ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Dokumentoj

Gvidiloj

Gvidilo al niaj gvidiloj

Gvidilo por renkontighoj

Gvidilo por Prezidanto de ILEI

Gvidilo kaj taskaro por la Kasisto de ILEI

Gvidilo pri membro-amdinistrado

Gvidilo por la Komisiito pri Sekciaj Alighoj

Gvidilo pri la eksteraj rilatoj

Gvidilo kaj konsiloj por ILEI-kasisto-anstatauanto dum UK

Gvidilo pri Simpoziaj Kajeroj

Gvidilo pri Koleghelpa Kaso

Gvidilo pri Reprezentantoj

Gvidilo por administranto de Juna amiko

Gvidilo por rubrikestroj kaj kontribuantoj al Juna amiko

Gvidilo por kursgvidantoj


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj