ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 07/4 estas preta, jen ghia enhavo:

 • Dennis KEEFE: Lingva Festivalo – Kiel fari efikajn, interesajn kursetojn por ghenerala publiko?
 • Geza KURUCZ (Hungario): Pri komunikado internacia (imagita intervjuo)
 • Rob MOERBEEK (Nederlando) : Antologieto de nia originala konversacia stilo falsigita
 • Anna kaj Mati PENTUS (Rusio): Chiamverda lernolibro, auh ankauh komencantoj povas vojaghi en Esperanto-lando (recenzo pri Boris KOLKER. Internacia lingvo Esperanto: plena lernolibro. — Eld. Impeto. Moskvo, 2007, 264 p. ISBN 978-5-7161-0172- 2)
 • Katarina STEELE: Instruado de Esperanto en la lernejoj de Perto (AU) (vidu: Idyss EINIHOVICI, Trevor STEELE, Sheryl RIDOUT, Patricia O’CONNOR, Penelope VOS, Vera ZASLAWSKY, Carol BRANDS, Saani BENNETTS, Merradean PETTIT, MO)
 • Betty CHATTERJEE (Danio): Reta renkontigho
 • El la landoj kaj sekcioj…
  - Chinio (Augusto CASQUERO, WU GUOJIANG)
  - Germanio (Zsofia KORODY)
  - Hungario (Eva JAGER, PERCZEL-SZABO Katalin)
  - Italio (Nicola MINNAJA)
  - Koreio (LEE Jung-kee)
  - Nederlando (Atilio ORELLANA ROJAS)
  - Norvegio (nekrologo de Arne Olav MJOEN pri Jon ROMMESMO)
  - Pollando (Ilona KOUTNY, Jolanta KIERES)
  - Rusio (Aleksander OSINCEV)
  - Ukrainio (Nina DANILJUK)
 • La 42-a konf. de ILEI, Maribor, Slovenio, 2009 (anonco)
 • La 41-a konferenco de ILEI, 29 julio – 5 auhgusto 2008, Portonovo, Benino (informoj, alighilo)

 • Redakta komitato: Jozefo Németh (red.), Luiza Oberrauch Madella, Rob Moerbeek
  Redakcio: Nemeth Jozsef, 8531 Ihasz, Fo u. 41/5
  Kunlaborantoj de la aktuala numero: Augusto Casquero, Betty Chatterjee, Aida Cizikaite, Nina Daniljuk, Eva Jager, Dennis Keefe, Jolanta Kieres, Zsofia Korody, Ilona Koutny, Katalin Kovats, Geza Kurucz, Lee Jung-kee, Arne Olav Mjoen, Atilio Orellana Rojas, Aleksander Osincev, Anna Pentus, Mati Pentus, Katalin Perczel-Szabó , Radojica Petrovic, Katarina Steele, Wu Guojiang