La sveda flago La esperantoflago ILEI Sverige/Svedio   ILEI:s logotyp med tillägg av -se    
presentation styrelse rapporter årsmöten bildspel länkar
         
Danska, finska, svenska och esperantoflaggan vajande för vinden

ILEI-se   Svenska Esperantolärares förening – en presentation

Denna hemsida är nu inaktuell. Hänvisas till ILEI–se:s
► nya hemsida ◄

Den svenska sektionen har sitt årsmöte under Svenska Esperantoförbundets årskongress, som för ILEI:s svenska sektion väljer styrelsemedlemmar – för närvarande 5 personer. Sektionen har sitt säte i Göteborg.

Sektionens ändamål är

  • att aktivt arbeta för att esperanto införs som ett valbart språk i skolan
  • att stimulera till undervisning av esperanto både för lärare och elever
  • initiera längre eller kortare kurser via klubbar, studiecirklar och skolor
  • följa utvecklingen inom esperantolitteraturen och stimulera till läromedelsutgivning

Våra stadgar. Bankgiro: 353-0383 Malmö Esperantoförening (som vidarebefordrar till ILEI-se). E-postadress:

Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i sektionen eller få ytterligare information genom sektionens ordförande Agneta Emanuelsson, se e-postadress under  styrelse .