... Internacia Pedagogia Revuo ...
[ Hejmen ] Arkivo ] Aktuala numero ] Informoj pri ILEI ] Redakciaj informoj ] Ligoj ] Tirkesto ]

 

Redaktoro: Jozefo Nemeth, Fo u. 41/5. HU-8531 IHASZ, Hungario

Telefono: (+36-89) 356-050

Retadreso: jozefo.nemeth che gmail.com

 

IPR 2017/4 estas preta. Jen ghia enhavo.

 

Redaktofino por IPR 2018/1: 15 januaro 2018.

 

Lasta modifo de nia hejmpaĝo: 9 decembro 2017. 

Atentu: sub la menupunkto "Arkivo" troveblas preskau chiuj artikoloj aperintaj en IPR dum la lastaj 21 jaroj (1995-2015)