ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

 

La 44-a konferenco de ILEI, Kopenhago, 17-23 julio 2011

Programo de la simpozio

Esperanto
English

Lingvoj de scienca komunikado kaj edukado

Kopenhago, 22-23 julio 2011

Subtenata de:

Universitato de Kopenhago, Fakultato de Humanistiko – Departamento de Komunikiloj, Kogno kaj Komunikado

Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED)de UUEA, Roterdamo

Organiza komitato

Humphrey Tonkin, prezidanto
Universitato de Hartford,
Direktoro de CED

Robert Phillipson,
Copenhagen Business School

Karsten Fledelius,
Universitato de Kopenhago, Departamento de Komunikiloj, Kogno kaj Komunikado

Ileana Schrøder,
Prezidanto de Dana Esperanto-Asocio

Duncan Charters
Principia College, Usono  
Vicprezidanto, ILEI

Radojica Petrović, sekretario
Universitato de Kragujevac,
Estrarano de ILEI

Ĵaŭdo, 2011-07-21

19:00-23:00

Bankedo

Ravelin

Vendredo, 2011-07-22

08:00 – 09:30 Registrado de partoprenantoj
09:30 – 09:45 Malfermo
09:45 – 10:45

Frans Gregersen: Defioj kaj perspektivoj por lingva politiko en Eŭropo. Danlando kiel ekzemplo → malfermu
Diskutanto: Karsten Fledelius

10:45 – 11:00 Kafpaŭzo
11:00 – 12:00 Humphrey Tonkin: Lingva malegaleco en la sciencomalfermu
Diskutanto: Probal Dasgupta
12:00 – 13:00

Robert Phillipson: Subtenado de diverseco en lingvoj de klerigadomalfermu
Diskutanto: Sabine Fiedler

13:00 – 14:00 Tagmanĝa paŭzo
14:00 – 14:30 Detlev Blanke, Wera Blanke: The use of Esperanto for communication in specialised fields) → malfermu
14:30 – 15:00 Sabine Fiedler: Scientific communication in a lingua franca → malfermu
15:00 – 15:30 László Marácz: Instrumentaro por transnacia komunikado en Eŭropo: komparo inter manieroj de komunikado en multlingva Eŭropomalfermu
15:30 – 16:00 Diskuto
16:00 – 16:15 Kafpaŭzo
16:15 – 16:45 Mark Fettes: Lingvo, Scienco, Edukado en Ekologia Perspektivo malfermu
16:45 – 17:15 Nicolau Dols Salas: Alprenplanado de malpli uzata lingvo en multlingva socio malfermu
17:15 – 17:45 Davide Astori: Kia lingvo por scienco? Pripensante la vidpunkton de Prof. Giorgio Canuto
17:45 – 18:15 Diskuto

Sabato, 2011-07-23

09:00 – 09:30 Amri Wandel: Lingva egaleco en la scienco sub la ombro de la angla malfermu
09:30 – 10:00 Marek Blahuš: Kontribuo de komputila lingvistiko al solvado de lingvaj problemoj en scienca komunikado kaj edukado
10:00 – 10:30 Diskuto
10:30 – 11:00 Kafpaŭzo
11:00 – 12:00 Ĝenerala diskuto, konkludoj
12:00 – 12:30 Fermo de la simpozio kaj konferenco