Indeksoj 1991-95
Hejmen ] Supren ]

 

Indeksoj 1991-95
Edward Symoens
Propedeuxtiko
Komitato en Övik
BEKunu BEKdu...
El la landoj 96/1
Reage al Golden
Ekzamenoj 95
Notlibro 96/1

Indeksoj por la jarkolektoj de IPR 1991-1995

(Indekso 1980-90 aperis en numero 1/91)

1. ANDREASSON: Evoluo de la membraro de ILEI 1984-1990 91/2. p.38-39.

2. ANDREASSON, Bertil: Financa raporto 1991 92/2. p.27-28.

3. ANDREASSON, Bertil: Financa raporto de ILEI por 1990 91/2. p.36-37.

4. ANDREASSON, Bertil: Financa raporto pri 1992 93/2. p.34-36.

5. ba/smg: Bugxetoj de ILEI: 1991-1993 92/3. p.40.

6. ba: Fondajxo Szerdahelyi 91/1. p.36.

7. ARNAUDOV, Petko: Leciono pri Matematiko 92/3. p.24-28.

8. BARANDOVSKA: Enkonduka lernolibro de interlingvistiko 95/1. p.12-15.

9. BARANDOVSKA-FRANK: Methodus Lingvarium Novissima 93/2. p.1-7.

10. BARCSAY Zsuzsa: La 3-a Gimnazia Semajno de ILEI 95/4. p.3-5.

11. BARCSAY, Zsuzsa: Plurlingvismo, najbara dulingvismo... 91/2. p.39-40.

12. BARCSAY, Zsuzsa: 9-a Internacia Metodika Seminario 91/2. p.11-13.

13. BARCSAY, Zsuzsa: Internacia kaj amikeca 92/3. p.11-13.

14. BARCSAY, Zsuzsa: Invito al la ILEI-Gimnazio 91/4. p.19-20.

15. BARCSAY, Zsuzsa: Konferenca kaj Gimnazia Komuniko 92/1. p.29-30.

16. BARCSAY, Zs.: Tekstoprilaborado por elformi produktivajn komunikajn kapablojn 93/4. 5-12.

17. bzs: Deka Internacia Metodika Seminario en Estonio 93/4. p.17-18.

18. BELOSxEVICx, Marija: ILEI kunsidis en Hamburgo 95/2. p.33-34.

19. BELOSxEVICx, Marija: Landaj sekcioj de ILEI en 1992 93/3. p.24-25.

20. BELOSxEVICx, Marija: Landaj sekcioj de ILEI, raportoj 92/3. p.29-31.

21. BELOSxEVICx: Novajxoj de la 78-a UK kaj 27-a ILEI-konferenco 93/3. p.17.

22. mb/smg: Kalendaro de pedagogiaj arangxoj por 1994  93/4. p. 16.

23. mb: Ekzamenoj, UEA estrarkunsido, Tago de la Lernejo 95/2. p.28-29.

24. BIJLEVELD, May: Instruu paroli! 92/2. p.14-15.

25. bis: Bugxetoj ILEI; kurantaj novajxoj; IPR en 1992  91/4. p.34-36.

26. BISHOP, Jennifer R.: EKPAROLI

27. BLANKE, Detlev: Aktoj de la Internacia Lingvistika Kongreso 92/1. p.17.

28. BORMANN, Werner: Intern. Kongr. de Instruistoj pri Fremdlingvoj 94/1-2. p.38.

29. BOURLOT, Carlo: Raporto pri la enkonduko de la I.L-o en italan bazan lernejon 94/3. p.21-32.

30. CHARTERS, Duncan: Intensiva kurso por instruistoj 92/4. p.17-18.

31. CHARTERS, Duncan: La propedeuxtika valoro de Esperanto 95/2. p.1-3.

32. CHARTERS, Duncan: Mesagxo por 1994 kaj plue 93/4. p.1-4.

33. CHARTERS, Duncan: Raporto pri la kongresa temo de UK 93/3. p.20-23.

34. CHARTERS, Duncan: Salutmesagxo al la 28-a Konferenco de ILEI 94/3. p.1-5.

35. CHARTERS, Duncan: Salutvortoj... por la Finnlanda Konferenco 1995 95/3. p.1.

36. CHARTERS, Duncan: Trejnado por E-instruado: kio plej gravas? 93/1. p.1-11.

37. CORSETTI, R., TAESCHNER, T.: Kiel trilingva infano lernas distingi inter lingvoj 92/3. p.1-10.

38. DAHLENBURG,  Till: Densa programo en bonetosa nordo 91/3. p.1-2.

39. DAHLENBURG, Till: SZANSZER: Teorio kaj praktiko de lingvo-instruado (rec.) 94/4. p.26-28.

40. DÖRR, Josef: Baza vortprovizo de E-o cele al instruado 94/1-2. p.21-25.

41. ERTL, István: Recenzo. 92/1. p.21-23.

42. es/smg/mj: Arbara etoso stimula por labor-kolektivo 91/1. p.26-28.

43. FEHÉR Miklós: Instruado per poemoj 95/4. p.15.

44. FETTES, Mark: Monda Kunagado stimulas edukadon 93/1. p.29-30.

45. FISCHER, Rudolf: La jxusa enkonduko de fremdlingva instruado en la elementajn lernejojn de Gemanujo... 91/3. p.17-22.

46. FORSMAN, Lars: Karlskoga komunikas 91/4. p.24.

47. FRANK, H.- BARANDOVSKA, V.: Lernplifaciligo pro antauxmetitaj lingvokursoj 91/4. p.11-15.

48. FRANK, Ines: Lingvo-Orientiga Instruado en Oberndorf... 95/4. p.17-18.

49. MacGILL, Stefan: Aserti sed ne forkuri (repliko). 92/2. p.33-34.

50. MacGILL, Stefan: Demandoveke tra la Manifesto 91/1. p.23-24.

51. MacGILL, Stefan: Ekzamenoj atingas kvin kontinentojn 91/1. p.29-32.

52. MacGILL, Stefan: La novaj labororganoj de la Ligo 91/3. p.9-11.

53. MacGILL, Stefan: Instruista trejnado nia prioritato 92/4. p.1-3.

54. MacGILL, Stefan: La auxkcio: simpla auxskulta kompreno 95/3. p.16-19.

55. MacGILL, Stefan: La debato pluiras - sed unuflanke 92/4. p.31-33.

56. MacGILL, Stefan: Manifesto sub lupeo 91/2. p.30-34.

57. MacGILL, Stefan: Nova ondo de lernolibroj 94/4. p.1-4.

58. MacGILL, Stefan: Nova prezidanto, Kontrakto kun Eventoj 93/3. p.18-19.

59. MacGILL, Stefan: Pesi du jarojn - de Voss gxis Valencio 93/4. p.23-28.

60. MacGILL, Stefan: Protokolo de la ekzamenoj 1989-91 92/1. p.26-28.

61. MacGILL, Stefan: Raporto pri la estrarkunsido..(marto 1993) 93/1. p.30-35.

62. MacGILL, Stefan: Sed kia estas la mondo de lingvoj? 91/1. p.21-22.

63. MacGILL, Stefan: Skemo por la intensiva kurso por instruistoj92/3. p.21-23.

64. MacGILL, Stefan: Tri tabuaj demandoj 91/4. p.1-7.

65. MacGILL, Stefan: Tubero en numero kaj fermaj vortoj 94/3. p.36.

66. smg/km: Novajxetoj, Recenzoj, Ekzamenoj, Kalendareto 93/3. p.32-34.

67. smg/sm: SMIDÉLIUSZ, Katalin, Cxu vi auxdis, ke... (Recenzo) 93/2. p.24.

68. smg: (trad.) Lingvo-politiko en tri aziaj landoj 92/2. p.16-17.

69. smg: BULTER, Montague C.: Step by Step in Esperanto (recenzo) 92/3. p.34.

70. smg: Celaro por Internacia Pedagogia Revuo 94/4. p.33-34.

71. smg: Edukado por la 21-a jarcento (raporto de Unesko) 92/4. p.16.

72. smg: Ekzamenoj UEA/ILEI: Kvin jaroj da intensa laboro 93/4. p.31-36.

73. smg: GUBBINS, Paul: Kunvojagxu (recenzo) 94/4. p.16-20.

74. smg: ILEI Labortable: la eksteraj rilatoj en Euxropo 92/3. p.37-39.

75. smg: Kalendaro de arangxoj auxg-dec. 1993 93/2. p.32.

76. smg: KOFFI, Gbeglo: Mi vizitis grandan urbon (recenzo) 92/3. p.34.

77. smg: Koncize ni notas (mallongaj raportoj) 91/3. p.42-44.

78. smg: Konkludoj pri la sekciaj raportoj kaj ceteraj sekciaj novajxoj 91/2. p.25.

79. smg: La sxalmisto de Hamelin (recenzo) 92/3. p.36.

80. smg: Laste aperis. GLOSSOP, Ronald J., Monda Federigxo?... 93/2. p.9.

81. smg: Okulume tra niaj sekcioj 93/2. p.22-23

82. smg: Plene kaj idilie ni konferencis 95/3. p.2.

83. smg: Raporto pri la kurso en Barlastono 1995 95/3. p.20-21.

84. smg: Reagoj 95/4. p.23-24.

85. smg: Recenzoj 92/4. p.35-37.

86. smg: SYMOENS, Edward: Al nova internacia lingvo-politiko: la propedeuxtika valoro de Esperanto. (Recenzo) 93/2. p.13.

87. smg: Telegrame el Berlino: Raporto pri la estrarkunsido 93/4. p.14.

88. smg: Tigre aux pigre al lingvo-lernado? 95/2. p.33.

89. smg: VILISICS-FORMAGGIO: Ludu kun ni (1) (recenzo) 94/4. p.5-12.

90. GLOSSOP, Ronald J.: Esperanto kiel unua fremda lingvo 92/3. p.16-20.

91. GLOSSOP, Ronald J.: Ferma Parolo kaj Rezolucioj de la Konferenco94/3. p.6-8.

92. GLOSSOP, Ronald J.: Konferenca raporto pri Bratislavo 92/3. p.11-13.

93. GLOSSOP, Ronald J.: Pensoj post la 41-a jarkongreso de ELNA 93/3. p.28.

94. GOLDEN, Bernard: Komplika transitiveco en E-o... (I-II.) 95/1. p.1-11.

95. GOLDEN, Bernard: Komplika transitiveco en E-o...(III.) 95/2. p.16-21.

96. GOLDEN, Bernard: Nereala taksado de la nombro de esperantistoj en la mondo 92/2. p.29-33.

97. GOLDEN, Bernard: Sárközi, János: Adamo kaj Eva. (Rec.) 93/2. p.15-16.

98. GOLDEN, Bernard: Varioj de prononco de Esperanto 93/1. p.19-27.

99. GRÖTZNER, Armin: Renkontigxo, kun la bavara eduka min. 93/2. p.25-26.

100. GUBBINS, Pauxlo: Pri la Esperanta participo...  94/3. p.9-15.

101. HARTRIDGE, Les: Post la senpaga koresponda kurso 95/1. p.32.

102. HORST-KOLINSKA Mila v.d.: Cxu eblas produkti vid-bendan kurson? 91/2. p.10.

103. HORST-KOLINSKA Mila v.d.: Cxu la Cseh-metodo malmodernigxis? 93/2. p.8-9.

104. HORST-KOLINSKA Mila v.d.: Kiel instrui por ne perdi kursanojn? 92/1. p.30-32.

105. HORST-KOLINSKA Mila v.d.: Konkurso por vidbenda instru-kurso 91/4. p.18.

106. HORST-KOLINSKA, Mila v.d.: Mazi proksimigxas 94/4. p.23.

107. HORST-KOLINSKA, Mila v.d.: TV-kurso en Esperanto 94/1-2. p.42-43.

108. JANSEN, Sjak: Vizitu la Talento-lernejon! 94/1-2. p.28-30.

109. KAMACxO, Georgo: Gubbins: Kunvojagxu (recenzo) 95/4. p.25-26.

110. KAPISTA, Terezija: La unua renkontigxo kun Mazi 95/3. p.15.

111. KARMI, °ana: La senmorta piano. Redaktis: Josef Murjxan 93/2. p.33..

112. KERESZTHEGYI Tivadar: Intensive - de mateno gxis malfrue... 92/4. p.4.

113. KIRSCH János: Cxu pacxja lingvo? - REF ‘95 95/3. p.23-24.

114. KLAG, Walter: EMBA: Maria kaj la grupo (recenzo) 92/3. p.35.

115. KLAG, Walter: U. Matthias: Fajron sentas mi interne (recenzo) 92/3. p.35.

116. KLAG, Walter: Cxu funkcias la angla? Rigardo tra la .... 92/2. p.22-23.

117. KLAG, Walter: Recenzoj (Tiu toskana sept., Fazodiagramoj) 91/2. p.28.

118. KLAG, Walter: Testu vian scion pri la angla lingvo 91/1. p.19-20.

119. KOLKER, Boris: Vojagxo en Esperanto-Lando (cxerpajxoj) 93/2. p.10-12.

120. KOUTNY, Ilona: E-fako por eksterlandanoj en Univ. Eötvös 93/1. p.18.

121. KOVÁCS Márta: Adiauxaj vortoj 94/4. p.35.

122. KOVÁCS Márta: Indekso auxtora ... de IPR 1980-1990 91/1. p.10-17.

123. KOVÁCS, Márta: Postparolo de la nova redaktoro. 92/1. p.40.

124. KOVÁCS, Márta: Pri la sekcioj de ILEI en 1990 91/2. p.22-24.

125. KOVÁCS Márta: Temindekso por ...  IPR 1980-1990 91/1. p.18.

126. km: Praktikaj praktikoj 93/3. p.11-15.

127. km: Tra la sekcioj 93/4. p.29-30.

128. KURUCZ Géza: Ekzerco por evoluigi la auxskulto- aux la lego-kapablon 94/1-2. p.49.

129. KURUCZ Géza: Internacia konkurso pri modela E-parolo 92/4. p.30.

130. KURUCZ Géza: Kiel mezuri lingvoscion? 95/4. p.15-17.

131. KURUCZ Géza: Konkursoj kiujn aprobis la praktiko (I.) 95/1. p.16-18.

132. KURUCZ Géza: Konkursoj kiujn aprobis la praktiko (II.) 95/2. p.30-32.

133. KURUCZ Géza: La unua leciono 95/3. p.14-15.

134. KURUCZ Géza: Lernejaj konkursoj 94/1-2. p.39-41.

135. KURUCZ Géza: Por IPR kun pli vasta horizonto 94/4. p.31.

136. KURUCZ Géza: Pri la uzo de substantivaj participoj 95/4. p.27-29.

137. KURUCZ, Géza: Esperanto-konkurso por lernejano 91/3. p.12-13.

138. KURUCZ, Géza: Gramatikaj-leksikaj ekzamenoj 93/1. p.14-15.

139. KURUCZ, Géza: Ideoj lige kun la demandoj de IPR 1/91 91/3. p.6.

140. KURUCZ, Géza: Io, kio mankas en nia laboro 91/4. p.23-24.

141. KURUCZ, Géza: Kial malaperas multaj varbitoj? 93/3. p.16.

142. KURUCZ, Géza: Komisiono pri konkursoj 92/2. p.24.

143. LA TORRE, Mauxro: Instruika eksperimento esp2 95/2. p.13-15.

144. LA TORRE, Mauxro: Personigitaj Malcxeaj Instru-sistemoj 93/3. p.1-8.

145. MALACION, Aleksandr: Devigan instruadon aux realan vojon 95/1. p.20-21.

146. MALOVEC, Miroslav: Deklaracio de rajtoj de Euxropa lernejano 91/2. p.24.

147. MALOVEC, Miroslav: Kiel komunikos la unuigxinta Euxropo? 91/4. p.16-18.

148. MATTHIAS, Ulrich: Ideoj por konversacioj 95/4. p.12-13.

149. MATTHIAS, Ulrich: Propono por la lingvopolitiko 92/4. p.28.

150. MIRSKA, E., KOVÁCS, M.: Rezultoj de la enketilo pri E-instr. 93/2. p.27-30.

151. MOLNÁR, Ágnes: La lernejo laux Komenio (konferenca temo) 92/2, p.1-4.

152. MOLNÁR, László: La mondo per bildoj (konferenca temo) 92/2, p.5-8.

153. NAGY, Edit: Kialoj por lerni Esperanton 94/1-2. p.7-20.

154. NEMEC, Vladimir: Komputoraj porlernejaj programoj 93/3. p.15-16.

155. NÉMETH, József: Alvoko al la sekciestroj 95/3. p.36.

156. NÉMETH, József: Germanaj esperantistoj en Hungario (interv. kun s-ro Rössler) 95/1. p.29-31.

157. NÉMETH, József: La 10-aj Esperantaj Pedagogiaj Tagoj 95/1. p.27-29.

158. NÉMETH, József: Mikro-intervjuo kun Ursula Fiebert 95/3. p.22-23.

159. NÉMETH, József: Postparolo de la nova redaktoro 95/1. p.36.

160. NGO, Chan Ly: Jubileo de agadplenaj jaroj (el Vjetnamio) 91/3. p.16.

161. NOIREAU, Françoise: La testudo parolanta 95/4. p.13-14.

162. OLSSON, Ole: Infanoj trans la limojn; alvoko de la eks-kasisto 92/1. p.18.

163. OLSSON, Olle: Stipendio por infanoj 95/2. p.35-36.

164. ONET, Ionel: Primi pasi in Esperanto (rumana lernilo) 93/2. p.23

165. ORELLANA ROJAS, A.: Rondvojagxo en sudamerikaj landoj 93/3. 29-31.

166. OU YANG, Dong Liang: Kreeca edukado 93/1. p.12-14.

167. PETIK János: Pri la neceso de kunagado 94/1-2. p.46-48.

168. PETIK János: Serve de altaj pretendoj 95/4. p.29-34.

169. PIRLOT, Germain kaj SADLER, Mike: Reagoj 92/1. p.24.

170. PITT, Arnold: AMERY, Heather: Mil unuaj vortoj...(rec.) 94/4. p.24-25.

171. PITT, Klaas, STILMA, Bert: Kvarjarcentoj, Komenio. Tradukis Barcsay Zsuzsa.

       (Recenzis: d-ro Till Dahlenburg) 93/2. p.14-15.

172. Pyhälä, Raita: La Finnlanda eduksistemo 95/4. p.1-3.

173. RÁTKAI, Árpád: Kiuj kaj kiom da lingvoj denaskaj? 91/4. p.8-10.

174. ROSBACH Johan Hammond: La lingvo kiel ilo 94/1-2. p.26-28.

175. ROSBACH, Johan Hammond: Instrui kaj lernigi 93/3. p.9-10.

176. ROSBACH, Johan Hammond: Lernolibroj sub lupeo 92/4. p.20-25.

177. RÖSSLER, Franz-Georg: Tradukarto kunlaboriga (recenzo) 95/4. p.24-25.

178. RULOFIDO, Petro: La Malfacila Esperanto 95/4. p.20-22.

179. SADLER, Mike kaj PIRLOT,Germain: Reagoj 92/1. p.24.

180. SCHIER, Norbert: Lernejo kiel praktikadkampo de la soc.pedagogio 92/1. p.1-11.

181. SHAO Rong: Cxu „epiteto” aux „a-frazero”? 92/1. p.9-13.

182. SMIDÉLIUSZ Katalin: BEKunu,..(Intervjuo kun D. Keefe I.) 95/4. p.5-12.

183. SMIDÉLIUSZ Katalin: La propedeuxtika valoro konkrete 95/2. p.4-12.

184. SMIDÉLIUSZ Katalin: Nova vidbend-serio de IEI 95/1. p.19-20.

185. SMIDÉLIUSZ, K.: Enkondukaj pensoj al la Cseh-jubileoj 94/1-2. p.1-6.

186. SMIDÉLIUSZ, Katalin: Instruado de Esperanto en la Pedagogia Altlernejo de Szombathely 91/4. p.21-22.

187. STOICA, Angela: Revivigxo en Rumanio. Raporto kaj aligxpeto 92/1. p.32.

188. STROBL, Katalin: Apliko de la komunika metodo...(I.) 91/1. p.1-9.

189. STROBL, Katalin: Komunika Esperanta Lernolibro (II.) 91/2. p.14-21.

190. STROBL, Katalin: Apliko de la komunika metodo...(III.) 91/3. p.33-41.

191. SYMOENS, E.: Bacev, Marin: Kalendaro instrua 1993. (Rec.) 93/2. p.33.

192. SYMOENS, Edward: Tri jaroj en la bilanco (1988-91) 91/3. p.23-32.

193. TANGERUD, Odd: Po - distribua prepozicio 91/2. p.27.

194. TANGERUD, Odd: Retrospektiva rakontado kaj pluskvamperf. en la Z-a Lingvo 92/1. p.13-17.

195. VERWOERD, Ton: Amikeco trans la markolo 93/2. p.21.

196. VILISICS-FORMAGGIO, E.: Interkomprenigxi, sed kiel? 92/4. p.5-15.

197. WACHA, Blazio: Discxiple kaj memstare - intervjuo kun Koutny Ilona 91/2. p.1-6.

198. VAHA, Blazio: Fantazie kaj didakte 95/3. p.7-14.

199. WANDEL, Amri: Perkomputora Instruado de Esperanto 91/3. p.14-16.

 

Nesignitaj/redakciaj verkoj

200. 26-a Internacia Konferenco de ILEI (aligxilo) 91/4. Suplemente.

201. 27-a Konferenco kaj 2-a Gimnazio de ILEI (aligxilo) 93/1. Suplemente.

202. 28-a ILEI-Konferenco; gxisdatigaj informoj 93/4. p.13.

203. 28-a Konferenco kaj 3-a Gimn. de ILEI: Informilo, aligxilo 93/2. p.17-20.

204. 29-a Konferenco de ILEI en Övik, Finnlando. Informoj... 94/3. p.17-20.

205. Aktivecoj el landoj kaj sekcioj 92/4. p.34. p.38-40.

206. Aligxilo por tri instruistaj kursoj en 1993 92/4. p.19.

207. Aligxpeto el Kubo (laux leteroj de Hektor Jimenez) 92/3. p.31-32.

208. Alvokoj kaj mallongaj informoj 94/3. p.33.

209. Alvokoj por novaj kunlaborantoj, labortablete 93/1. p.36.

210. Centoj da faroj kaj decidoj. La Estrarkunsido en Budapesxto 92/1. p.33-35.

211. Deka Internacia Metodika Seminario (aligxilo) 92/4. Suplemente.

212. Eduka rezolucio akceptita de la Komitato de UEA en Vieno 92/3. p.15.

213. Eksteraj rilatoj (kaj Fondajxo Szerdahelyi) 92/2. p.21.

214. Ekzamenoj UEA/ILEI: protokolo 1992 93/1. p.16-17.

215-219. El la landoj...  92/1. p.25.; 95/1. p.22-26.; 95/2. p.21-27.; 95/3. p.20-28.; 95/4. p.17-20.

220. Enketilo pri instruado kaj mendilo por Tendaraj tagoj 91/3. Suplemente.

221. Euxropemaj instruistoj havas kuntekston (magazino Context) 92/4. p.26-27.

222. Financa raporto 1993 94/1-2. p.50-52.

223. Gvidilo anglalingva por Tendaraj tagoj (1). Verkis M. Jones. 94/4. p.15.

224. ILEI-labortable (mallongaj informoj pri nia kuranta laboro). 92/2. p.19-20.

225. Infanoj cxirkaux la mondo 92/1. p.12.

226. Informoj pri la kresko de Juna amiko en 1993. 92/3. p.33.

227. Instrui komunike, intensiva praktika kurso 92/2. Suplemente.

228. Internacia Komisiono pri Edukado por la 21-a Jarcento 94/1-2. p.45.

229. Internacia Tago de Infanaj Rajtoj 95/1. p.33.

230. Kalendaro, labortablete  93/1. p.28.

231. Komitato de ILEI. Diskut-punktoj por Paterna 93/2. p.31.

232. Konatigxu kun la nova redaktoro, Németh József 94/4. p.35-36.

233. Konciza gvido al gxangalo de instancoj 92/4. p.27.

234. Konferencoj nacilingvaj pri lingvo-instruado / KCE ofertas 92/2. p.18.

235. Konstatoj pri la nuna E-instruado; Raporto el Fortaleza... 92/1. p.19-20.

236. Kontribui alt-nivele al IPR 94/3. p.34-35.

237. Korespondu kun usonaj junuloj 94/4. p.28.

238. La Manifesto de Rauxmo 91/1. p.25.

239. Laste aperis 92/2. p.35-36.

240. Leterkesto (Pirlot, Lineckij, Grosjean) 91/4. p.32-33.

241. Mallonge ni mencias 94/4. p.29-30.

242-243. Mendilo de la Libroservo de ILEI 94/3. p.20.; 94/4. p.21-22.

244. Mendilo por Tendaraj tagoj kaj aliaj libroservaj varoj 93/4. p.19-20.

245. Ni esploru la mondon (recenzo) 91/2. p.29.

246. Ni prezentas novajn estraranojn de ILEI: B. Casini, A.O. Rojas 95/3. p.6.

247. Niaj sekcioj kaj membroj aktivas (smg) 91/1. p.33-36.

248. Noticoj el la granda mondo 91/2. p.35.

249-250. Pedagogia Kalendaro 92/4. p.29.; 94/3. p.16.

251-253. Por via notlibro 95/1. p.33-36.; 95/3. p.28-36.; 95/4. p.34-36.

254. Projekto Fundapax 94/1-2. p.43-44.

255. Proklamo de Voss - proklamo, kiu sintezas (konf. rezulto) 91/3. p.4-5.

256. Protokolo sinteza de la Komitato de ILEI en Bratislavo 92/3. p.14.

257-259. Recenzoj 91/4. p.25-31., 93/3. p.35-36.; 94/1-2. p.31-37.

260. Regularo de internacia konkurso por lernejoj 92/2. p.24-26.

261. Rezolucio akceptita de Ia 25-a Konferenco de ILEI 91/3. p.2.

262. Rezolucio pri edukado akceptita de la Kom. de UEA en Bergeno 91/3. p.7.

263. Rezolucio pri la Jaro de la Familio, proklamita de UN por 1994.. 91/3. p.8.

264. Rezulto de la enketo pri lerneja instruado 1991-92. 92/1. p.36-38.

265. Sinprezento de akrobata rolulo el la ... Tendaraj tagoj. 93/4. p.21-22.

266. Statuto de ILEI (propono por la 25-a ILEI-Konferenco) 91/1. Suplemente.

267. Stipendio Ivo Lapenna / Enketilo 92 pri universitata instruado 91/4. p.15.

268. Studplanoj de la universitato ELTE (1990/91) 91/2. p.7-10.

269. Tendaraj tagoj (3) (recenzis: Angela Teller kaj aliaj) 94/4. p.13-14.

270. Trijara laborplano de ILEI (1992-94) 92/1. Suplemente.

271. Trijara laborplano de ILEI (1995-97), Rezolucioj de la Konferenco en Övik 95/3. p.3-5.

 

Tem-indekso 1991-1995

Lauxtema indekso por jarkolektoj 1991-95 de Internacia Pedagogia Revuo.

(La ciferoj referencas al la lauxauxtora indekso.)


Arangxo

–Fakkunveno de instruistoj, kursoj, pedagogia kalendaro 22, 28, 75, 83, 101, 112, 113, 157, 230, 234, 249, 250

–IMS 12, 17, 211 –UK 33

ILEI

–Ekzameno 23, 25, 51, 60, 66, 72, 77, 214,224

ILEI

–Financo, fondajxo 2, 3, 4, 5, 6, 25, 162, 163, 222

–Labordokumento 1, 18, 32, 52, 58, 59, 61, 62, 74, 87, 142, 192, 210, 231, 246, 270, 271

–Sekcioj 19, 20, 25, 77, 78, 81, 124, 160, 187, 195, 205, 207, 208, 209, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 224, 247, 248

–Statuto 266

ILEI Konferenco 15, 200, 201, 202, 203, 204

–Fakprelego 9, 50, 62, 91, 151, 152, 199


–Festparolado, mesagxo 34, 35

–Gimnazio 10, 13, 14, 15

–Raporto 38, 82, 92

–Rezolucio, rezulto 91, 255, 256, 261 

Interlingvistiko 8, 37, 49, 55, 56, 64, 88, 90, 94, 95, 96, 116, 118, 139, 147, 167, 168, 169, 173, 178, 179, 183, 185, 196, 238

IPR 70, 135, 232, 236, 240 

–Indekso 122, 125

–Redakcia mesagxo 65,  121, 123, 155, 159

Konkurso 129, 131, 132, 134, 137, 140, 142, 260

Lernejpolitiko, lingvopolitiko 11, 71, 145, 146, 149, 150, 180, 196, 228, 264

–en elementa lernejo 29, 45

–en universitato 46, 120, 186, 197, 267, 268

–en Ameriko 127, 165, 205, 235, 237

–en Azio 68, 127, 160, 205

–en Cxinio 127

–en Finnlando 172

–en Germanio 45, 99, 158

–en Hungario 120, 127, 131, 132, 156, 186, 197

–en Italio 29

–en Norvegio 174

–en Rusio 145

–en Svedio 46

–UEA 212, 262

Lingvistiko 11, 27, 98, 100, 193, 194

Metodiko, instrupraktiko 24, 47, 84, 140, 166, 174, 175, 235

–Eksperimento 26, 29, 108, 143, 254

–Ekzerco 54, 128, 130, 138, 161

–Gramatiko 136, 181

–Lernolibro, instruhelpilo 40, 57, 102, 105, 106, 107, 110, 119, 154, 164, 176, 184, 265

–Metodo, maniero 7, 16, 103, 126, 133, 144, 148, 182, 188-190, 198, 199

–Motivado 104, 141, 153

–Propedeuxtiko 31, 86, 183

–Trejnado de inst-istoj 30, 36, 53, 63, 206, 227

Organizajxo 93, 233

Recenzo 85, 239, 257, 258, 259

–Beletrajxo 76, 79, 97, 111, 114, 115, 117, 177

–Instruhelpilo 67, 191, 245

–Lernolibro 69, 73, 89, 109, 170, 223, 269

–Metodika verko 39, 43

–Scienca verko 80, 86, 171

Statistiko 1, 150, 264


 

La indeksojn kompilis Németh József, redaktoro