ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2009/4:


  Fotoj titolpaghe - supre: REF-anoj dum ekskurso en Subotica (foto de Ognjen Petrovic'); malsupre: ILEI-estraranoj dum la Malferma Tago (de maldekstre): Stefan MACGILL, Zsofia KORODY, Malgosia KOMARNICKA, Julija BATRAKOVA, Duncan CHARTERS (foto de Katalin Kovats).

  Internaj paghoj:

 • Julian HERNANDEZ ANGULO: Por pli scienca 43a ILEI-Konferenco en Kubo (kun foto)...p.3
 • Renato CORSETTI: Szerdahelyi, Frank kaj Springboard […] (I.) ...p.4
 • Radojica PETROVIC': Esperanta pedagogio por denaskuloj (pri REF)....p.9
 • Luiza CAROL: Gimnastiko por la elementa lernejo ...(kun du fotoj).p.12
 • Ni kondolencas ( K.Wieberdink, A.Middelkoop, H.Farukuoye(kun foto)) ...p.14
 • El la landoj kaj sekcioj (BG, CN, FR, CD) (kun foto)...p.16
 • Augusto CASQUERO: Edukado en Chinio (kun foto)...p.18
 • Stano MARC'EK: Esperanto per rekta metodo (kun ilustro)...p.23
 • Intervjuo kun Andrzej Pisowicz (Piotr NOSEK) ...p.25
 • Katalin KOVATS: Shtrumpa truekzerco (kun ilustro)...p.27
 • Pliaj motivoj por evoluigo (reago de Johano PETIK) ...p.29
 • ILEI en la 35a ghenerala konferenco de UNESKO (kun foto) (M.ARNAUD, J-P.BOULET) ...p.31
 • Okazis "kuba" konferenco! (raporto de Stefan MACGILL pri la Estrarkunsido)(kun foto)...p.32
 • Kio nova por la ILEI-Konferenco en Kubo? (kun fotoj) (Duncan CHARTERS) ...p.36
 • Alighilo + alighkondichoj por la ILEI-Konferenco en Kubo ...p.39
 • + foto pri la estrarkunsido
 • Redakciaj informoj ...p.41.
 • Laborkomisionoj. Kunlaborantaj institucioj. Membreco kaj pagado por aliaj servoj ...p.42.
 • Dorskovrilo interne: La inauguro de la Lerneja Komplekso Anna Paolizzi en Kinshasa (foto) ....p.43.
 • Dorskovrilo interne: Seminario de ILEI-Chinio okazis en la Lushan-Montaro (foto) ...p.43.
 • Dorskovrilo ekstere: La publiko de la Malferma Tago de UEA (foto de Katalin KOVATS). .....p.44.
 • Dorskovrilo ekstere: La estraro en Nederlando (foto): De maldekstre: ILEI-estraranoj Julija BATRAKOVA, Duncan CHARTERS, Stefan MACGILL, Malgosia KOMARNICKA, Zsofia KORODY kaj Radojica PETROVIC kun estrara komisiito por la Kuba konferenco Ana MONTESINOS DE GOMIS dum la estrarkunsido en Nederlando.
  La foto-loko estis ghuste kuba restoracio kiu, lau la spirito de Hemingway, permesas al klientoj skribi salutojn sur la muroj - rimarku la verdan stelon super la kapo de Zsofia!
 • La nunan numeron ni sendis al la presejo 7 decembro 2009, redaktofino por la sekva numero 15 januaro 2010.

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR