ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 06/3 estas preta, jen gxia enhavo:

 • Malfermigxo (Radojica PETROVIC')....... 3
 • Geraldo MATTOS: Esperanto: aglutina lingvo? ...................4
 • Lajos MOLNA'R - Julianna FARKAS: Internacia laborgrupo "Lingvolancxilo"............... 9
 • Intervjuo kun Sandor Horvath (intervjuis Katarina STEELE)................... 12
 • El la landoj kaj sekcioj [AM, AU, FI, FR, LT, NO, RO, SE, US] ..............14
 • La 39-a Konferenco de ILEI [raportas Luigia MADELLA, Jennifer BISHOP, Michele GAZZOLA ].......... 19
 • Sjoerd BOSGA: Koncizigita financa raporto pri 2005............... 23
 • Decidoj de la Komitato. Agadprioritatoj kaj gvidlinioj por 2006-2009 ..................24
 • Biografioj de la novaj estraranoj (pri Yas Kawamura, Zsofia Korody, Mihai Trifoi)..................... 27
 • Biografioj de la Scienca Komitato (II-a parto) (Charters, Majerczak, Mattos, Wacha, Koutny, Petrovic')............ 30
 • La 41-a Konferenco en Afriko. Kial?.................. 34
 • La 40-a Konferenco en Ranzan, Japanio (Informoj, aligxilo)............. 35
  + 15 fotoj kaj 2 mapoj


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj