IPR 2003/1
Hejmen ] Supren ] Cxu ni riskas...? ] Instrukapabligo ] Instrui rete ] Postnoto ] Socioniko ] El la landoj ] Lerniloteko ] Nekrologo ]

 

IPR 2003/1
IPR 2003/2
IPR 2003/3
IPR 2003/4

ENHAVO de IPR 2003/1

Mauro LA TORRE: Cxu ni riskas malaperi?      1

Radojica PETROVIC: Instrukapabligo kaj plilertigado de E-instruistoj      3

Wil VAN GANSWIJK-VLASBLOM: Instrui Esperanton pere de interreto      10

Viktoro GULENKO: Motivoj kaj filozofioj de la 16 tipoj (socioniko)      15

El la landoj kaj sekcioj (AR, BR, GB, FR, DE, HU, MX, NL, PL, RO, RU)      22

El nia por via lerniloteko (Sylvain LELARGE)      29

Kvazaux-nekrologe pri Zsuzsa Csiszár (Renato CORSETTI)      31

Pri arangxoj      32

Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) en Usono 32

Somera E-Lernejo en Cacak, Jugoslavio (aligxilo)      34

36-a ILEI-Konferenco en Örestrand, Svedio (mendilo)      35

Redaktora postnoto      36

Sur la novaspekta titolpagxo de IPR 2003/1:

School for International Training igxis en 2002 la nova loko por NASK en Usono. La klasanoj diskutas kun instruistino Ilona Koutny pri la rolo de gestoj en interkultura komunikado. (vd. p. 32.)