ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Instancoj

La Komitato estas la supera organo de la Ligo. Ĝi kunsidas fizike unufoje jare en la Konferenco. Tra la jaro ĝi faras decidojn per reta voĉdonado (enkondukita en aprilo 2011). Landaj sekcioj nomumas komitatanojn, proporcie al sia membraro: 5-14 membroj rajtas unu komitatanon, 15-34  du, 35-49 tri kaj 50-99 kvar (vidu la Internan Regularon, punkto 7.1.2). Estraranoj aŭtomate fariĝas komitatanoj, se ne jam tiaj. Komitatanoj havas trijaran mandaton.

 

KONSISTO DE LA KOMITATO

 • Albanio: Shaban HASANI
 • Armenio: Karine ARAKELYAN
 • Aŭstralio: Penny VOS
 • Barato: Giridhar RAO
 • Belgio: Marc CUFFEZ, Kristin TYTGAT
 • Benino: Charles ALOFA
 • Brazilo: Aristophio Andrade ALVES FILHO, Jairo Antônio MOREIRA NUNES
 • Bulgario: Mariana EVLOGIEVA
 • Burundo: Hassano NTAHONSIGAYE
 • Ĉeĥio: Miroslav MALOVEC
 • Ĉinio: Xiaofeng GONG (Arko), Jianchao YU, Yubin WEI (Jado), Tianhao ZHOU
 • Danio: Ileana SCHRØDER
 • Francio: Didier JANOT, Aleks ANDRÉ
 • Germanio: Zsófia KÓRÓDY, Christof  KRICK, Rudolf FISCHER, Martin PTASINSKI
 • Hispanio: Luis Eduardo BERDOR REMON
 • Hungario: Katalin KOVÁTS, Stefan MacGILL, József NÉMETH
 • Irano: Ahmad Reza MAMDUHI
 • Italio: Ermanno TARRACCHINI, Filomena CANZANO
 • Japanio: Tieko ISIKAWA, Yuriko UENO
 • Katalunio: Pedro MARTIN
 • Kongo DR: Mafuila MAVOMO
 • Korea Resp.: LI Hyonsuk "Kristalo" , PARK Yong Sung (Nema), HAN Sugheui
 • Kroatio-KEL: Marija JERKOVIĆ, Jagoda CALDAREVIĆ
 • Kroatio-KEU: Marija BELOSEVIĆ
 • Kubo: Magaly Molina SUÁREZ
 • Meksiko: unu loko vakas.
 • Mongolio:  Munkhsaruul BOLDBAATAR
 • Nederlando: Rob MOERBEEK
 • Nepalo:  Mukunda Raj PATHIK WAGLE
 • Pollando: Magdalena TATARA
 • Rumanio: Mihai TRIFOI, Aŭrora BUTE
 • Senegalo: Assane FAYE
 • Serbio: Aranka LASLO
 • Suda Afriko: Elisée Byelongo ISHELOKE
 • Svedio: Sten SVENONIUS
 • Svisio: Mireille GROSJEAN
 • Tanzanio: Mulele MBASSA
 • Togolando: Gbeglo KOFFI
 • Ukrainio: Nina DANYLYUK
 • Usono: Duncan CHARTERS, William HARRIS
 • Vjetnamio: Thi Nep NGYUYEN

El 41 sekcioj momente 60 nomumitaj komitatanoj plus unu vaka loko.

Estraranoj ne jam komitatanoj: Elena NADIKOVA, Ivan COLLING, Jung Yuro "Unika", Radojica PETROVIĈ.  Do entute 64 komitatanoj.

Sekve kvorumo momente estas: 22 voĉoj (triono de la nomumitaj komitatanoj).

La listo estis laste ĝisdatigita je la 8-a de aŭgusto 2021.

Protokolo en la jaro 2019:

Protokolo en la jaro 2018:

Protokolo en la jaro 2017:

Protokolo en la jaro 2016:

Protokolo en la jaro 2015:

Protokoloj en la jaro 2014:

Protokoloj en la jaro 2013:

 

Arkivo de la komitataj dokumentoj

2012

 • Protokolo de la Komitatkunsidoj en la ILEI-Konferenco en Kunmingo, Chinio - 21 julio 2012 (1-a sesio)
 • Protokolo de la Komitatkunsidoj en la ILEI-Konferenco en Kunmingo, Chinio - 28 julio 2012 (2-a sesio)
 • Protokolo de la Komitatkunsidoj en la ILEI-Konferenco en Kunmingo, Chinio - 26 julio 2012 (3-a sesio)
 • Konciza resumo de decidoj (retaj, konferencaj, paperaj) tra 2011 kaj 2012. (PDF)
 • Listo de retaj decidoj kaj voĉdonrezultoj el 2012.  (PDF)
 • Komitataj dokumentoj por la kunsidoj en Kunming (julio 2012)
  • 1. La tagordo (PDF)
  • 2. Formularo por anstatauantoj (RTF, DOC, PDF)
  • 3. Konfirmo pri protokoloj el Kopenhago (jam rete akceptitaj), (Tagorda punkto 5 - Sesio 1, Sesio 2, Sesio 3. )
  • 4. Resumo pri retaj decidoj (Tagorda punkto 6) (PDF)
  • 5. Proponoj pri Honoraj Membroj (Tagorda punkto 9) (PDF1, PDF2)
  • 6. Modifoj por la Interna Regularo (Tagorda punkto 10) (PDF)
  • 7. La sinteno de ILEI pri la Strategia Vizio (Tagorda punkto 12): La Komisiono pri Strategio, starigita en 2010, transdonis al UEA sian dokumenton pri vizio, surbaze de kiu estos kreita Strategia Plano. UEA kaj ILEI invitas komentojn. La raporto legeblas che http://www.uea.org/dokumentoj/strategia_vizio_2012.html, kaj oni povas komenti ghin per mesagho al strategia.vizio@co.uea.org. La raporto por ILEI ege gravas, char ghi konservas la shlosilan rolon de edukado (kapabligo), kaj skizas manierojn realisme starigi celojn kaj projektojn kaj financi ilin per rimedoj aliaj ol membrokotizoj. ILEI estis reprezentita en tiu komisiono. IPR 2012-2 aperigas resuman artikoleton pri la graveco de tiu dokumento por ni, kaj prezentas unu tabelon el ghi. Ni certe okazigos en Kunming diskuton pri la dokumento. La Komitato de UEA ghin traktos en Hanojo.
  • 8. Instruista trejnado - kunordigo, rilatoj kun ALTE (Tagorda punkto 13 kaj retraktinda en sesio 3) (PDF).
  • 9. Eduka disponigo de UEA por 2013 - propono por Hanojo (Tagorda punkto 13 kaj retraktinda en sesio 3) (PDF)
  • 10. La jarraporto de ILEI pri 2011 (Tagorda punkto 14) (PDF)
  • 11. La raportoj de la landaj sekcioj por 2011 (Tagorda punkto 14) (PDF)
  • 12. La financa raporto pri 2011 (Tagordaj punktoj 14 kaj 15) (PDF)
  • 13. La membraro de ILEI en 2011 - laulanda statistiko (Tagorda punkto 14) (PDF)
  • 14. La membraro de ILEI en 2012 - laulanda statistiko (Tagorda punkto 14) (PDF)
  • 15. Propono por la konsisto de IEK (la Internacia Ekzamena Komitato) por la ekzamenoj de UEA/ILEI en la periodo 2012-2015 (Tagorda punkto 13.1) (PDF)
  • 16. Alighpeto de sekcio en Vjetnamio (Tagorda punkto 11) (PDF)
  • 17. Alighpeto de sekcio en Mongolio (Tagorda punkto 11) (PDF)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2001

La Komitata paĝo laste ĝisdatigita: la 14-an de decembro 2013
© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj