA LINGVON!


 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj