ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 08/1 estas preta, jen ghia enhavo:

 • Radojica PETROVIC' (RS): La perspektivoj en 2008.... 3
 • Ilona KOUTNY (PL/HU): Instruado de vortoprovizo.... 4 (kun foto)
 • Graziano RICAGNO (IT): Malrapida tradukanto..... 11 (kun foto)
 • Georges-Henri CLOPEAU (FR): Nur E-o povas savi la lingvan diversecon per tauga pedagogio..... 15 (kun foto)
 • Lajos MOLNA'R (HU): Kiel mi perdis 5 jarojn el mia esperantista vivo?..... 18 (kun fotoj)
 • Piotr NOSEK (PL): Internacia supera kurso de E-o en Krakovo..... 22 (kun fotoj)
 • Interkultura dialogo en Hispanio (Ermanno TARRACCHINI k.a.)...... 24 (kun foto)
 • El landoj kaj sekcioj...................27
  - Burundo: Nun ni bezonas librojn por komencantoj kaj por progresanto (Jeremie SABIYUMVA)
  - Fancio: Esperanto - nenies unua, chies dua lingvo - kun ilustro (Leo DE COOMAN) + Konkurso de infandesegnajhoj
  - Germanio: Raporto do pri la jarfina, elementnivela UEA/ILEI-ekzameno (Zsofia KORODY),
  - Hungario: Portretaro de Hungaraj Esperanto-Instruantoj (Jozefo NEMETH),
  - Kubo: La unua kolokvo de KEA sub la temo "Esperanto: lingvo, kulturo, movado (Maritza GUTIERREZ),
  - Svislando: Konkurso de La Stelo (Dietrich WEIDMANN),
  - Usono: Infanoj Chirkau la Mondo (Enrique FREMONT) + NASK 2007-2008 en Kalifornio - kun foto (Ellen M. EDDY)
 • Reago de Josef SCHIFFER (DE) al la artikolo de Rob MOERBEEK (NL)........ 32 (kun foto)
 • Por via notlibro..............................33
  - Katalin KOVATS (NL/HU): Komuna Europa Referenckadro por lingvoj,
  - Jean-Pierre BOULET (FR): Ateliero okaze de la ILEI-Konferenco en Portonovo,
  - Stefan MACGILL (HU/NZ): Ekzercoj por kursgvidantoj + Juna amiko en 2008 (kun ilustroj)
  , Aida CIZIKAITE (LT): Konkurso por Konferenco 2010!........ 33
 • Atentigo pri medikamento - intervjuo de Daniela DANIELI (IT) kun Ermanno TARRACCHINI (IT)........... 37 (kun foto)
 • (+ 12 fotoj!)

 • Sur la titolpagho (vidu supre!): Venas novaj e-istoj de la juna generacio.
  Anna Gwizdon kaj Roberto Kolodziej estas inter la unuaj ricevintoj de la nova Atestilo pri E-lernado de Jagelona Universitato, en majo 2007.

  La nunan numeron ni sendis al la presejo 29 januaro 2008, redaktofino por la sekva numero 15 aprilo 2008.

Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR