Notlibro 96/1
Hejmen ] Supren ]

 

Indeksoj 1991-95
Edward Symoens
Propedeuxtiko
Komitato en Övik
BEKunu BEKdu...
El la landoj 96/1
Reage al Golden
Ekzamenoj 95
Notlibro 96/1

Alvokoj de la Sekretario

ILEI planas kompili du interesajn kalendarojn: kalendaro de diversaj pedagogiaj E-arangxoj, kalendaro de lernejaj ferioj. La kontribuajxojn urgxe sendu al M. Belosxevicx, sekretario de ILEI. [adreso sur la dua kovrilpagxo]

La vizito de la reprezentantoj de UEA al la sidejo de UNESKO rezultigis per la projekto kiun realigos ILEI. Temas pri la kompilajxo kiu prezentos staistikon de la nacilingvaj lernolibroj (por cxies agxo) en kiuj oni instruas/ mencias homanarismon, internaciismon, E-on (kaj aliajn planlingvojn), Zamenhof kaj mondan lingvan problemon. La kompilajxon oni prezentos dum la venonta UK. Krom la kopio de la kovrilpagxo kaj la tuta teksto kie oni trovas la supre menciitajn faktojn, bonvolu aldoni la jenajn informojn: titolo de  lernolibro, originala lingvo, jaro de la eldono, verkisto, eldonisto, lernejoj (gxenerale: ekz. gimnazio, metia lernejo k.s.), lernoobjektoj kaj agxoj por kiuj oni aplikas la lernolibron, resumon de la teksto.

Pliajn informojn vi povas ricevi cxe la ILEI-sekretario, al kiu sendu la kontribuajxojn gxis la 1-a de marto 1996.                                   

Marija Belosxevicx

 

ABC de Infanoj Cxirkaux La Mondo

ABC en Esperanto estas la plej nova kajero de ICxLM. Gxi estas 36-pagxa en formato A/4. La kajero prezentas la alfabeton. Cxiu litero ricevas unu pagxon kun kolorigenda bildo kaj simpla teksto. Oni povas lerni la kolorojn, nomojn de interesaj objektoj, bestoj aux homoj, starigi kaj respondi demandojn.

Por ricevi pliajn detalojn kaj akiri la kajeron skribu al:

ICxLM, 3876 Belmont Ave, San Diego, CA-929116 Usono

 

Globlingvo Esperanto lernebla en 4 horoj

estas la titolo de lernolibro por auxtodidaktoj, kiun eldonis la Hakusuisxa Eldonejo. Gxiaj auxtoroj estas d-ro Tsukasa Kobayashi, estrarano de Japana E-Instituto kaj Yoko Hagiwara. La 210-pagxa libro kostas 24 USD cxe:

D-ro Tsukasa Kobayashi, Ohizumimachi 2-55-8, Nerima, Tokio, Japanio 178

 

Komenio: Orbis pictus

Pasintjare estis festata la 400-a datreveno de la naskigxo de Komenio. La „Hungara Komenio-Societo” eldonis hungarlingvan memorlibron pri lia agado, suplementita kun anglalingva resumo kaj E-lingva referajxo. La studo de László Molnár, adjunkto de la Pedagogia Altlernejo en Sárospatak (Hungario) en ses grandformataj pagxoj traktas liajn rilatojn al la lingvoinstruado. Por detaloj kaj kopio kontaktu la auxtoron: László Molnár, Balassi u. 17. H-3950 Sárospatak, Hungario. [NdlR - Pliajn detalojn vidu: MOLNÁR, László: La mondo per bildoj (konferenca temo) IPR 92/2, p.5-8.]

 

Korespondaj kursoj

De pli ol unu jaro ekkompiligxis cxe TEJO listo de E-aj perkorespondaj kursoj. Tiu listo estas jam konsiderinde ampleksa, sed alvenis pluraj antauxe nekompilitaj informoj, kune kun aldonoj/korektoj. Ni petas vian kunlaboron (re)informi nin pri cxiuj tiaj kursoj konataj en via gepatra lingvo/regiono.

Bonvenas la jenaj informoj: kosto, nivelo, nomo de la libro aux materialo, dauxro, adreso, gxeneralaj kondicxoj. Prefere tiuj informoj estu en la lingvo de la celatoj, kun traduko al Esperanto. Nome de TEJO, elkore dankas:

James Rezende Piton, a@turing.unicamp.br,

Av. Joao Batista M. do Canto, 257/J2 BR-13031-210 Campinas, SP-Brazilo

 

Lingva Ret-Gazeto

En la Internet-a diskutforumo (novajx-grupo) soc.culture.esperanto nun aperas Lingva Ret-Gazeto interesa por personoj de cxiuj lingvoniveloj, sed speciale por progresantoj kaj instruistoj de Esperanto. Se vi havas komputilon kaj retposxtan adreson, sed ne havas aliron al tiu diskutforumo, la redaktoro Boris Kolker <gh090@cleveland.freenet.edu> sendos al vi la lastan numeron de la gazeto. Li gvidas ankaux la Internacian Perfektigan Korespondan Kurson (IPKK). Por ricevi informojn pri IPKK kaj la lecionon 1 el la preparata nova eldono de lia libro „Vojagxo en esperanto-lando” [vidu IPR 93/2. p.10-12.] sendu al li retmesagxon aux ordinaran leteron:

Boris Kolker, gh090@cleveland.freenet.edu,

(216) 579-9561, 1300 Superior Avenue, #2109, Cleveland, OH 44114, USA.

 

Stipendio Ivo Lapenna                                 (el Eventoj n-ro 0088)

Memore al prof. Ivo Lapenna (1990-1987) kaj al liaj elstaraj meritoj por la Internacia Lingvo gxenerale kaj ties aplikado en la scienco speciale, Fondajxo Ivo Lapenna starigis Stipendion Ivo Lapenna.

La Stipendio konsistas el subvenciado al disertacioj je universitata nivelo (doktorigxoj, magistrigxoj, licencioj), kiuj temas pri esperantologio kaj/aux pri Esperanto en rilato kun interlingvistiko kaj estas ellaboritaj en la spirito de L. L. Zamenhof kaj Ivo Lapenna. En la jaro 1996 Stipendio Ivo Lapenna povos esti aljugxita por disertacioj oficiale akceptitaj de universitata instanco en la jaro 1995. Auxtoroj dezirantaj kandidatigxi al la Stipendio, bonvolu peti la detalan regularon de la sekretario-kasisto Torben Svendsen, Vanlose Allé, DK-2720 Vanlose, Danio.

Limdato por la sendo de la faklaborajxo en du ekzempleroj estas fino de februaro 1996. Adreso: D-ro Klaus Perko, Lendkai 111, A-8020 Graz, Aşstrio

 

Toponimia terminaro

Istlia Eldonejo Esperantista eldonis komputilan diskon kun la speciala Esperanto vortaro de Lawrence Mee. Temas pri la tria eldono de la konata verko, la Toponimia Terminaro, kiun akompanas ampleksaj tabeloj, glosaro kaj klarigaj tekstoj. La nova eldono ampleksas pli ol 900 kapvortojn: toponimiojn (= nomoj de lokoj, regionoj, provincoj k.s.), regnonimojn (= nomoj de sxtatoj) kaj landano-nomojn (en kazoj, kiam klareco estas bezonata).

La tabeloj grupigas la vortojn laux diversaj kriterioj. Unu tabelo donas lauxkontinentan indekson, la alia listigas la cxefurbojn kune kun la valutonomoj, la tria listigas la membrojn de la cxefaj internaciaj organizajxoj (U.N., I.M.F., O.E.K.E.). Krome ni trovas tabelon, kiu komparas la landonomojn de la Akademio de Esperanto kun tiuj de la Toponimia Terminaro, kaj gxi enhavas ankaux la liston de la kongresurboj kaj kongreslandoj (UK, IJK, SAT).

La tuto estas konsultebla per ordinaraj funkcioklavoj de la komputilo, laux instrukcioj facile memorigeblaj. La programo bezonas kvarcent kilobajtojn de baza memoro. Vi povas uzi gxin per IBM-kongrua komputilo, prefere kun kolora ekrano. (La Terminaro tauxgas por aliaj formoj de teksto, sed nepre konsultu antauxe la eldonanton.) La nuna disko estas nur iom pli ol duone plenigita. Tio ebligas la aldonon de dua terminaro sur la la saman diskon. La tuta programo estas bazita sur la sama baza programaro, kiel V-ESP, de la sama Eldonejo.

La Terminaro kostas sep pundojn kaj duono (inkluzive sendokostojn), sed eble plus transpagaj kostoj. Konataj libroservoj ricevas rabaton de unu triono por mendoj de tri aux pli da ekzempleroj (sed tiam plus sendokostoj, kaj eventuale ankaux plus transpagaj kostoj).

Adreso: Istlia Eldonejo Esperantista, 91 Whitebeck Court, Moorway Drive, Manchester M92HR, Britio. Tel. +44 (0) 161 682 9659.

Retadreso: lorensmi@gn.apc.org