IPR 1995/4
Hejmen ] Supren ] Eduksistemo en FI ] Gimnazio de ILEI ] Intervjuo kun Keefe ] El niaj metiejoj 95/4 ] El la landoj 95/4 ] Reagoj 95/4 ] Recenzoj 95/4 ] Forumo 95/4 ] Notlibro 95/4 ]

 

IPR 1995/1
IPR 1995/2
IPR 1995/3
IPR 1995/4

Raita Pyhälä: La finnlanda eduksistemo....................................................                 1

La 3a Gimnazia Semajno de ILEI  (Zsuzsa Barcsay).................................        3

Katalin Smidéliusz: BEKunu, BEKDdu...(Intervjuo kun D. Keefe)........... 5

Ulrich Matthias: Ideoj por konversacioj..................................................               12

Françoise Noireau: La testudo parolanta...........................................                     13

Miklós Fehér: Instruado per poemoj....................................................                15

Kiel mezuri lingvoscion (Géza Kurucz)...................................................                     15

El la landoj kaj sekcioj...................................................................... 17

Reagoj (Petro Rulofido, Stefan MacGill).....................................                       20

Recenzoj (F.G. Rössler, Georgo KamaCXo)...................................                       24

Forumo (Roberto Resende, Géza Kurucz, János Petik)...........................                 26

Por via notlibro, Leterkesto, Postparolo....................................................                34