ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Enhavo de IPR 2005/4

Ronald GLOSSOP: La kulturo de Esperanto (p. 3)
R. PETROVICX: Kultura kaj lingva diverseco en edukado - evolutendencoj (p. 6)
Marta KOVACS: Esperanto en la abiturienta sistemo de Hungario (p. 12)
Ni konferencis en Kaunas… (S.P. SMITS) (p. 18)
Tago de la Lernejo dum UK (p. 21)
El la landoj kaj sekcioj (BE, BI, DE, JP, US) (p. 26)
Leterkesto (Renato CORSETTI) (p. 30)
Por via notlibro (Juna amiko, Internacia Infana Kongreseto, FIPLV) (p. 31)
La 39-a Konferenco de ILEI en Parmo, Italio (informilo) (p. 33)
+ suplemente: aligxilo por la Konferenco© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj