IPR 2003/2
Hejmen ] Supren ] Interkultura edukado ] Psikologio ] El landoj kaj sekcioj ] Hans ten Hagen ] Recenzo ]

 

IPR 2003/1
IPR 2003/2
IPR 2003/3
IPR 2003/4

Enhavo de IPR 2003/2

Radojica PETROVIC': Interkultura edukado per interreto kaj Esperanto 1

Jan STRYDOM: La psikologio: obstaklo en la vojo de Esperanto 4

El la landoj kaj sekcioj (AL, AU, BR, CN, FI, FR, DE, HU, LT, NL, PL, RO,

RU, SE) 9

Derek ROFF: Muzika sidado (el nia por via LERNILOTEKO) 20

Por via notlibro (Fonda·o EDUKADO, LERNU.NET, Komputilaj ludetoj) 23

Someraj aran·oj en Svedio (ILEI-Konferenco, IIK, Trejnseminario) 24

Memore pri Hans ten Hagen (Rob MOERBEEK) 27

Pri Juna amiko (Stefan MACGILL, KURUCZ Géza) 29

Etvortaro de Ilona Koutny (recenzo de Stefan MACGILL) 31

Financa raporto de ILEI, estrara alvoko (Boo Mee KIM-LINDBLOM) 32

 

Sur la novaspekta titolpa·o de IPR 2003/2:

(Supre) E@I-IK-oficejo: Radojica PETROVIC', (projekt-kunordiganto), Hokan LUNDBERG (pagar-kunordiganto), Sonja PETROVIC' (metodikulo) kaj Nastja

KOJEVNIKOVA (aspektigisto).

(Malsupre) Modelleciono dum Pedagogia Tago 2002 en Budapest