ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2009/3:

  Sur la kolora titolpagho supre: Urborigardado kun Piotr Nosek; malsupre: Violonistinoj en Zakopane.

  Internaj paghoj:

 • Enhavo. Estraro de la Ligo .... p.2.
 • Stefan MACGILL: Celoj kaj plenumoj ....p. 3
 • Pri la 42-a Konferenco
  - Inauguraj vortoj de la Prezidanto (Radojica PETROVIC')....p. 5
  - Komitato kaj nova estraro en Krakovo; Pri la ekzamena komisiono (smg)..............p. 7
  - Impresoj pri Krakovo, 2009 (Duncan CHARTERS) ............p. 9
  - Resuma raporto pri la 42-a ILEI-konferenco (Aida CIZIKAITE)............p. 14
  - LF kaj Nokto de Lingvoj kaj Kulturoj en Krakovo (Dennis KEEFE) .............p. 19
  - La pola eksprese (Magdalena TATARA) .......p. 22
 • Ilona KOUTNY: Loke kaj fake, internacie kaj home (Prof. Istvan Szerdahelyi)...........p. 23
 • Radojica PETROVIC': ILEI-seminario en Kinshasa ......... p. 30
 • Tago de la Lernejo dum UK (Mihai TRIFOI, Duncan CHARTERS) ......... p.32
 • Maciej KLAKLA: Formoj de aktivigado de lernantoj dum didaktika procezo ........p. 34
 • SUSHIO & SAKEO (Michal SZLACHETKA) ........p. 39
 • Kubo atendas vin! (pri la 43-a ILEI-Konferenco) p. 40
 • Redakciaj informoj ....p. 41.
 • Laborkomisionoj. Kunlaborantaj institucioj. Membreco kaj pagado por aliaj servoj ....p. 42.

 • Dorskovrilo interne: ILEI-seminario en Kinshasa. Supre: El la solena fermo de la ILEI-Seminario en Kinshasa. Malsupre: Kun atestiloj kaj librodonacoj de ILEI.

  Dorskovrilo ekstere: Szerdahelyi-Simpozio en Bialystok (supre: Probal Dasgupta kaj Ilona Koutny, malsupre Renato Corsetti, Mauro La Torre, Fabrizio Pennacchietti kaj Harmut Traunmüller)

  La nunan numeron ni sendis al la presejo 31 augusto, redaktofino por la sekva numero 30 novembro 2009.

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR