ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

revuoj

Arkivo de Internacia Pedagogia Revuo

(Noto: Se vi rimarkas erarojn aŭ se vi havas mankantan numeron el la pli fruaj serioj, bonvolu kontakti la redaktoron: jozefo.nemeth<ĉe>gmail.com).

Reen al la paĝo "Revuoj"

La retejo de IPR en 2023 kunfandiĝos kun la retejo de ILEI, ekde tiam http://ilei.info/ipr/ ĉesos funkcii. La dosierojn gravajn ni transigos al la nova arkivo.

 

Pli fruaj serioj de Internacia Pedagogia Revuo

Enkonduko al la historio de IPR: IPR - hieraŭ, hodiaŭ kaj morgaŭ (lumdbildprelego de Jozefo Németh pri la historio de la revuo inter 1908 kaj 2022, prezentita dum VEKI-3 la 24-an de julio 2022)

Jen la elŝutebla numero 2019/4 de IPR, kiu enhavas redaktoran artikolon pri la jaroj 1995-2019

Unua serio (1908-)

1908-1910 (1a jaro): 1908/1 - 1909/2 - 1910/3 - 1910/4

Dua serio (1912-)

1912 (2-a jaro): 1912/1 - 1912/2 - 1912/3-4 - 1912/5 - 1912/6 - 1912/7

1913 (3-a jaro): 1912/1-2 (aŭg.-sept.) 1912/3 (okt.), 1912/4-5 (nov.-dec.), 1913/6-7 (jan.-febr.), 1913/8-9 (marto-apr.), 1913/10-12 (majo-julio)

1914 (4-a jaro): 1914/7-10 (febr.-majo), 1914/11-12 (jun.-jul.)

Tria serio (1921-)

1921-1922 (5-a jaro): 1921/1-2 (aŭg.-sept.), 1921 (okt-dec.)-1922 (jan)/3-4-5-6, 1922/7-10 (febr.-majo)

1925: Jarlibro de T.A.G.E.

Kvara serio (1927-)

1927 (6-a jaro): 1927/1 - 1927/2-3 - 1927/4 - 1927/5-6 - 1927/7-8 - 1927/9-10 - 1927/11-12

1928 (7-a jaro): 1928/1 - 1928/2+3 - 1928/4+5 - 1928/6+7 - 1928/8 - 1928/9+10 - 1928/11+12

1929 (8-a jaro): 1929/1 - 1929/2+3 - 1929/4 - 1929/5+6 - 1929/7+8 - 1929/9+10- 1929/12

1930 (9-a jaro): 1930/1 - 1930/2+3 - 1930/4 - 1930/5+6 - 1930/7 - 1930/8+9 - 1930/10 - 1930/11+12

1931 (10-a jaro): 1931/1 - 1931/2+3 - 1931/4 - 1931/5+6 -1931/7 - 1931/8+9 - 1931/10-12

1932 (11-a jaro): 1932/1 (jan.-febr.) - 1932/2 (marto-aprilo) - 1932/3 (majo-junio) - 1932/4 (jul.-aŭg.) - 1932/5 (sept.-okt.) - 1932/6 (nov.-dec.)

Kvina serio (1933-)

1933 (12-a jaro): 1933/1 (jan.-febr.), 1933/2 (marto-majo), 1933/3

1934 (13-a jaro): 1934/1 - 1934/2 - 1934/3 - 1934/4 - 1934/5 - 1934/6

1935 (14-a jaro): 1935/1 - 1935/2 - 1935/3 - 1935/4 - 1935/5 - 1935/6

1936 (15-a jaro): 1936/1 - 1936/2 - 1936/3 - 1936/4 - 1936/5 - 1936/6

1937 (16-a jaro): 1937/1 - 1937/2 - 1937/3 - 1937/4 - 1937/5 - 1937/6 - 1937/7

1938 (17-a jaro): 1938/1 - 1938/2 - 1938/3 - 1938/4 - 1938/5 - 1938/6

1939 (18-a jaro): 1939/1 - 1939/2 - 1939/3

Sesa serio (1956 -)

1956 (1-a jaro): 1956/1 - 1956/7 - 1956/8 - 1956/10 (Esperanto kaj kulturo: Internacia pedagogia revuo. - G.E.E. Rédactéur : Dr A. Albaut.). - Mankas: 1956/2, 3, 4, 5, 6, 9

1957 (2-a jaro): 1957/1 -1957/2 - 1957/3 - 1957/4 - 1957/5 - 1957/6 - 1957/7 - Verŝajne ekzistas 1957/8, 9, 10, sed ni ne havas ilin.

1958 (3-a jaro): 1958/1 - 1958/2 (neserĉebla PDF-teksto!) - 1958/3 - 1958/4 - Instruista Letero Numero 25

1959 (4-a jaro): 1959/1. Verŝajne ekzistas pliaj numeroj, sed ni ne havas ilin.

1963: Ĝeneralaj informoj pri "Edukado Internacia" (la oficiala informilo de ILEI)

Notoj pri la periodo 1956-1971, laŭ analizo de Internacia Esperanto-Arkivo IEA (<iespa.eu>)): "Instruista letero" (nr. 1-35, 1955-1959) kaj "Edukado Internacia" (nr. 36-97, okt 1959-1968) estis, ekde la provnumero en julio 1955, la oficiala revuo de ILEI (internacia). Antaŭe ILEI ne havis tian organon. Ekde la komenco de januaro 1956 "Esperanto kaj Kulturo / IPR" estis franca iniciato de la franca ILEI-sekcio G.E.E., provo por revivigi la antaŭan revuon IPR. Ĝi ne estis oficiala ILEI-revuo. Ĝi aperis nur ĝis 1959. En 1970 ILEI mem ree iniciatis la eldonadon de "Internacia Pedagogia Revuo", en serio kiu ankoraŭ nun daŭre aperadas. Jam rapide en la praktiko ILEI aperigis oficialajn anoncojn ne nur en la Letero sed ankaŭ en IPR (i.a. laŭ artikolo en Instruista Letero 9 - sep.1956), tiu lasta do iom post iom iĝis duon-oficiala revuo de ILEI.
"Edukado Internacia", renomita al "Edukado", ekde nr. 98 (1971) plu aperadis kiel nur-sveda revuo, samnivele al "Esperanto et Culture" por la franca sekcio G.E.E. (klarigoj en "Edukado" nr. 98 en 1971).

La aktuala serio de Internacia Pedagogia Revuo (1970-)

En la provnumero (1970/0) oni povas legi sur p. 4-a: La komitato de ILEI decidis dum la jarĉefa kunveno la 28-an de julio 1969 en Helsinki, aperigi novan pedagogian fakgazeton - oficiala organa de la Ligo. ... Tradicie la nova gazeto rericevis sian malnovan nomon Internacia Pedagogia Revuo (IPR).

 1. 1970: 1970/0 - 1970/1 - 1970/2 (ne-serĉebla, noto: titolpaĝe erare presiĝis la jaro "1971")
 2. 1971: 1971/1
 3. 1972-1973: 1972/1 - 1973/nov. (varbnumero) - Speciala eldono kun artikolo de Szerdahelyi (Libretoforma eldono de artikolo de Szerdahelyi aperinta en 1971/1 kaj 1972/1)
 4. 1974/1 - 1974/2 - 1974/3
 5. 1975/1 - 1975/2 - 1975/3
 6. 1976/1 - 1976/2 - 1976/Speciala numero
 7. 1977/1 - 1977/2 - 1977/3
 8. 1978/1 - 1978/2 - 1978/3
 9. 1979/1 - 1979/2 - 1979/3
 10. 1980/1 - 1980/2 - 1980/3
 11. 1981/1 - 1981/2 - 1981/3
 12. 1982/1 - 1982/2 - 1982/3
 13. 1983/1 - 1983/2 - 1983/3
 14. 1984/1 - 1984/2 - 1984/3
 15. 1985/1 - 1985/2 - 1985/3
 16. 1986/1 - 1986/2 - 1986/3
 17. 1987/1 - 1987/2+3
 18. 1988/1 - 1988/2 - 1988/3 - 1988/4
 19. 1989/1 - 1989/2 - 1989/3 - 1989/4
 20. 1990/1 - 1990/2 - 1990/3 - 1990/4
 21. 1991/1 - 1991/2 - 1991/3 - 1991/4
 22. 1992/1 - 1992/2 - 1992/3 - 1992/4
 23. 1993/1 - 1993/2 - 1993/3 - 1993/4
 24. 1994/1+2 - 1994/3 - 1994/4
 25. 1995/1 - 1995/2 - 1995/3 - 1995/4
 26. 1996/1 - 1996/2 - 1996/3 - 1996/4
 27. 1997/1 - 1997/2 - 1997/3 - 1997/4
 28. 1998/1 - 1998/2 - 1998/3 - 1998/4
 29. 1999/1 - 1999/2 - 1999/3 - 1999/4
 30. 2000/1 - 2000/2 - 2000/3 - 2000/4
 31. 2001/1 - 2001/2 - 2001/3 - 2001/4
 32. 2002/1 - 2002/2 - 2002/3 - 2002/4
 33. 2003/1 - 2003/2 - 2003/3 - 2003/4
 34. 2004/1 - 2004/2 - 2004/3 - 2004/4
 35. 2005/1 - 2005/2 - 2005/3 - 2005/4
 36. 2006/1 - 2006/2 - 2006/3 - 2006/4
 37. 2007/1 - 2007/2 - 2007/3 - 2007/4
 38. 2008/1 - 2008/2 - 2008/3 - 2008/4
 39. 2009/1 - 2009/2 - 2009/3 - 2009/4
 40. 2010/1 - 2010/2 - 2010/3 - 2010/4
 41. 2011/1 - 2011/2 - 2011/3 - 2011/4
 42. 2012/1 - 2012/2 - 2012/3 - 2012/4
 43. 2013/1 - 2013/2 - 2013/3 - 2013/4
 44. 2014/1 - 2014/2 - 2014/3 - 2014/4
 45. 2015/1 - 2015/2 - 2015/3 - 2015/4
 46. 2016/1 - 2016/2 - 2016/3 - 2016/4
 47. 2017/1 - 2017/2 - 2017/3 - 2017/4
 48. 2018/1 - 2018/2 - 2018/3 - 2018/4
 49. 2019/1 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
 50. 2020/1 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
 51. 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4
 52. 2022/1 - 2022/2 - 2022/3 - 2022/4
 53. 2023/1 - 2023/2 - 2023/3 - 2023/4

Indeksoj

Indeksoj por la jarkolektoj de IPR 1980-1990

Indeksoj por la jarkolektoj de IPR 1991-1995

Indeksoj por la jarkolektoj de IPR 1996-2000

Indeksoj por la jarkolektoj de IPR 2001-2005

Reen al la paĝo "Revuoj"


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj