Laborkomisionoj
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro
Sekciestroj
Reprezentantoj
Laborkomisionoj
Kunlaborantaj...
Membrigxo
Retadresoj de ILEI
Komitato

LABORKOMISIONOJ  

bullet

Ekzamena: Mireille Grosjean (prezidanto), Mónika Molnár (vicprez.), Karine Arakelian (sekretario, arkivisto), Leysester Miro, Giridhar Rao, Jérémie Sabiyumva, Han Zuwu.

 
bullet

Elekta: Tieko Isikawa, Ana Montesinos de Gomis, Aurora Bute

bullet

Kontrola: Ulla Luin, Simon Smits, Rudi Koot

bullet

Lerneja: Julian Hernandez (gvid.), Carola Antskog, Jennifer Bishop, Ronald Glossop, Tieko Isikawa, Marija Jerkovic, Luigia Madella, Jacqueline Poux, Ermanno Tarracchini, Mihai Trifoi

 
bullet

Regulara: Marija Belosevic, Rob Moerbeek, Atilio Orellana Rojas

bullet

Terminara: Miroslav Malovec,  Ilona Koutny (estrare: Radojica Petrovic)

bullet Universitata: Duncan Chartes (gvid.), Aida Cizikaite, Renato Corsetti, Ilona Koutny, Radojica Petrovic, Kristin Tytgat