ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Instancoj

Sekcioj

Pro la novaj datumprotektaj leĝoj ni aperigas nur tiujn datumojn, por kiuj ni ricevos skriban konsenton. Do, la suba paĝo estas provizora!

Jen laŭlanda listo de la landoj kun iliaj sekciestroj. Por ekscii la membrokotizon por la diversaj sekcioj vidu la paĝon sekcikotizoj.

Albanio: Albanio: Bardhyl SELIMI, Rruga Fortuzi, nd.9, h.1, ap. 3, AL-1016 Tirana, bselimi<ĉe>gmail.com

Armenio:

Aŭstralio: Penelope VOS, Eastern Region Communications Rotary Australia World Community Services Ltd (RAWCS), comms.eastern<ĉe>rawcs.org.au

Barato: Arikapalli Giridhar RAO, E 14 Good Earth Malhar Mosaic, Kambipura, Kengeri Hobli, Bengaluru 560060, India / Barato, rao.giridhar<ĉe>apu.edu.in

Belgio: Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende, flandrio<ĉe>hotmail.be

Benino:

Brazilo: Aristophio Andrade ALVES FILHO, Rua B-55, N° 85, Conj. B. Bentes 1, Q. B-55, Benedito Bentes, Maceió, AL, Brasil, 57085-748, esperantomaceio<ĉe>yahoo.com.br

Bulgario:

Burundo: Evariste BIGIRIMANA, BP 170, BI-Rumonge-Burundi, bigevariste<ĉe>gmail.com

Ĉeĥio: Jana MELICHÁRKOVÁ, U Hřiště 398, CZ - 696 06 Vacenovice, melicharkova<ĉe>quick.cz

Ĉinio: WEI Yiubin „Jado” Baiyangshujie Xiaoxue, Taiyuan Shanxi, CN- 030003, ilei_cxinio<ĉe>163.com

Danio: Pia WETTERGREN, Wettergren, Kastanjens Kvt 9 C, DK-2620 Albertslund, frupiawettergren<ĉe>gmail.com

Francio: Didier JANOT, 3 rue Élisa Lemonnier, FR-75012 Paris, didier.janot<ĉe>gmail.com

Germanio: Zsófia KÓRÓDY, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, zsofia.korody<ĉe>esperanto.de

Hispanio:

Hungario: József NÉMETH, Fő u. 41/5, HU-8531 Ihász, jozefo.nemeth<ĉe>gmail.com

Irano: Ahmad Reza MAMDUHI, Nr. 9   K. Iraj, Kh. Dowlatshad  Gharbi, Kh. Farid-Afshar, Kh. Vahid Dastgerdi, IR-19166-13514 Tehran,  mamduhi<ĉe>gmail.com

Italio: Luigia OBERRAUCH MADELLA, via Prampolini 8, IT-43100 Parma, esperoenparmo2020 <ĉe>yahoo.com

Japanio: ISIKAWA Tieko, Tate 1-6-6-103, JP-353-0006 Siki-si, Saitama-ken, tiekosanjo_103<ĉe>bj8.so-net.ne.jp

Kongo DR:

Korea Resp.: Soo Hyean PARK, elstara <ĉe> saluton.net.

Kroatio/KEL: Marija JERKOVIĆ, Jarunska 6, HR-10000 Zagreb, mjerkovic<ĉe>net.hr

Kroatio/KEU: Svijetlana AKIK, Franje Malnara 52, HR-10000 Zagreb, ilei<ĉe>hes-keu.hr

Kubo:

Meksiko:

Mongolio: S-ino Khorloo TSERENDEJID, MN-Ulanbatoro, distrikto BZD, 82-5, tserendjd<ĉe>yahoo.com

Nederlando: Robert MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, moerbeekr<ĉe>gmail.com

Pollando: Magdalena TATARA, ul. Grzegórzecka 74/4, PL-31-559 Kraków, mtatara<ĉe>gmail.com

Rumanio: Mihai TRIFOI, Str. Principală, Bl.1 Ap.3, RO-527116 Bixad/Jud. Covasna, mihaitrifoi<ĉe>yahoo.com

Senegalo: Lafi Charles DIATTA, BP 17935 Dakar-Liberté/Dakar, laficharlesd<ĉe>gmail.com

Serbio: Radojica PETROVIĆ, Bul. oslobodjenja 36, RS-32000 Ĉaĉak, radojica.petrovic.rs<ĉe>gmail.com

Suda Afriko:

Svedio: Sten SVENONIUS, Vendelsfridsgatan 4 c, SE 21764 MALMÖ, ilei-se<ĉe>outlook.com

Svislando: Charles RODUIT, rue de Chancheri 1, CH-1661 Le Paquier, charles.roduit<ĉe>gmail.com

Tanzanio: Mulele Samwel MBASSA, Box 25, Bunda - Tanzanio. Poŝtel: +255786 819 767,+255758 176 722, mulelembassa<ĉe>gmail.com

Togolando:

Ukrainio: Nina DANYLYUK, pr. Sobornosti, 32, Log. 108 UA-43026 U. Lucjk

Usono kaj Kanado: William B. HARRIS, 4 Edgecomb Ct Portland, ME 04013 USA, wb_harris<ĉe>hotmail.com

Vjetnamio:

 

Sekcioj havas statutan devon raporti pri la agado unufoje jare, kun limdato de la 31-a de marto de la sekva jaro. Por faciligi tion, ILEI kreis respondilojn en formatoj RTF kaj PDF: sekciestroj kaj respondantoj elektu la formaton kiu pli konvenas al ili.

Reprezentantoj

Britio:

Ĉilio:

Dominika Respubliko: Rafael DESPRADEL, Poŝtkesto 838, DO-51000, Santiago de los Caballeros, rdespradel<ĉe>hotmail.com

Ganao: Alfred Kobina ARTHUR, P.O. Box TS 404, Teshie, GH-Accra, ctrcgh<ĉe>gmail.com

Islando: Loftur MELBERG Sigurjónsson, Norðurbakki 7b, íb. 304, IS-220 Hafnarfjörður, lofturmsig<ĉe>yahoo.de

Israelo: Luiza CAROL, Str. Bnei Binyamin 53, apt 12, Netanya IL-4201997, luizacarol1947@gmail.com

Niĝerlando:

Pakistano:

Rusio:

Slovakio:

Tajvano:

Urugvajo:

 

Reprezentantoj havas statutan devon raporti pri la agado unufoje jare, kun limdato de la 31-a de marto de la sekva jaro. Por faciligi tion, ILEI kreis respondilojn en formatoj RTF kaj PDF: la respondantoj elektu la formaton kiu pli konvenas al ili.

 

Kontaktpersonoj

Argentino: Gabriel Enrique WAGNER, Misiones 1421, AR-3116 Crespo - Entre Rios, gwagner<ĉe>digitaloffice.com.ar

Aŭstrio: Walter KLAG, Vieno, esperanto<ĉe>chello.at

Bolivio:

Bosnio kaj Hercegovino:

Finnlando: Sylvia HÄMÄLÄINEN, F.E. Sillanpään katu 2 C 46, FI-33230 Tampere, sylvia.h@kolumbus.fi

Haitio:

Indonezio: Ilia Sumilfia DEWI, Perumahaan, Pejuang, Pratama, Blok L, no. 11, RT/RW 003/006, ID-Bekasi, Jawa Barat, ilia.dewi<ĉe>gmail.com

Kenjo:

Kostariko:

Litovio: Gražina OPULSKIENĖ, Obuoliuko 42, Mažeikiai LT-89312, grazopul<ĉe>yahoo.com

Nikaragvo:

Portugalio: vakas

Slovenio: Peter GRBEC, Sv. Peter 142, SI-6333 Sečovlje, petergrbec<ĉe>gmail.com

Srilanko:

Taĝikio: Firdaus SHUKUROV, Glavpochtamt, a.k. 135 TJ-734000 Dushanbe, komintel<ĉe>yandex.ru; aet2005<ĉe>yandex.ru

Turkio: Vasil KADIFELI, Ataturk mah. Turgut Ozal blv. Gardenya 2-1 D:21 Atasehir TR-34758 Istanbul/Turkey, vasilkadifeli<ĉe>gmail.com

Venezuelo:

 

Arkivo

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2016

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2015

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2014

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2013

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2011

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2010

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2009

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2008

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj