ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

ENHAVO de IPR 2005/3

Radojica PETROVICX: Lingva kompetento kaj gxia taksado 3
Estrara raporto pri la periodo januaro - junio 2005 (Radojica PETROVICX) 8
ILEI-Konferenco en Kaunas - sekretario raporto (Atilio ORELLANA ROJAS) 12
InterKultura Simpozio dum la Konferenco (David KELSO) 13
R. PETROVICX: Kultura kaj lingva diverseco en edukado - bazaj konceptoj 14
Dumkongresa lingvoekzercado kun www.edukado.net (KOVATS - LELARGE) 20
El la landoj kaj sekcioj (IN, BR, FI, FR, HU, JP, US) 23
InterKultura esploro: kiaj ni estas (Elena NADIKOVA) 28
Ni kondolencas (†Anita Bergh) 32
Intervjuo kun Oliver Mazodze (Katja STEELE) 32
Por via notlibro: Manlibro pri Instruado de Esperanto (Stefan MACGILL) 35
Reago: Ni solvis la "galimatiajn" regulojn (Marcel LEEREVELD) 36
Forumo: Malfermita fenestro al la mondo (Jean-Marc LERESCHE) 37


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj