ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 08/2 estas preta, jen ghia enhavo:

 • Titolpaghe: D-ro Iván BUJDOSO kun la jhus ricevita materialo de Lingvolanchilo dum la 24-a Pedagogia Tago en Budapeshto 8 marto 2008.

 • Enkonduke (Jozefo Nemeth, redaktoro)

 • Dekjarigho de la Interlingvistikaj Studoj en UAM (Ilona KOUTNY, Interlingvistikaj Studoj, UAM, Poznan, PL)

 • Lingva Festivalo: Kiel starigi kaj organizi LF en via urbo? (Dennis KEEFE) (Parto I-a)

 • La defio de la politiko de plurlingveco kaj lingvolernado (D-ro Sean ORIAIN - Euhropa Komisiono - Irlando)

 • Lernejana malbonfarto (Raita PYHALA, magistro, emerita lingvoinstruistino, Finnlando)

 • Dialektiko en matematiko (Bardhyl SELIMI, Albanio)

 • El la landoj kaj sekcioj…
  - Argentino
  - Belgio (Joelle CORROY)
  - Bulgario (Luigia OBERRAUCH)
  - Chinio (Wei Yubin)
  - Germanio (Zsofia Korody) - Lerneja kaj eksterlerneja E-instruado en Herzberg - la E-urbo
  - Hungario: Pedagogia Tago kaj laborkunvenoj de ILEI-estraro en Budapeshto (Palma CSISZAR-SALOMON)
  - Pollando (Krystyna WOROBIEJ)
  - Svedio: 23-a internacia somera E-kurso, 6-13 julio 2008 en Lesjöfors
  - Venezuelo (Ladislao SZÖKE)

 • Por via notlibro…
  - Renkontigho de Lernu! en Slovakio (Peter BALAZ)
  - Fota kaj filma invitoj al Benino
  - Internacia konferenco pri lingvotestado (Zsofia KORODY)

 • Forumo (Aleksandr GRISCENKO)

  Laborkomisionoj
  Kunlaborantaj institucioj
  Membrigho al ILEI kaj pagado por aliaj servoj
  Redakciaj informoj

  Sekciestroj
  Reprezentantoj


 • (+ 14 fotoj!)

  La nunan numeron ni sendis al la presejo 29 aprilo 2008, redaktofino por la sekva numero 31 augusto 2008.

Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR