ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

IPR 2009/2 estas preta, jen ghia enhavo:

  Sur la kolora kovrilpagho supre: Dennis KEEFE instruante che la Universitato de Nankino (p.4); malsupre: trilanda kunlaboro de bazlernejoj (de maldekstre): Ilona FEDOR, Zsofia KORODY, Tim MORLEY (p.33).

  Internaj paghoj:

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko…………3

 • Denis KEEFE: Du- au trishtupa klasifiko de la kursaro de E-o? …………4 (+ kolora foto titolpaghe)

 • Humphrey TONKIN: Vastigi la difinon de lingvo ………..10 (+foto)

 • Luiza CAROL: La pedagogia valoro de kuirado ………….14 (+ilustro)

 • Svetlana MIROSNICENKO: De teorio al praktiko: analizo de poeziajho ………16 (+foto)

 • Renato CORSETTI: Claude Piron mortis. Vivu la bona lingvo!… (rec.) ……….20

 • Katalin KOVATS: Taksu objektive viajn lingvokonojn (Memtaksilo)………….21 (+ilustro)

 • Xosé CONDE: Unua leciono de la galega lingvo per rekta metodo …………..25

 • Gennadij SILO: Chu lingvo dum 7 tagoj estas miraklo? …………..26

 • Rob MOERBEEK: Erarologio ……………30

 • Franz-Georg RÖSSLER: Legantoletero por IPR ………….32

 • El landoj kaj sekcioj ………………33
  - Britio-Hungario-Germanio: Esperanta Comenius-projekto financata de EU (+kolora foto titolpaghe)
  - Germanio: TORPEDo-5 en Herzberg am Harz (KORODY Zsofia)
  - Hungario: En Hungario estas preferataj la lingvoj lovara kaj Esperanta (VAS-SZEGEDi Julianna)
  - Chehio: Infan-konkurso kaj ekspozicio pri la temo 'fervojo'
  - Pollando: Instruista trejnado en la kunlaboro de UAM kaj ILEI (Ilona KOUTNY) (ilustroj)
  - Slovenio: Bonvenon al festivalo de lingvoj kaj kulturoj!
  - Usono: Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) 2009

 • Intervjuo kun la rektoro de nia konferencejo Wlodzimierz ROSZCZYNIALSKI (intervjuis: J. PLEADIN/M. KOMARNICKA)………..39 (+foto)

  Dorsa kovrilo: koloraj fotoj pri la salminejo Wieliczka apud Krakovo

  La nunan numeron ni sendis al la presejo 20 aprilo, redaktofino por la sekva numero 15 augusto 2009.

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR