IPR 1995/3
Hejmen ] Supren ] Prezidanta saluto ] Konferenco en Övik ] Rezolucioj ] Laborplano ] Novaj estraranoj ] El niaj metiejoj ] La unua leciono ] El la landoj 95/3 ] Notlibro 95/3 ] Leterkesto 95/3 ] Alvoko al la sekciestroj ]

 

IPR 1995/1
IPR 1995/2
IPR 1995/3
IPR 1995/4

Charters, Duncan: Salutvortoj...por la Finnlanda Konferenco........                 1

Plene kaj idilie ni konferencis............................................................              2

Rezolucioj de ILEI al UNESKO kaj al la Membraro.......................... 3

Trijara Laborplano de ILEI (1995-1997)............................................              4

Ni prezentas novajn estraranojn de ILEI: B. Casini kaj A. Rojas........    6

Vaha, Blazio: Fantazie kaj didakte...................................................     7

Kurucz, Géza: La unua leciono.................................................... ..14

Kapista, Terezija: La unua renkontigxo kun Mazi............................      15

MacGill, Stefan: La auxkcio: simpla auxskulta kompreno..................        16

El la landoj kaj sekcioj.....................................................................          20

Mikro-intervjuo kun Ursula Fiebert (Németh, József)................               22

REF ‘95 (Kirsch, János)............................................................                  23

Eªropo en la lernejo (Beloevicx, Marija).................................                  26

Porinstruista seminario en Nederlando (Hans ten Hagen)............                  26

Por via notlibro (konkursoj, eldonajxoj, korespondado).................... 28

Internacia Konkurso Honore al I. Szerdahelyi..............................                 28

Nova eldonajxo: Rommesmo:Fantaziajxoj kaj kantoj por infanoj....   31

Auxtune aperos la CSEH-libro......................................................    33

Abontarifoj por Juna Amiko por 1995.........................................                 34

Leterkesto........................................................................................         35

Alvoko al la sekciestroj....................................................................     36