ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Enhavo de IPR 2008/4

  Foto titolpage: Preghejo de Sankta Maria en Krakovo (foto de Sjoerd BOSGA)

 • Radojica PETROVIC': Plu ….4
 • Intervjuo kun Ilona KOUTNY …8
 • Ilona KOUTNY: Nova jardeko de Interlingvistikaj Studoj en UAM ….12
 • Zsófia KÓRÓDY: Trejnado de Esperanto-instruistoj, kursgvidantoj ….13
 • Aida C'IŽIKAITE: Konferenco en Amsterdamo ……15
 • Aleksander OSINCEV: “Flugiloj de malfacila vento” dum IJK, Hungario ….17
 • Edit SLEZÁKNÉ TAR: Fulmkursoj en Vieno …..18
 • François HOUNSOUNOU: Rondkurso de Vlad’ka CHVÁTALOVÁ en Benino ….19
 • Raita PYHÄLÄ: Pri finnlandaj lernejoj kaj PISA ….21
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, DE, HU, IT, UA, VN) …..23
  - Kurso en Chinio kun la gvido de s-ro WEI Shan
  - Germanio: Klerigado de instruistoj en nova formo (Kóródy Zsófia)
  - Hungario: Kurso de Ilona FEDOR
  - Italio: Prelego de Leonardo PAMPALONI
  - Ukrainio: Internacia scienca konferenco (Nina Daniljuk)
  - Vjetnamio: Kurso de Przemek GRYBOWSKI
 • Chu defetismo, au io alia? (Reago de Johano PETIK) …..27
 • Misfrazoj (Rob MOERBEEK) …..28
 • Por via notlibro …..29
  - Alvoko por kontribui al la SZERDAHELYI-memorlibro
  - Juna amiko kaj OKR en Vilno
  - Juna amiko en 2009 – shanghoj kaj senshanghoj!
  - Libroj de ILEI kun rabato de 10% ghis Zamenhof-tago
 • Estrarkunsido en Krakovo (Atilio ORELLANA ROJAS) …..33
 • Informilo kaj alighilo por la 42-a ILEI-Konferenco en Krakovo …..34
  - Programo
  - Konferencejo
  - Ekskursoj
  - Loghado
  - Manghado kaj bankedo
  - Alveno/foriro
  - Ghenerale pri Krakovo kaj Pollando
  - Kiel alighi
  - Kiel pagi
  - Alighkotizo
  - Kondichoj pri pagoj kaj repagoj
  - Kontakto
  - Subtenu aliajn
  - Alighilo

  Redaktofino por IPR 2009/1: 15 januaro 2009

  Redakta komitato: Jozefo Németh (red.), Luiza Carol, Luiza Oberrauch Madella, Rob Moerbeek
  Redakcio: Nemeth Jozsef, 8531 Ihasz, Fo u. 41/5