ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Hungara sekcio de ILEI

Demandaro por la 21-aj Pedagogiaj Tagoj

Disdonita demandaro dum Pedagogiaj Tagoj, ankorau plenigenda kaj resendebla al cspalma@freemail.hu!!!

Nomo:

Retadreso:

Adreso:

1. Pri kiuj fakoj vi havas instruistan diplomon, cxu vi laboras nun en lernejo?

2. Kiajn atestilojn vi havas pri via Esperanta-lingvokono (mezgrada, supera lingvoekzameno, A,B au C-kurso de HEA, alia internacia ekzameno, altlerneja au universitata diplomo pri Esperanto)?

3. Ekde kiam vi instruas Esperanton?

4a. Se vi instruas private, lau vi kiom da tempo estas necesa de nulo gxis la mezgrada lingvoekzameno (kiom da monatoj, kiom da horoj semajne)?

4b. Se vi gvidas kurson

- kiom longa estas kurso de nulo gxis la mezgrada lingvoekzameno?

- kiom da studhoroj estas semajne?

- kiom da homoj vizitas la kurson samtempe?

5. Kiujn instrumaterialojn (lernolibrojn, kasedojn) vi uzas?

6. Kiom da lernantoj vi preparis al la januara lingvoekzameno?

7. Kiom da lernantoj vi havas nun?

8. Kiel vi akiras novajn lernantojn (gazetanonco, flugfolioj, lingvolernejo)?

9. Kiel vi ekscias pri viaj estintaj lernantoj cxu ilia ekzameno sukcesis? --------

10. Kial vi venis al la Pedagogiaj Tagoj?

11. Kiu programero plej interesis vin?

12. Kio mankas el inter la programoj?

13. Pri kio vi sxatus audi sekvontfoje?

13+1. Per kio vi mem povus kontribui al la programo?

La rezultojn de tiu enketo traktos nur la respondeculoj de ILEI-HU, neniu datumo estos pludonata al alia persono sen aparta permeso de la respondintoj

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj