La sveda flago La esperantoflago ILEI Sverige/Svedio   La logotipo de ILEI kun aldono de -se    
prezentado estraro raportoj jarkunvenoj ligiloj
       
Dana, finna, sveda kaj Esperanta flagoj flirtas

Sveda sekcio de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Ĉi-tiu retpaĝo ne plu estas aktuala. Bv iri al la
► nova retpaĝo ◄

La sveda sekcio havas sian jarkunvenon dum la jarkongreso de la Sveda Esperanto-Federacio, kiu por la sveda sekcio de ILEI elektas estraranojn – nuntempe 5 personojn. La sidejo de la sekcio estas en Gotenburgo.

La celoj de la sekcio estas

  • aktive labori por ke Esperanto estu enkondukata kiel elektebla fako en la lernejo
  • instigi al studado de Esperanto por kaj instruistoj kaj lernantoj
  • iniciati longajn aŭ mallongajn kursojn pere de kluboj, studrondoj kaj lernejoj
  • observi la progresadon koncerne la Esperanto-literaturon kaj instigi al eldonado de lerniloj

Nia sveda bankĝiro: 353-0383 Malmö Esperantoförening. Retadreso:

Vi estas kore bonvena membriĝi en la sekcio aŭ ricevi plian informon pere de la prezidanto de la sekcio Agneta Emanuelsson, vidu retadreson sub  estraro .