ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Dokumentoj

Dulingva varbilo (English / Esperanto)

Okpaĝaj informiloj

Dupaĝaj varbiloj

  angla

  araba

  bahasa indonezia

  ĉina

  dana

  finna

  franca

  germana

  itala

  portugala

  rumana

  rusa

  turka

   

  Varbilo el Burundo

  Varbilo el Irano

   

  Emblemo de la ligo

  La emblemo estas uzebla nur post interkonsento de la Estraro de la Ligo.

   

  Arkivo de niaj malnovaj informiloj

  Prospekto ILEI 2012
  Jen 6-panela varbilo por arigi membrojn de ILEI kaj abonantojn por Juna amiko por 2013. La varbilo estas ankau fizike presita kaj disiris kun Juna amiko 2012-2 kaj IPR 2012-4. La plimulto de la spaco servas por prezenti la novan estraron de ILEI, kiu estis elektita en julio 2012. (PDF). Jen anoncilo por individuaj membroj - plimulto de niaj membroj tamen membrighas pere de niaj sekcioj. (PDF)

  Prospekto ILEI 2011
  Jen prospekto 6-pagha pri ILEI mem, IPR, Juna amiko, Tutmondigo, Profesiigo, Instruista trejnado, Konferenco kaj Simpozio 2011 + Mendilo
  Jen paghoj 5, 6 kaj 1 - Jen paghoj 2, 3 kaj 4 (PDF).

  Afisho baza
  Jen ghenerala varbafisho por ILEI, IPR kaj Juna amiko en formato A4, do kun afisheca karaktero. Ghi turnas sin al ghenerala publiko, do ankau al nunaj ne-membroj. Laupete la rekaktebla originalo estas ricevebla, ekzemple por aldoni sekciajn informojn. 220 KB.

  Afisho I-LEIU
  Jen varbafisho en formato A4, kiu pli turnas sin al instruistoj kaj kursgvidantoj, kun gramatika vort-ludo. Tauga por varbi inter la nuna membraro kaj instruistoj au gramatikistoj ne-membroj. 185 KB

  Reklamo mezgranda
  Jen reklamo en mezuro 18 x 18 cm (tamen malgrandigebla), tauga por flugfolia uzo, au por tuja uzo en revuo. Enhavo estas ghenerala sed ne enhavas la prezojn por la servoj. Reklamas nur ILEI-membrecon kaj IPR. 102 KB

  Reklamo eta
  Jen reklamo en mezuro 15 x 15 cm (skalebla), tauga por flugfolia uzo, au por tuja uzo en revuo. Enhavo estas ghenerala, inkluzivas ILEI-membrecon, IPR kaj la revuon Juna amiko. Kun la prezoj. 123 KB

  Emblemo konferenca
  La emblemo estas uzebla nur senshanghe. Vidu bultenojn kaj varbilojn pri la konferenco sub tiu rubriko.

  Flugfolio en la franca kaj Esperanto pri ILEI
  Varbilo flugfolia en la franca kaj Esperanto, kreita por uzo en la agado che UNESCO. Pretigis: Jean-Pierre Boulet.

  Varbilo de ILEI en Juna amiko
  Unua flanko (pri ILEI), dua flanko (pri Juna amiko)


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj