ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Alighkotizo por la ILEI-konferenco 2011 en Kopenhago

La baza alighkotizo dependas de la landokategorio kaj la alighdato de la alighanto.

Estas du landokategorioj:
A. Chiuj landoj escepte de tiuj chi-sekve sub B.
B. Iamaj socialismaj landoj de orienta Europo; chiuj landoj de Afriko, Latinameriko kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko).

Alighperiodo:
ghis 31.03.11
ghis 30.06.11
post 30.06.11
Alighkategorio:
A/B
A/B
A/B
Membro de ILEI (1)
50 € / 30 €
60 € / 36 €
70 € / 42 €
Ne-membro de ILEI
63 € / 38 €
75 € / 44 €
88 € / 53 €
Junulo (2), handikapulo (3)
25 € / 15 €
30 € / 18 €
35 € / 21 €

1. Membro estas tiu, kiu jam pagis kotizon al ILEI por la jaro, kiam okazas la konferenco;
2. Junulo estas konsiderata tiu, kiu naskighis post la 31-a de decembro 1978.
3. Bonvolu sendi al ILEI atestilon.

Alighkotizo por unu tago estas 25 € por A- kaj B-landoj.

Speciala rabato por fruaj alighintoj:
Alighintoj en la alighkategorio "Membro de ILEI (1)", kiuj alighos ghis la 25-a de decembro, ghuos rabaton de 5 EUR.
Tio signifas, ke A-landa membro de ILEI, alighinta al la konferenco ghis la 25a de decembro 2010, pagos 45 EUR, kaj la B-landa 25 EUR.

Novaĵoj (2011-04-15)
- La fino de la unua alighperiodo estas prokrastita de la 31-a de marto ghis la 30-a de aprilo.
Do la kotizoj el la unua periodo validos ghis la fino de aprilo kaj plialtighos nur ekde la unua de majo.

- La kotizo por partopreno nur en simpozio, 22-23 julio 2011, estas 30 EUR por chiuj kategorioj.

- Chiu 10-a alighinto ghuos 10%-an kotizrabaton, la 50-a 50%-procentan kaj la 100-a 10%-an.
Ni jam havas konferencanon kun 50%-a rabato, sed ne kun 100%.
La rabatsumo estos redonita al la gajnintoj dum la konferenco en Kopenhago.