ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Hungara sekcio de ILEI

Bonvenon!

Adreso de la sekcio: Fő u. 41/5. HU-8531 Ihász, jozefo.nemeth che gmail.com

Oficiala nomo de la hungara asocio de esperantistaj instruistoj, kiu donas la kernon de ILEI-HU: Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesülete (mallonge:: EPME, Esperante: Asocio de Hungariaj Esperantistaj Instruistoj). Sidejo: Fő u. 41/5. HU-8531 Ihász, jozefo.nemeth che gmail.com

Estraro de la asocio inter 2024-2028: József NÉMETH (prezidanto, sekciestro), Pálma SALOMONNÉ CSISZÁR, József ESZÉNYI.

En la jaro 2007 tiu jure registrita asocio havis 55, en 2008 57 membrojn. En 2009 ni havis 58 membrojn: 52 plenrajtajn membrojn kaj 6 apogantajn membrojn. En 2010 la membronombro kreskis plu, fine de la jaro ni havis 61 membrojn: 57 plenrajtajn membrojn, kun membreco en ILEI kaj 4 apogantajn membrojn. En 2011 ni havis 57 membrojn, el kiuj 54 membroj estis plenrajtaj. En 2012 kaj en 2013 ni havis 56 membrojn, el kiuj 51 estis plenrajtaj. En 2014 ni havis 47 membrojn, el kiuj 40 estis plenrajtaj. En 2015 ni havis 51 membrojn, el kiuj 46 estis plenrajtaj. Dumjare unu plenrajta membro forpasis, do, fine de 2015 ni havis 45 plenrajtajn membrojn (inter ili 3 Honorajn Membrojn). Fine de 2016 ni havis 54 membroj, el kiu 4 ne estis membroj de ILEI (do, ne plenrajtaj). Ekde 2016 la plenrajteco ne plu dependas de la membrigho en ILEI. En 2017 ni havis 44 membrojn, el ili 41 estis plenrajtaj (ILEI-HU havis 40 membrojn). En 2018 ni havis 48 membrojn, el ili 46 estis plenrajtaj. ILEI-HU havis 43 membrojn (el tiuj 43 dumjare forpasis du koleginoj). En 2019 ni havis 39 (dumjare forpasis unu kolego), en 2020 ni havis 41, en 2021 38, en 2022 39, en 2023 ni havis 36 membrojn.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2012.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2013.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2014.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2015.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2016.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2017.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2018.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2019.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2020.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2021.

Jen la jara bilanco de nia asocio pri la jaro 2022.

 

Membrokotizo de la asocio por 2024: 500 HUF (limdato por la pago: 31 marto 2024).

La sekcio regule organizas pedagogiajn tagojn. Jen materialo de kelkaj pedagogiaj tagoj.

Saltu al la sonmaterialo kompilita de nia sekcio memore al profesoro Istvan Szerdahelyi kaj s-ino Zsuzsa Barcsay.

Lasta modifo: 15.03.2024

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj