ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 07/2 estas preta, jen gxia enhavo:

 • Instrukapabligo - Ekzamenoj - Trejnkursoj (Zsófia KÓRÓDY)…………..4
 • Estrara raporto 2006 (Kompilis: Radojica PETROVICX) ………………..9
 • Internacia Rajtigita Ekzamenantaro (IRE, stato 31.03.2007)………………13
 • Instrukapabligo: trejnseminario Flugiloj de malfacila vento (Zs. KÓRÓDY)…………… 14
 • La 1-a trejnado "Gvidu la 'Flugilojn'!"(Irina GONCXAROVA)………….15
 • Forumo pri la Komuna Euxropa Referenckadro (Márta KOVÁCS)………….17
 • Cxu eterna Babelo aux ekzistas eliro? (Géza KURUCZ)………. 20
 • Alain DELMOTTE - Arlette PLUTNIAK: Artosxoko en Louvain-la-Neuve………… 24
 • Gajnu someran feriaron en la koro de Germanio ………….27
 • El la landoj kaj sekcioj [AT, IN, BR, CN, FI, FR, IT, LT, PL, SE]………..28
 • Nova instrukompleto de Stano Marcxek (recenzo) (Radojica PETROVICX) ……….33
 • La 40-a Konferenco de ILEI en 2007 Japanio (kompletigaj informoj) …….34
 • La 41-a Konferenco de ILEI en 2008 Benino……… 37
 • ILEI-Konferenco en via lando (alvoko por 2009)……….38

  ESTRARO DE LA LIGO
  Prezidanto: Radojica Petrovic, Bul. oslobodjenja 36/14, 32000 Cxacxak, Serbio. Tel. (+381 32) 371053. Fakso: (+381 32) 342101, <radp@ptt.yu>. Kunordigado, eksteraj rilatoj, la projekto InterKulturo.
  Vicprezidanto: Zsófia Kóródy, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel./fakso (+49) 5521-5983. <zsofia.korody@esperanto.de> Instrukapabligado kaj edukaj centroj.
  Sekretario: Atilio Orellana Rojas, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Tel. (+31 70) 3556677, fakso: (+31 70) 358 4422, <atilioorellanarojas@gmail.com>
  Estrarano pri financoj: Sjoerd Bosga, Traddragargatan 27D, SE-723 37 Västeras, Svedio. Tel. (+46 21) 41 70 45, <sjoerd@esperanto.se>. Administra sistemo.
  Vicsekretario: Mihai Trifoi, Str. Principala Bl.1 Ap.3, RO-527116 Bixad/Jud. Covasna, Rumanio (+40) 267-365319, <trifoi@honoris.ro>.
  Lerneja agado.
  Estrarano: Aida Cizikaite, Kapini? 11-15, LT-50189 Kaunas, Litovio.
  Tel. (+370) 37 793408. <aidute@mail.lt>. Konferencoj. Scienca agado.
  Estrarano: Yas Kawamura, 13-8 Nakayata-cho Babanomizo Kameoka-si, Kyoto-fu, JP-621-0855, Japanio,<esperanto@d0y0b.com>. Azia agado.