La sveda flago La esperantoflago ILEI Sverige/Svedio   ILEI:s logotyp med tillägg av -se    
presentation styrelse rapporter årsmöten bildspel länkar
         
En esperantolärare i en diskussion med två unga elever

Årsmöte 2012

Protokoll från årsmötet 19 maj (text på esperanto)

Årsmöte 2008

Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2007

Kallelse och dagordning
Verksamhetsberättelse
Protokoll från årsmötet 19 maj

Årsmöte 2006

Verksamhetsberättelse
Protokoll från årsmötet 26 maj