ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Instancoj

La Komitato estas la supera organo de la Ligo. Ĝi kunsidas minimume unufoje jare. Tra la jaro ĝi faras decidojn per reta voĉdonado (enkondukita en aprilo 2011). Landaj sekcioj nomumas komitatanojn, proporcie al sia membraro: 5-14 membroj rajtas unu komitatanon, 15-34  du, 35-49 tri kaj 50-99 kvar (vidu la Internan Regularon, punkto 7.1.2). Estraranoj aŭtomate fariĝas komitatanoj, se ne jam tiaj. Komitatanoj havas trijaran mandaton.
Laŭ la STATUTO KAJ INTERNA REGULARO de ILEI:
7.1.17. La Komitato faras decidojn laŭ kvorumo, kiu konsistas el triono de la voĉdonrajtaj komitatanoj. Tiukaze ĝi decidas per simpla plimulto de validaj voĉoj (escepte en la kazoj nomitaj en 7.1.18 kaj en 7.1.6 de la Interna Regularo. Vidu tie: https://www.ilei.info/dok/2014-01-01%20%20Statuto%20kun%20Interna%20Regularo.pdf

KONSISTO DE LA KOMITATO

 • Albanio: 6 membroj: 1 komitatano (Bardhyl Selimi)
 • Armenio: 5 membroj: 1 komitatano (Araksia Elbakjan)
 • Barato: 8 membroj: 1 komitatano (Giridhar Rao)
 • Belgio: 18 membroj: 2 komitatanoj (Kristin Tytgat, Marc Cuffez)
 • Bulgario: 6 membroj: 1 komitatano (Mariana Evlogieva)
 • Burundo: 11 membroj: 1 komitatano (Gilbert Ndihokubwayo)
 • Brazilo: 8 membroj: 1 komitatano (Aristophio Alves Andrade Filho)
 • Ĉinio: 47 membroj: 3 komitatanoj (Yu Jianchao, Arko, Zhou Tianhao)
 • Danio: 13 membroj: 1 komitatano (Ileana Schroeder)
 • Francio: 46 membroj: 3 komitatanoj (Didier Janot, Emmanuel Desbrières, Murielle Caré)
 • Germanio: 54 membroj: 4 komitatanoj (Martin Ptasinski, Christof Krick, Zsofia Korody, Rudolf Fischer)
 • Hungario: 30 membroj: 2 komitatanoj (Jozefo Nemeth, Stefan MacGill)
 • Irano: 5 membroj: 1 komitatano (Hamzeh Shafiee)
 • Italio: 32 membroj: 2 komitatanoj (Luigia Oberrauch, Ermanno Tarracchini)
 • Japanio: 19 membroj: 2 komitatanoj (Ishikawa Tieko, Ueno Yuriko)
 • Kongo: 10 membroj: 1 komitatano (Alexandrine Omba)
 • Koreio: 55 membroj: 4 komitatanoj (Park Soohyean, Oh Soonmo, Park Haesim, Park Yongsung )
 • Kroatio-KEL: 5 membroj: 1 komitatano (Jagoda Caldarevic-Latinovic)
 • Kroatio-KEU: 6 membroj: 1 komitatano (Marija Belosevic)
 • Mongolio: 5 membroj: 1 komitatano (Gereltogtokh Dagva)
 • Nederlando: 10 membroj: 1 komitatano (Rob Moerbeek)
 • Pollando: 7 membroj: 1 komitatano (Magdalena Tatara)
 • Rumanio: 16 membroj: 2 komitatanoj (Aurora Bute, Mihai Trifoi)
 • Rusio: 6 membroj: 1 komitatano (Elena Nadikova)
 • Serbio: 5 membroj: 1 komitatano (Aranka Laszlo)
 • Senegalio: 6 membroj: 1 komitatano (Laffi Charles Diatta)
 • Svedio: 9 membroj: 1 komitatano (Sten Svenonius)
 • Svislando: 6 membroj: 1 komitatano (Mireille Grosjean)
 • Tanzanio: 8 membroj: 1 komitatano (Mulele Mbassa)
 • Togolando: 7 membroj: 1 komitatano (Koffi Gbeglo)
 • Ukrainio: 5 membroj: 1 komitatano (Nina Daniljuk)
 • Usono-Kanado: 26 membroj: 2 komitatanoj (William Harris, Duncan Charters)

Komitatanoj de la estraro: Ahmad Mamduhi, Karine Arakelian, Laura Brazzabeni, Marija Jerkoviĉ, Alessandra Madella, Radojica Petroviĉ, Fernando Pita. 

48 komitatanoj de sekcioj + 7 komitatanoj de la estraro: ENTUTE 55 KOMITATANOJ

La listo estis laste ĝisdatigita je la 21-a de januaro 2024.

Komitataj dokumentoj pri 2022-2023:

Komitataj dokumentoj pri 2020-2021:

Protokolo en la jaro 2019:

Protokolo en la jaro 2018:

Protokolo en la jaro 2017:

Protokolo en la jaro 2016:

Protokolo en la jaro 2015:

Protokoloj en la jaro 2014:

Protokoloj en la jaro 2013:

 

Arkivo de la komitataj dokumentoj

2012

 • Protokolo de la Komitatkunsidoj en la ILEI-Konferenco en Kunmingo, Chinio - 21 julio 2012 (1-a sesio)
 • Protokolo de la Komitatkunsidoj en la ILEI-Konferenco en Kunmingo, Chinio - 28 julio 2012 (2-a sesio)
 • Protokolo de la Komitatkunsidoj en la ILEI-Konferenco en Kunmingo, Chinio - 26 julio 2012 (3-a sesio)
 • Konciza resumo de decidoj (retaj, konferencaj, paperaj) tra 2011 kaj 2012. (PDF)
 • Listo de retaj decidoj kaj voĉdonrezultoj el 2012.  (PDF)
 • Komitataj dokumentoj por la kunsidoj en Kunming (julio 2012)
  • 1. La tagordo (PDF)
  • 2. Formularo por anstatauantoj (RTF, DOC, PDF)
  • 3. Konfirmo pri protokoloj el Kopenhago (jam rete akceptitaj), (Tagorda punkto 5 - Sesio 1, Sesio 2, Sesio 3. )
  • 4. Resumo pri retaj decidoj (Tagorda punkto 6) (PDF)
  • 5. Proponoj pri Honoraj Membroj (Tagorda punkto 9) (PDF1, PDF2)
  • 6. Modifoj por la Interna Regularo (Tagorda punkto 10) (PDF)
  • 7. La sinteno de ILEI pri la Strategia Vizio (Tagorda punkto 12): La Komisiono pri Strategio, starigita en 2010, transdonis al UEA sian dokumenton pri vizio, surbaze de kiu estos kreita Strategia Plano. UEA kaj ILEI invitas komentojn. La raporto legeblas che http://www.uea.org/dokumentoj/strategia_vizio_2012.html, kaj oni povas komenti ghin per mesagho al strategia.vizio@co.uea.org. La raporto por ILEI ege gravas, char ghi konservas la shlosilan rolon de edukado (kapabligo), kaj skizas manierojn realisme starigi celojn kaj projektojn kaj financi ilin per rimedoj aliaj ol membrokotizoj. ILEI estis reprezentita en tiu komisiono. IPR 2012-2 aperigas resuman artikoleton pri la graveco de tiu dokumento por ni, kaj prezentas unu tabelon el ghi. Ni certe okazigos en Kunming diskuton pri la dokumento. La Komitato de UEA ghin traktos en Hanojo.
  • 8. Instruista trejnado - kunordigo, rilatoj kun ALTE (Tagorda punkto 13 kaj retraktinda en sesio 3) (PDF).
  • 9. Eduka disponigo de UEA por 2013 - propono por Hanojo (Tagorda punkto 13 kaj retraktinda en sesio 3) (PDF)
  • 10. La jarraporto de ILEI pri 2011 (Tagorda punkto 14) (PDF)
  • 11. La raportoj de la landaj sekcioj por 2011 (Tagorda punkto 14) (PDF)
  • 12. La financa raporto pri 2011 (Tagordaj punktoj 14 kaj 15) (PDF)
  • 13. La membraro de ILEI en 2011 - laulanda statistiko (Tagorda punkto 14) (PDF)
  • 14. La membraro de ILEI en 2012 - laulanda statistiko (Tagorda punkto 14) (PDF)
  • 15. Propono por la konsisto de IEK (la Internacia Ekzamena Komitato) por la ekzamenoj de UEA/ILEI en la periodo 2012-2015 (Tagorda punkto 13.1) (PDF)
  • 16. Alighpeto de sekcio en Vjetnamio (Tagorda punkto 11) (PDF)
  • 17. Alighpeto de sekcio en Mongolio (Tagorda punkto 11) (PDF)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2001

La Komitata paĝo laste ĝisdatigita: la 14-an de decembro 2013
© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj