ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 06/2 estas jam en presejo, jen gxia enhavo:

 • Antauxkonference (Radojica PETROVIC’)...... 3
 • Probal DASXGUPTO: Letero al pedagogoj..... 4
 • Renato CORSETTI: Cxu gravas pleje la baza lernejo aux la universitato?[…] .......7
 • Svetlana MIROSxNICxENKO: Propedeuxtika valoro de E-o […] ......10
 • Zlatko TISxLJAR: Lernmotivoj kauxzas kompetentecon...... 13
 • Biografietoj de la membroj de Scienca Komitato (I.).... 15
 • Mireille GROSJEAN: Koncepto de instruprogramo [eduko al kulturo de paco]..... 18
 • David KELSO: Projekto Lingvolancxilo....... 22
 • Homa vivo kaj Logxado [rec. de Zs. KORODY pri la vortaro de I. KOUTNY]..... 25
 • La 39-a Konferenco de ILEI..... 27
  - pliaj informoj pri la Konferenco,
  - Simpozio,
  - Lingva Festivalo
 • El la landoj kaj sekcioj [BI, DK, DE, PL]....... 31
 • Por via notlibro........ 35
  - Juna amiko 2006 mult-kontinenta,
  - E-o por Progresantoj,
  - Ne forgesu nian ligan libroservon,
  - TORPEDO 2 en Germanio]
 • + 16 fotoj kaj 3 grafikajxoj


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj