ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Instancoj

Ekzamena (2018-2021)

 • Karine Arakelian (prezidanto),
 • Mireille Grosjean (vicprez.),
 • Mónika Molnár,
 • Giridhar Rao,
 • Jérémie Sabiyumva,
 • Han Zuwu

Internacia Rajtigita Ekzamenantaro (IRE 2017-08-30)

Ekzamenoj por blinduloj (ĝenerala regularo)

Ekzamenoj por blinduloj (detala regularo kun poentokalkulado)

Elekta (2020- )

 • Aurora Bute (gvid.)
 • Zsófia Kóródy
 • Aristophio Alves Filho

Universitata (2019- )

 • Duncan Charters (gvid.)
 • Renato Corsetti,
 • Gong Xiaofeng „Arko”,
 • Christoph Goro Kimura,
 • Ilona Koutny
 • Katalin Kovats 
 • Vicente Manzano Arrondo
 • Karina Oliveira
 • Radojica Petrović,
 • Kristin Tytgat.
 • Estrare: Ivan Eidt Colling

Ligo al la paĝo "Universitata agado" de nia retejo.

Kontrola (2014- )

 • Simon Smits
 • Orlando Raola

Lerneja (2014- )

 • Julián Hernández (gvid.)
 • Jennifer Bishop
 • Ronald Glossop
 • Marija Jerković
 • Luigia Madella
 • Ermanno Tarracchini
 • Mihai Trifoi

Terminara (2014- )

 • Ilona Koutny
 • Miroslav Malovec
  (Pedagogia terminaro de M. Malovec)
 • Estrare: Mireille Grosjean.

Regulara (2014- )

 • Marija Beloŝeviĉ
 • Rob Moerbeek
 • Stefan MacGill
 • Estrare: Mireille Grosjean.

 

(Ĝisdatigita 2020-09-05 Jozefo Nemeth)

Arkivo:

 

 

 

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj