ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 07/3 estas che la legantoj, jen ghia enhavo:

 • Sur la titolpagho estas 2 fotoj: Renkontigho de kulturoj dum paroliga kurso de edukado.net (p.29-31.), kaj AKEL-2 renkontigho en Bulgario ( p.20).
  (Redakcia adreso: Jozefo Nemeth, HU-8531 IHASZ, Fo u. 41/5, jozefo.nemeth@gmail.com)

 • Renato CORSETTI: La motivaro de la projekto Lingvolanchilo p. 4

 • Esperanto en la Universitato de Stokholmo (Kompilis: Radojica PETROVIC') p. 9

 • WU Guojiang: Altlerneja E-agado en Liaoning-provinco de Chinio p. 10

 • Marcel LEEREVELD: Pri la vicordo de gramatikaj temoj p.14

 • El la landoj kaj sekcioj [AU, AT, BR, BG, BI, CN, FI, DE, HU, HR, SV, TG, UA] p. 18

 • Pri edukado, instruado kaj ILEI dum UK (Jozefo BAKSA) p. 27

 • La Tago de la Lernejo – 7 augusto (Mihai TRIFOI) p. 28

 • Pinchilumado kaj paroligaj lecionoj kun www.edukado.net (Katalin KOVA'TS) p. 29

 • Resume pri la 40-a ILEI-konferenco (Aida C'IZ'IKAITE, Tieko ISIKAWA) p. 32

 • La 41-a Konferenco de ILEI en Benino 2008 (alvoko, informoj, prezoj) p. 36

 • La 42-a Konferenco de ILEI en Slovenio 2009 (alvoko, informoj) p. 38

 • ILEI-Konferenco en via lando en 2010 (alvoko) p. 38

 • (+ 12 fotoj!)

  La nunan 3-an numeron ni sendis al la presejo 4 septembro 2007, redaktofino por la sekva numero 31 oktobro 2007.