Lernado per la reto
Hejmen ] Supren ]

 

Estrarkunsido en HU
Lernado per la reto
Universitata instruado
Ludu kun ni! 2
FIPLV kaj ILEI
FaRo
Pri nova epoko
El la landoj 01/4

MALCXEESTA KAJ CXEESTA LERNADO

PER LA INTERRETO EN LA PROJEKTO

INTERKULTURO

 

Prelego de Radojica Petrovic', Teknika Fakultato en Cxacxak, Jugoslavio

 

1. ENKONDUKO

Instruado kaj lernado estas procezo de kunlaboro inter instruantoj kaj instruatoj. Se en gxi estas uzata interreto, kiel en la projekto Interkulturo, jen bona kialo por paroli pri gxi en la seminario kies cxeftemo estas kunlaboro per interreto. Krom tiu teknika elemento, Interkulturo estas interesa ankaux el la pedagogia vidpunkto pro specifaj metodikaj problemoj de interkultura edukado kaj kombino de cxeesta kaj malcxeesta instruado en tre diversaj eduksistemoj disvaste tra la mondo. Gxi estas projekto de ILEI ekestinta en la sino de Kampanjo 2000 de UEA, sed gxi lokigxas en pedagogia laboratorio de la Tria Roma Universitato kiel gxia esplorprojekto. Post dujara aplikado gxi vekas pli grandan intereson ol cxe la komenco, sed gxia dauxrigo bezonigas pli elastajn kaj pli akuratajn organizajn kaj teknikajn solvojn kun novaj homfortoj.

 

2. KIALOJ KAJ CELOJ

La projekto Interkulturo ekestis pro eksteraj kaj internaj bezonoj. La eksteraj estas bezonoj de la ekstera medio donantaj sxancon ke la E-komunumo, responde al tiuj bezonoj, ofertu siajn servojn al la merkato de sociaj projektoj. Tiu oferto rilatas al edukado pri interkutura toleremo kaj paca kunnvivado, al flegado de kulturo de dialogo kaj evoluigo de dialogo inter kulturoj, kiuj tiom bezonatas en la aktuala mondo kaj kiuj cxiam aktueligas la esencan ideon de esperantismo. La internaj bezonoj pusxas al sercxado de konkretaj motivoj por lerni Esperanton, de celoj atingeblaj per gxi kaj de sxancoj por dauxre aplikadi gxin.

 

Sekve, la celoj de la projekto estas, ke la partoprenantoj:

renkontu aliajn kulturojn,

kapablu kompari kulturajn trajtojn kaj vivkondicxojn kiuj varias lauxloke,

komprenu diversecojn inter diversaj sociaj medioj,

lernu toleri aliajn vivkonceptojn kaj

malkovru kaj komprenu similecojn cxe siaj kaj aliulaj vivbezonoj, vivkondicxoj kaj kulturtrajtoj.

 

La lernado de Esperanto cxi tie ne estas celo por si mem, sed helpilo por atingi la celojn.

 

3. KIELOJ

La partoprenantoj de la projekto estas cxefe klasoj de baz- kaj mez-lernejanoj kun siaj klasestroj - kutime instruistoj de Esperanto. Iliaj cxefaj aktivajxoj en la projekto estas: esplorintersxangxo kaj lingvolernado.

 

La dua aktivajxo subtenas la unuan. La unua estas la esenca, gxi bezonas, alcelas, plimotivigas kaj aplikigas la duan.

 

La lingvolernado devis esti plej intensa en la unua semestro de la projekto gxis la lernantoj kapablis uzi la lingvon. Poste la komunikado inter klasoj okupis cxiam pli kaj pli da tempo.

 

La esplorintersxangxo realigxas tiel, ke la lernantoj de cxiu klaso elektas temon pri specifa kampo de kultura geografio (lingvo, muziko, nutrado, vestado, lernado, komunikado, bestaro, tradicioj ktp.), faras kontaktojn kun aliaj klasoj kun la sama aux simila intereso kaj intersxangxas kun ili informojn kaj diversajn materialojn (fotoj, gazetoj, libroj kc.) pri la elektita temo. Poste, surbaze de la kolektitaj informoj kaj materialoj ili komparas la diversajn mediojn el diversaj partoj de la mondo, faras konkludojn kaj prezentas la esplorrezultojn.

 

Komunikado inter la klasoj okazas per interreto kaj ordinara posxto, uzante la internacian lingvon. La projekto havas sian komunikmedion en la formo de TTT-pagxaro de virtuala lernejo "Tibor Sekelj" (http://lps .uniroma3.it/kler). Gxi prezentas virtualan renkontigxejon de realaj klasoj, listigitaj en klasartabelo (http://lps.uniroma3.it/kler/sekr/klasaro.htm) kaj prezentataj per propraj pagxoj (virtualaj klascxambroj). La klasoj lernas Esperanton kaj pristudas la interkulturan materialon en cirkonstancoj de cxeesta instruado kombine kun rimedoj de malcxeesta instruado. Sur la TTT-pagxoj de virtualaj libra laborejo, biblioteko kaj fakaj metiejoj, kaj aliaj "ejoj" alireblaj tra la pagxo http://lps.uniroma3.it/kler/halo.htm trovigxas ligiloj al diversaj retaj kursoj, bibliotekoj kaj aliaj fontoj de necesaj instru- kaj inform-materialoj. La projekto antauxvidas ankaux retajn diskutejojn, ekspoziciojn kaj aliajn funkciojn de la virtuala lernejo kiuj ankoraux ne estas komplete ellaboritaj.

 

4. REZULTOJ KAJ PERSPEKTIVOJ

La projekto Interkulturo estis lancxita per la enkonduka simpozio "Lingva politiko kaj interkultura edukado" dum la UK en Mompeljero 1998. Dum la studjaro 1998/99 dauxris preparoj por la projekto: informado, varbado kaj aligxado de klasoj, pretigado de la TTT-ejo, verkado de la lernoliblo por infanoj "Okulo". Aligxis entute 97 klasoj de baz- kaj mez-lernejanoj el preskaux 30 landoj de cxiuj kontinentoj. La oficiala starto de la projekto estis en septembro 1999 kun plano ke gxi realigxu dum du studjaroj. Dum la studjaro 1999/2000, krom lauxprojekte planitaj aktivajxoj, okazis kelkaj renkontigxoj de partoprenantoj (Pale, Cxacxak, Krakovo k.a.) kaj internaciaj seminarioj de Interkulturo (Kopaonik, Cxacxak). Auxtune 2000 estis difinitaj temringoj - grupoj de klasoj de samaj agxgrupoj interesigxantaj pri samaj esplortemoj kaj komencigxis efektiva intersxangxo inter la klasoj kiu plu dauxras. Aparte menciindas la subprojektoj de Interkulturo: "Euxroludejo" kaj "Proverbejo".

 

Dume novaj partoprenemuloj interesigxis pri la projekto. Aktivuloj de TEJO trovis gxin interesa por sia medio. Sekve, Interkulturo estis prezentita en la seminario de TEJO "Lingva cxielarko ponto inter kulturaj trezoroj" en Budapesxto, marto 2001, kaj konstatita kiel bona sxanco por pli firma kunlaboro inter ILEI kaj TEJO. Rezultoj de la dujara aplikado de la projekto estis resumitaj en la Tago de la Lernejo en UK en Zagreb kaj dum la 35-a konferenco de ILEI en Lovran, Kroatio, 2001/07.29-08.04. La dumkonferenca seminario pri Interkulturo pritraktis la dujarajn spertojn, perspektivojn de gxia dauxrigo kaj dezireblajn novajn enhavojn, agadmetodojn kaj partoprenantojn. La Komitato de ILEI decidis dauxrigi la projekton komisiante al la Estraro fari konkretan planon. Post la konferenco plivastigxis populareco de Interkulturo, aparte en Rusio, kie gxi estis prezentita en la 41-a OKSEJT, auxgusto 2001, kaj kie oni planas vastan aplikadon de la projekto. Novaj aligxanoncoj venas el Britujo, Francujo, Bulgarujo kaj aliaj landoj. Por plenumi tiujn dezirojn bezonatas novaj homfortoj kaj estas necese replani la projekton kaj aktualigi la TTT-ejon.

 

5. KONKLUDE: KION PLU

La plurmonata traktado de ebla kunlaboro pri Interkulturo inter ILEI kaj TEJO, kaj ankaux UEA, gajnas per la TEJO-seminario "Esperanto@ Interreto" sxancon fari la kunlaboron efektiva. Teamo de junaj fakuloj pri la reta teknologio povas solvi urgxajn necesajxojn por plene (re)funkciigi la Virtualan lernejon "Tibor Sekelj" precipe el la vidpunkto de aligxado de novaj klasoj kaj ebligo, ke ili efektive uzu servojn de la retejo. Pli longdauxre la teamo povos, interkonsente kun projektogvidanto, rekonstrui la pagxaron de "Tibor Sekelj" donante al gxi pli modernan aspekton kaj teknologian strukturon por ebligi plenan plenumadon de la funkcioj kiujn gxi havas kaj kiujn gxi nove havos. Krome, estas necesaj novaj kunlaborantoj por diversaj roloj en la projekto, ekzemple regionaj kunordigantoj aux kunordigantoj de esplor-grupoj kaj subprojektoj de Interkulturo. Laborgrupa traktado dum kaj post la seminario proponu por tiuj demandoj solvojn realigeblajn kun aprobo de la Estraro de ILEI akorde kun la interkonsentita kunlaboro de la du organizoj sur la kampo de Esperanto-instruado kaj aplikado.

 

POSTPRELEGAJ / LABORGRUPAJ NOTOJ

En la postprelega diskuto oni starigis demandojn pri praktikaj aspektoj de realigado kaj rezultoj de la projekto kaj rimarkis plibonigendajxojn en gxiaj retpagxoj (supersignoj, pli facila alirebleco al pagxoj de klasoj, neceso de pli efektiva kaj pli komforta uzeblo por lernantoj, navigilo, pagxarmapo ks).

 

Ekfunkciis la laborgrupo pri Interkulturo kiu dumseminarie pristudis la projekton pli detale kaj dauxrigos kontaktadon post la seminario. Cxiuj aligxos al la diskutgrupo sekelj@yahoogroups.com en kiu jam partoprenas instruistoj kaj aliaj agantoj de la projekto. Sian pretecon por longdauxre partopreni en cxi tiu projekto esprimis ankaux aliaj TEJO-aktivuloj kaj TTT-fakuloj, kiuj iom post iom aligxados al la projekto depende de finigxo de iliaj aliaj aktualaj taskoj.

 

Konkludoj de la laborgrupa diskuto:

 

1. Per kelkaj rapide fareblaj sxangxoj kaj aldonajxoj eblas fari la pagxaron pli uzebla por la lernantoj kaj aliaj vizitantoj:

1.1. Sur cxiu pagxo aldoni navigilon kun ligiloj al: cxefpagxo (fasado), distribulisto sekelj@jahoogroups.com klasartabelo kaj (se ekzistus) klasarmapo;

1.2. Uzebligi programojn kiuj ebligas, ke lernantoj mem povu redakti parton de siaj pagxoj kaj tiel senti sin aktivaj partoprenantoj tuj vidantaj rezulton de sia laboro;

1.3. Tuj kontaktigxi kun la projektogvidanto Mauro La Torre por interkonsenti pri kiel realigi tiujn sxangxojn.

 

2. Pli longdauxre, estas necese gxenerale rekonstrui la pagxaron por, interalie:

2.1. Regule aperigadi novajxojn (lastajn sxangxojn) cxe la pagxoj: sur la cxefpagxo por la tuta pagxaro kaj sur cxiu pagxo por la koncerna parto;

2.2. Ebligi trasercxadon per retsercxilo (bezonatas datumbazo) kaj

2.3. Ebligi lauxtemajn diskutgrupojn / babilejojn

 

3. Estas necese ke regule, almenaux monate, aparadu retbulteno (ekz. "Interkulturo-aktuale").

 

4. Estas rekomendinde ebligi uzadon ankaux al plenkreskaj komencantoj per aparta pagxo / diskutejo.

 

5. La laborgrupo dauxrigos la kunlaboron pere de la distribulisto sekelj@yahoogroups.com kaj interkonsente kun la projektogvidanto. Se montrigxos necese, kreigxos aparta distribulisto.