ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Bonvenon

Madrido_emblemo

77-a Hispana Kongreso de Esperanto

51-a Kongreso de ILEI

MADRIDO, 20-28 julio 2018

Kongresoj Hispana kaj de ILEI, 2018: Unua Komuniko
Aliĝilo en PDF-formato.
Bonvolu prefere uzi la elektronikan aliĝilon, kiun vi trovos ĉi tie

Informojn pri loĝado kaj ligilojn al la mendilo vi povas trovi en http://www.esperanto.es/hef/index.php/kongreso/logado

ILEI proponas du programojn por lertigi kaj diplomi geinstruistojn

ALIĜU TUJ !
Ĉiuj tri funkcias same kaj la diplomo ricevota de la sukcesintoj estas la sama.
Ĉiuj tri postulas unujaran studadon per la Reto. Tio okazas ĉe www.edukado.net. Tio havas la nomon RITE: Reta Instruista Trejnado de Esperanto.
Ambaŭ postulas ĉeestan staĝon kun kurso, ekzameno kaj provlecionoj.
La unua nomiĝas RITE plus MADRIDO, ĉar la ĉeesta staĝo okazos dum la ILEI-kongreso en julio en Madrido, Hispanio.
La dua nomiĝas RITE plus KOTONUO, ĉar la kandidatoj havos ĉeestan staĝon en Kotonuo, Benino.
Detalaj priskriboj troviĝas ĉi tie dekstre.

Kio estas ILEI?

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio kaj ĝi havas sekciojn en pli ol 40 landoj kaj membrojn en pli ol 70. Kelkaj sekcioj havas propran hejmpaĝon: vidu ĉe Aŭstralio, Brazilo, Finnlando, Francio, Germanio, Hungario, Katalunio, Korea Resp., Pollando, Svedio, Usono kaj Kanado.

Kiuj estu membroj en ILEI?

Se vi instruas Esperanton, aŭ se vi estas instruisto de aliaj lingvoj aŭ fakoj kaj volas interŝanĝi spertojn kun alilingvaj kolegoj en Esperanto, aŭ se vi estas junulo kaj volas gvidi kursojn en aranĝoj, kluboj aŭ per la reto, aŭ se vi havas spertojn en trejnado de instruistoj, flego de ekzamen-sistemoj, reta kaj distanca lernado kaj similaj kampoj, aŭ se vi volas subteni la instruadon de Esperanto kaj interkultura edukado, tiukaze vi estu membro de ILEI!
Jen informoj kiel membriĝi.

Kion ILEI ofertas al vi?

 • Ilustrita revuo, Internacia Pedagogia Revuo (IPR), aperanta kun 40-paĝoj kvarfoje jare, prezentante nivelajn fakajn artikolojn kaj Ligajn novaĵojn. Ĝia livero estas inkluzivita en la membreco.
 • Ĉiujara internacia Kongreso kun fakaj prelegoj en kolegeca etoso.
 • Abonebla revuo, Juna Amiko, kun allogaj legaĵoj por iuj legemuloj inter 10 kaj 100-jaraĝaj. ILEI-membroj povas aboni ghin kun rabato, ili estas superaj membroj.

Novaĵoj

 • 2018-07-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2018-06-30: Programo de Tago de la Lernado (UK 2018)
 • 2018-05-10: Pri la enhavo de IPR 2018/1
 • 2018-04-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2018-02-01: Pri la enhavo de IPR 2018/1
 • 2018-01-25: ILEI-simpozia alvoko 2018
 • 2018-01-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2017-12-24: ILEI gratulas la Ĝeneralan Direktorinon de UNESKO
 • 2017-12-23: ILEI-kongresa konkurso 2019-2020
 • 2017-12-09: Pri la enhavo de IPR 2017/4
 • 2017-12-12: Reta kongresaliĝilo 2018
 • 2017-12-11: Kongresa aliĝilo 2018
 • 2017-12-11: Kongresoj Hispana kaj de ILEI, 2018: Unua Komuniko
 • 2017-12-10: Komuna Legado 2017
 • 2017-12-09: Pri la enhavo de IPR 2017/4
 • 2017-12-08: Instruistoj de la angla kaj EO serĉataj por Ĉinio
 • 2017-12-05: Konkurso pri emblemo de la 51-a Kongreso de ILEI
 • 2017-11-25: Fariĝu diplomita Esperanto-Instruisto en Kotonuo
 • 2017-10-16: Fariĝu diplomita Esperanto-instruisto en Madrido
 • 2017-10-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2017-10-13: Poezio tutlibera - konkurso (france, Esperante)
 • 2017-09-08: Pri la enhavo de IPR 2017/3
 • 2017-07-22: ILEI raportas. Tria komuniko
 • 2017-07-19: ILEI raportas. Dua komuniko
 • 2017-07-17: ILEI raportas. Unua komuniko
 • 2017-07-16: Edukado al respektoplena turismo
 • 2017-07-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2017-07-08: ILEI en 2018 havos sian kongreson en Madrido, Hispanio (datoj: de la 21-a ĝis la 28-a de julio)
 • 2017-06-30: Pri la enhavo de IPR 2017/2
 • 2017-06-12: Interlingvistika Simpozio en Poznano 2017
 • 2017 05-19: ILEI-kongresa mendilo por loĝado kaj bustransporto
 • 2017-04-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2017-03-08: Internacia Tago de la Virino
 • 2017-02-19: Konkurso pri emblemo de Infana Universitato
 • 2017-02-18: Infana universitato
 • 2017-02-17: Simpozia alvoko (Busano, 2017)
 • 2017-02-17: Pri la enhavo de IPR 2017/1
 • 2017-02-01: Bona okazo studi kaj progresi
 • 2017-01-30: Stipendikonkurso por la 50-a Kongreso
 • 2017-01-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2017-01-08: Zaozhuang, Ĉinio. Jen novaĵoj
 • 2016-12-31: Raporta modelo por Landaj Sekcioj (rtf, pdf)
 • 2016-12-11: ILEI gratulas al edukado.net
 • 2016-12-11: Magistraj studoj en Poznano 2017-19
 • 2016-12-04: Rekorda sumoo - ILEI gratulas
 • 2016-11-30: Komuna legado okaze de la Tago de la Libro
 • 2016-11-30: Pri la enhavo de IPR 2016/4
 • 2016-11-27: Reta aliĝilo de la 50-a Kongreso
 • 2016-11-23: Papera aliĝilo de la 50-a Kongreso de ILEI
 • 2016-11-23: Kongresa komuniko
 • 2016-11-05: Stilfiguroj en "Festeno" de Raymond Schwartz
 • 2016-11-03: Protokolo de la komitatkunsidoj en 49a Konf.
 • 2016-10-20: Pri la enhavo de IPR 2016/3
 • 2016-10-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2016-10-01: ILEI lanchas filmkonkurson
 • 2016-09-07: Premio Mauro La Torre (regularo)
 • 2016-09-06: Oficiala invito al Busan (Esperante, angle)
 • 2016-08-12: FB-grupo de la 50-a Kongreso de ILEI (Busan, Koreio, 15-22 julio 2017)
 • 2016-08-06: Konferenca raporteto 3: 6 aug. 2016
 • 2016-08-01: Konferenca raporteto 2: 1 aug. 2016
 • 2016-07-31: Konferenca raporteto 1: 31 julio 2016
 • 2016-07-30: Ligo al la FB-grupo de la 49-a Konferenco
 • 2016-07-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2016-07-11: Mendilo por transporto el Nitra kaj manĝoj
 • 2016-07-05: Kandidatiĝo por stipendio (Poznano 2016-2017) (docx, pdf)
 • 2016-06-05: Pri la enhavo de IPR 2016/2
 • 2016-04-19: Publika listo de ILEI-konferencaj aliĝintoj 2016
 • 2016-04-19: Reta mendilo de loĝado por la 49-a Konferenco
 • 2016-04-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2016-03-13: Konferenca programo kaj konferencaj servoj
 • 2016-03-13: Novaj vojoj de lernado - simpozia alvoko 2016
 • 2016-03-11: Pri la enhavo de IPR 2016/1
 • 2016-01-15: Raporto pri trimonata periodo

  Arkivo de novaĵoj


  © Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj