ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Bonvenon

30 julio – 6 aŭgusto 2016:

49-A KONFERENCO DE ILEI

Nyíregyháza, Hungario

49a Konferenco

Konferenco 2016: Nyíregyháza invitas (el IPR 2015/3)

Konferenca temo, 2016 (el IPR 2015/4)

Simpozia alvoko (el IPR 2016/1)

Konferenca programo kaj konferencaj servoj (el IPR 2016/1)

Aliĝilo en PDF-formato.

Bonvolu prefere uzi la elektronikan aliĝilon, kiun vi trovos ĉi tie

Publika listo de aliĝintoj (PDF).

Reta mendilo de loĝado.

Mendilo por transporto el Nitra kaj manĝoj.

Kio estas ILEI?

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio kaj ĝi havas sekciojn en pli ol 30 landoj kaj membrojn en pli ol 45.

Kiuj estu membroj en ILEI?

Se vi instruas Esperanton, aŭ se vi estas instruisto de aliaj lingvoj aŭ fakoj kaj volas interŝanĝi spertojn kun alilingvaj kolegoj en Esperanto, aŭ se vi estas junulo kaj volas gvidi kursojn en aranĝoj, kluboj aŭ per la reto, aŭ se vi havas spertojn en trejnado de instruistoj, flego de ekzamen-sistemoj, reta kaj distanca lernado kaj similaj kampoj, aŭ se vi volas subteni la instruadon de Esperanto kaj interkultura edukado, tiukaze vi estu membro de ILEI! Jen informoj kiel membriĝi: informoj, aliĝilo en PDF, aliĝilo en DOC.

Kion ILEI ofertas al vi?

 • Ilustrita revuo, Internacia Pedagogia Revuo (IPR), aperanta kun 40-paĝoj kvarfoje jare, prezentante nivelajn fakajn artikolojn kaj Ligajn novaĵojn. Ĝia livero estas inkluzivita en la membreco.
 • Ĉiujara internacia konferenco kun fakaj prelegoj en kolegeca etoso.
 • Abonebla revuo, Juna Amiko, kun allogaj legaĵoj en simpla lingvaĵo por lernejanoj kaj komencantoj.

13-an ĝis 16-an de Majo 2015 okazis:

TRIA TUTMONDA KOLOKVO
PRI INSTRUADO DE ESPERANTO

en la kantono Neuchâtel, Svislando.

Informoj kaj raportoj TIE.

Novaĵoj

 • 2016-07-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2016-07-11: Mendilo por transporto el Nitra kaj manĝoj
 • 2016-07-05: Kandidatiĝo por stipendio (Poznano 2016-2017) (docx, pdf)
 • 2016-06-05: Pri la enhavo de IPR 2016/2
 • 2016-04-19: Publika listo de ILEI-konferencaj aliĝintoj 2016
 • 2016-04-19: Reta mendilo de loĝado por la 49-a Konferenco
 • 2016-04-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2016-03-13: Konferenca programo kaj konferencaj servoj
 • 2016-03-13: Novaj vojoj de lernado - simpozia alvoko 2016
 • 2016-03-11: Pri la enhavo de IPR 2016/1
 • 2016-01-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2015-12-13: Pri la enhavo de IPR 2015/4
 • 2015-12-13: Konkurso por la konferencoj 2017 kaj 2018
 • 2015-12-13: Printebla ("papera") aliĝilo por la 49-a Konferenco
 • 2015-12-13: Ligilo de la reta aliĝilo por la 49-a Konferenco
 • 2015-12-13: Konferenca temo 2016: Novaj vojoj de lernado
 • 2015-12-13: Konferenco 2016: Nyíregyháza invitas
 • 2015-11-07: Pri la enhavo de IPR 2015/3
 • 2015-10-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2015-08-19: Premio Mauro la Torre 2015
 • 2015-07-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2015-07-08: Pri la enhavo de IPR 2015/2
 • 2015-04-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2015-03-24: Programskizo de la 48a Konferenco
 • 2015-02-28: Aperis la elektronika aliĝilo de nia 48-a Konferenco
 • 2015-02-14: Pri la enhavo de IPR 2015/1
 • 2015-01-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2014-12-15: Nia Prezidanto Esperantisto de la Jaro 2014
 • 2014-12-15: 16 novaj premiitoj en la Panteono
 • 2014-12-07: Pri la enhavo de IPR 2014/4
 • 2014-12-06: Premio Mauro La Torre
 • 2014-12-05: Ni Savu Niajn Semojn
 • 2014-11-09: ILEI subtenas Esperanto-Sumoon
 • 2014-10-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2014-10-10: Pri la enhavo de IPR 2014/3
 • 2014-10-02: Gravaj eventoj en Poznan ĉe UAM
 • 2014-08-03: Interllingvistikaj Studoj en Poznan: nova starto!
 • 2014-08-02: ILEI aktivas en UK
 • 2014-08-01: Salto el Oro al Argentino
 • 2014-07-31: Komparo: UNESKO - ESPERANTO
 • 2014-07-31: Ëventoj en Montevideo en 1954
 • 2014-07-25: Rezolucio de la 47-a Konferenco (PDF)
 • 2014-07-25: Riĉa simpozio kadre de la ILEI-Konferenco
 • 2014-07-25: ILEI havas KVAR pliajn sekciojn
 • 2014-07-25: ILEI havas du pliajn Honorajn Membrojn
 • 2014-07-25: Fruktodona semajno
 • 2014-07-21: Impona inaŭguro
 • 2014-07-20: Saluto de UEA por la Konferenco
 • 2014-07-20: Raporteto 1-a (20 julio)
 • 2014-07-20: Saluto el Herzberg por la Konferenco
 • 2014-07-19: Preparlaboroj por la 47a Konferenco
 • 2014-10-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2014-06-21: Terminaro
 • 2014-05-28: Stipendioj por IS de UAM (informoj, formularo)
 • 2014-05-24: Pri la enhavo de IPR 2014/2
 • 2014-05-24: Varbilo por la 47-a Konferenco (PDF)
 • 2014-05-13: Gravas la kvalito de instruista trejnado - Unesko
 • 2014-05-12: Interlingvistikaj studoj en Poznano, Pollando
 • 2014-04-15: ILEI raportas (2014-04-15)
 • 2014-03-05: Tria Tutmonda Konferenco pri Instruado de E-o
 • 2014-02-11: La 48a Konferenco okazos en Belgio
 • 2014-02-05: Pri la enhavo de IPR 2014/1
 • 2014-01-26: Raporto pri ses monatoj
 • 2014-01-01: ILEI havas "piedon" en 60 landoj!

  Arkivo de novaĵoj


  © Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj