ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 08/3 estas preta, jen ghia enhavo:

 • Fotoj titolpage supre: vizito en rifughejo de Agame, kie instruas E-on Francis AGBENOU (foto de Vladka CHVATOLOVA); malsupre: vizito en orfejo, kie instruas Latifou GBADAMASSI (foto de Monique ARNAUD)

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko p. 3
 • David KELSO -Angela TELLIER: Projekto Lingvolanchilo p. 4 (+ 2 fotoj)
 • Ni konferencis en Benino p. 8 (+ 2 fotoj)
  - Saluto de UEA al la 41-a ILEI-Konferenco (Probal DASGUPTA) p. 8
  - Raporto pri la 41-a Konferenco de ILEI (Ewoe SAGBADJELOU) p. 9
  - Iom da statistiko pri la konferenco (Aida CIZIKAITE) p. 11
 • Mihai TRIFOI: Tago de la Lernejo 2008 en Roterdamo p. 14
 • Sjoerd BOSGA: Financa raporto 2006/07, bughetoj 2008/09 de ILEI p. 15
 • Dennis KEEFE: Kiel starigi kaj organizi LF en via urbo? (parto II.) p. 22
 • El landoj kaj sekcioj p. 30
  - Finnlando: Kursoj en Valamo (+ foto)
  - Germanio: 4 novajhoj (+ foto)
  - Italio: Kristnasko: bilde kaj poezie (konkurs-alvoko)
  - Kroatio: Pokalo Kostrena (+ foto)
  - Pollando: 2 novajhoj el Bielsko-Biala (+ 2 fotoj)
 • Somera E-Studado kaj lernu! kunigis en Slovakio (Indre PILECKYTE) p. 35
 • Laborkomisionoj
 • Kunlaborantaj institucioj
 • Membrigho al ILEI kaj pagado por aliaj servoj
 • Redakciaj informoj
 • Sekciestroj
 • Reprezentantoj

  La nunan numeron ni sendis al la presejo 14 septembro 2008, redaktofino por la sekva numero 31 oktobro 2008.

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR

 • Surfote: niaj konferencanoj en Benino