ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Enhavo de IPR 2005/2

 • Maŭro LA TORRE: Esperanto en universitatoj ... 3
 • Nina DANILJUK: Lingvokultura leksiko en la instruado…... 6
 • Estrara raporto pri la jaro 2004 (kompilis Atilio ORELLANA ROJAS) ... 10
 • InterKulturo en lernejo (Elena NADIKOVA) ... 18
 • ILEI-lernejoj: ĉu realigebla ideo? (Maria MAJERCZAK) .... 18
 • Alternativa Komunikado inter Europaj Lernejoj (Luigia OBERRAUCH MADELLA) ... 20
 • La plej longa ekzameno en mia vivo (Iwona KOCIEBA) ... 21
 • Reago (Félix GARCÍA BLÁZQUEZ) .... 25
 • Nekrologo pri Johano Bachrich (1921-2005) .... 27
 • El la landoj kaj sekcioj (HU - Palma SALOMON-CSISZAR, IT - Luigia OBERRAUCH MADELLA, PL - Maria MAJERCZAK) ... 28
 • MANIFESTO 2000 - daŭrigo de la subskribkampanjo (J-P. BOULET) ... 33
 • Por via notlibro (Matematikista traduka helpo bezonata) ..... 36
 • Informoj pri la IIK en Vilno kaj la 38-a ILEI-Konferenco en Kaunas ... 36
 • Pedagogiaj Tagoj en Germanio (Informoj, aliĝilo) .... 37

© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj