ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 07/1 (Jarkolekto 37-a) estas preta, jen gxia enhavo:

 • Komenco bona, cxio bona (Renato CORSETTI) p. 3

 • Katalin KOVATS: Euxropa Lingva Dokumentujo por ni esperantistoj p. 4

 • Leo DE COOMAN: Kiom valoranalizo valoras en pedagogio? p. 6

 • Graziano RICAGNO: Eksperimenta sercxo pri lingvaj malfacilajxoj p.13

 • Probal DASXGUPTO: Esperanto liveras ilaron por leksikokerna esploro p.17

 • Intervjuo kun Detlev Blanke (intervjuis: Katalin KOVATS) p.18

 • Geza KURUCZ: Esperanto en mia vivo p.22

 • Biografietoj de la SK – IV. (B. KOLKER, A.S. MELNIKOV, M. LA TORRE) p.24

 • La 40-a Konferenco de ILEI en Ranzan, Japanio (ripeto de informoj) p.27

 • El la landoj kaj sekcioj… [CZ, DE, HU, HR, LT, NL, PL, US, VN] p.28

 • Lernejaj E-koncertoj – projekto de ICK (Maria MAJERCZAK) p.31

 • AKEL2 en Gloucester (TARRACCHINI, BOCCHINI, OBERRAUCH, MADELLA k.a.) p.34

  Titolpagxe: Paroliga kurso de Radojica Petrovicx en Danio

  En la numero aperas 16 fotoj + 1 grafikajxo

  Cxefaj kunlaborantoj de la aktuala numero:

  Korektintoj:

 • Rob Moerbeek

 • Luisa Oberrauch Madella

  Verkintoj:

 • Detlev Blanke

 • Valeria Bocchini

 • Renato Corsetti

 • Probal Dasgupto

 • Leo De Cooman

 • Gediminas Degesys

 • Boris Kolker

 • Zsofia Korody

 • Katalin Kovats

 • Geza Kurucz

 • Mauro La Torre

 • Vittorio Madella

 • Maria Majerczak

 • Aleksandro S. Melnikov

 • Atilio Orellana Rojas

 • Graziano Ricagno

 • Spomenka Stimec

 • Ermanno Tarracchini

 • Nguyen Thu

 • Julianna Vas-Szegedi

 • Josef Vojacek


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj