La sveda flago La esperantoflago ILEI Sverige/Svedio   ILEI:s logotyp med tillägg av -se    
presentation styrelse rapporter årsmöten bildspel länkar
         
Klassrum med undervisning på esperanto

Styrelse

Agneta Emanuelsson, ordförande,

Sten Svenonius, sekreterare, kassör,

Ann-Louise Åkerlund

Haldo Vedin

Kim J: henriksen

Revisorer: Agneta Lund, Ulla Ullfors.

2012-05-19